gnupg RESTEN!

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-15 20:05:46

Ah!  Äntligen har jag kommit igenom.  Det var mycket att gå igenom.
Du har nog haft att göra när du översatte det hela kan jag tänka mig.

Här följer mina avslutande kommentarer:

> # GnuPG borde väl ersättas med %s?
> #: g10/openfile.c:318
> msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
> msgstr "du måste starta om GnuPG igen, så att den nya inställningsfilen kan läsas\n"

Antingen startat du om GnuPG, eller så startar du GnuPG igen, tycker
jag.  Inte både och.

> #: g10/helptext.c:65
> "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
> "kan användas för just signaturer. Detta är den föreslagna algoritmen eftersom\n"

Jag skulle föreslå "rekommenderade" istället för "föreslagna"

> #: g10/helptext.c:85
> msgid ""
> "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
> "Trots att dessa nycklar är definierade i RFC2440 är det inte rekommenderat\n"

Här har du själv använt "rekommendera"! :-)

> "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
> "att använda dem eftersom de inte är stödda i alla program och signaturer\n"

"...eftersom de inte stöds av alla program..." skulle jag föreslå
istället.

> # felstavat original
> #: g10/helptext.c:164
> msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
> msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera alla användaridentiteter"

Det vore kanske inte någon nackdel om du skrev "alla" med versaler på
svenska också.

> #: g10/helptext.c:178
> msgid ""
> "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
> "Detta är en giltig signatur på nyckeln, normalt sett vill du inte\n"

Börja med ny mening vid "normalt", som du gjort i något annat
semikolonfall.

> #: g10/helptext.c:183
> msgid ""
> "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
> "motsvarande nyckeln. Du borde vänta med att ta bort den tills du\n"

Byt "borde" mot "bör".

> "know which key was used because this signing key might establish\n"
> "vet vilken nyckel som användes för att den nyckeln kanske upprättar\n"

Här skulle jag vilja ha "eftersom" istället för "för att".  Det blir
lite tydligare.

> #: g10/helptext.c:189
> msgid ""
> "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
> "Denna signatur är inte giltig. Det är vettigt att ta bort den från\n"

Antagligen har man olika uppfattning om värdeladdningen i ord, och det
är inte säkert att du tycker som jag, men jag skulle nog sagt
"rimligt" istället för "vettigt".

> # ej klar, eller?
> #: g10/helptext.c:202
> msgid ""
> "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
> "  Blurb, blurb,.... "
> msgstr ""
> "Ange en lösenordsfras. Detta är en hemlig mening\n"
> "  Blurb, blurb,.... "

Det kanske skall vara exempel på en fras, fast jag medger att det ser
lite konstigt ut.  "Bla, bla, ..." är nog den svenska motsvarigheten
med ungefär samma värdeladdning.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.