Re: gnupg RESTEN!

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-02-16 08:23:29

On tis, feb 15, 2000 at 08:05:46 +0100, Göran Uddeborg wrote:
> Ah!  Äntligen har jag kommit igenom.  Det var mycket att gå igenom.
> Du har nog haft att göra när du översatte det hela kan jag tänka mig.

Sant. Jag får tacka så mycket för den energi du lagt ner på att granska
min översättning. Nu har jag lite mer förståelse för hur mycket energi
de som översatt de verkligt stora paketen (framförallt Jan Djärvs libc)
lagt ner. Jag kan inte säga annat än att jag är imponerad.

Nu tänkte jag skicka in gnupg till roboten. Om någon fler har kommentarer
på gång är jag naturligtvis mycket intresserad av dessa också.

/d

> 
> Här följer mina avslutande kommentarer:
> 
> > # GnuPG borde väl ersättas med %s?
> > #: g10/openfile.c:318
> > msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
> > msgstr "du måste starta om GnuPG igen, så att den nya inställningsfilen kan läsas\n"
> 
> Antingen startat du om GnuPG, eller så startar du GnuPG igen, tycker
> jag.  Inte både och.
> 

sant. jag stryker igen.

> > #: g10/helptext.c:65
> > "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
> > "kan användas för just signaturer. Detta är den föreslagna algoritmen eftersom\n"
> 
> Jag skulle föreslå "rekommenderade" istället för "föreslagna"

sant. Det är lätt att halka i direktöversättningarnas dike :)

> 
> Här har du själv använt "rekommendera"! :-)
> 
> > "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
> > "att använda dem eftersom de inte är stödda i alla program och signaturer\n"
> 
> "...eftersom de inte stöds av alla program..." skulle jag föreslå
> istället.
> 
> > # felstavat original
> > #: g10/helptext.c:164
> > msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
> > msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera alla användaridentiteter"
> 
> Det vore kanske inte någon nackdel om du skrev "alla" med versaler på
> svenska också.

ändrat.
> 
> > #: g10/helptext.c:178
> > msgid ""
> > "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
> > "Detta är en giltig signatur på nyckeln, normalt sett vill du inte\n"
> 
> Börja med ny mening vid "normalt", som du gjort i något annat
> semikolonfall.

ändrat.

> 
> > #: g10/helptext.c:183
> > msgid ""
> > "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
> > "motsvarande nyckeln. Du borde vänta med att ta bort den tills du\n"
> 
> Byt "borde" mot "bör".

ändrat.
> 
> > "know which key was used because this signing key might establish\n"
> > "vet vilken nyckel som användes för att den nyckeln kanske upprättar\n"
> 
> Här skulle jag vilja ha "eftersom" istället för "för att".  Det blir
> lite tydligare.

ändrat.
> 
> > #: g10/helptext.c:189
> > msgid ""
> > "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
> > "Denna signatur är inte giltig. Det är vettigt att ta bort den från\n"
> 
> Antagligen har man olika uppfattning om värdeladdningen i ord, och det
> är inte säkert att du tycker som jag, men jag skulle nog sagt
> "rimligt" istället för "vettigt".

jag tycker också bättre om rimligt, av någon konstig anledning har jag en
tendens att krokna i slutet av po-filerna.

> 
> > # ej klar, eller?
> > #: g10/helptext.c:202
> > msgid ""
> > "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
> > "  Blurb, blurb,.... "
> > msgstr ""
> > "Ange en lösenordsfras. Detta är en hemlig mening\n"
> > "  Blurb, blurb,.... "
> 
> Det kanske skall vara exempel på en fras, fast jag medger att det ser
> lite konstigt ut.  "Bla, bla, ..." är nog den svenska motsvarigheten
> med ungefär samma värdeladdning.
> 

Poängen är nog att ingen orkat skriva lite text om hur viktigt det
är att ha en bra lösenordsfras, att den till exempel skall vara svår
att gissa med hjälp av ordliste-attacker med mera. Jag byter ut 'blurb'
mot '[hjälptexten ej färdigställd]'


-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.