Re: gnupgp, en liten bit till

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-14 20:17:09

Daniel Resare tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> jag tycker man kan skippa 'vid' också, så blir det som följer:
> signerad med din nyckel 9B8DEC2A 1999-12-07
> 
> vad sägs?

Det blir ännu bättre.

Jag hann förresten med att titta lite till på det hela nu ikväll:

> #: g10/mainproc.c:300
> #, c-format
> msgid "public key decryption failed: %s\n"
> msgstr "dekryptering av publik nyckel misslyckades: %s\n"

Hmm, det är väl inte själva nyckeln man dekrypterar? Jag förmodar att
meddelandet betyder "publik-nyckel-dekryptering misslyckades", men
möjligen är någon omskrivning av det hela att föredra.

> #: g10/mainproc.c:362
> #, c-format
> msgid "original file name='%.*s'\n"
> msgstr "ursprungligt filnamn='%.*s'\n"

Citationstecken istället för apostrofer på svenska.

> #: g10/mainproc.c:513
> msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
> msgstr ""
> "ensamstående återkallelsecertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
> "att applicera\n"

Ensamstående? Blir det inte bättre med "fristående"?

> #: g10/mainproc.c:1189
> #, c-format
> msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
> msgstr "ensamstående signatur av klassen 0x%02x\n"

Fristående skulle jag föredra även här.

> #: g10/misc.c:241
> msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
> msgstr "denna chifferalgoritm är förlegad, använd istället en mer standardiserad algoritm!\n"

"depreciated"? Undrar om de inte menar "deprecated"?

Hur som helst ger "förlegad" ett intryck om att det har med tid att
göra, vilket kanske inte är riktigt bra. Här är ett förslag till
alternativ formulering, att fundera över:

avråder från denna chifferalgoritm, använd hellre en mer normalar algoritm!

> #: g10/parse-packet.c:115
> #, c-format
> msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
> msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publik nyckelhantering\n"

Eftersom det blir ett nummer för %d tycker jag "algoritm" passar
bättre. (Se slutet av avsnitt 6.5 på hemsidan för en redogörelse av
hur vi resonerat tidigare.)

> #: g10/passphrase.c:168
> #, c-format
> msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
> msgstr "%u bitar lång %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"

Eftersom du nappade på mitt tidigare förslag med "%u-bits %s-nyckel",
så bör du nog göra samma ändring här.

> #: g10/sig-check.c:199
> msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
> msgstr "antar att MDC är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"

Vad är MDC? Det är möjligt att man kan antas veta det av sammanhanget
när det här meddelandet visas, så översättningen kan vara rätt. Men
JAG vet inte och är nyfiken! :-)

> #: g10/sign.c:132
> #, c-format
> msgid "%s signature from: %s\n"
> msgstr "%s signatur från: %s\n"

Vad blir det istället för första %s där? Skall det vara ett
bindestreck som i DSS-signatur, eller kommer det stå "Giltig signatur"
eller något ditåt?

> #: g10/tdbio.c:424
> #, c-format
> msgid "%s: can't access: %s\n"
> msgstr "%s: ingen tillgång: %s\n"

Inte fel, men jag tror att "åtkomst" är en vanligare översättning av
"access" i sådana här sammanhang.

> #: g10/tdbio.c:477
> #, c-format
> msgid "%s: invalid trustdb created\n"
> msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas skapad\n"

Ibland får meddelandena mig att undra vad det här programmet
egentligen har för sig! :-)

(Översättningen är utan anmärkning däremot.)

> #: g10/tdbio.c:1748
> msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
> msgstr "tillitsdatabasen är korrupt; kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"

"Trasig" är kanske ett naturligare ordval på svenska, eller vad tycker
du?

> #: g10/trustdb.c:169
> #, c-format
> msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
> msgstr "tillitspost %lu, posttyp %d: kunde inte läsa: %s\n"

Det skall vara "posttyp"? Det står "req type" istället för "rec
type". "Req" skulle kunna vara en förkortning av "request" eller
något annat, eller så kan det vara ett misstag i orginalet.

> #: g10/trustdb.c:1105
> msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
> msgstr ""
> "Hoppade över en giltig återkallelse av användaridentiteten på\n"
> "grund av en nyare självsignatur"

Hmm, varför gör de så? Om jag upptäcker/misstänker att någon kommit
åt min hemliga nyckel och återkallar den publika, så vill jag ju inte
att mitt återkallande skall ingoreras för att det finns en nyare
signatur gjord med min hemliga nyckel. Det var ju den som kommit på
avvägar. Eller missförstår jag vad programmet gör?

(Jag börjar komma lite vid sidan av den strikt översättningstekniska
diskussionen, men jag hoppas ni har överseende med det, kära läsare.)

> #: g10/trustdb.c:1794
> #, c-format
> msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
> msgstr "\t%lu i väntan på nya publika nycklar\n"

Eh, står det inte "på grund av nya publika nycklar"?

> #: g10/trustdb.c:2143
> msgid "Ooops, no keys\n"
> msgstr "Ooops, inga nycklar\n"

Eller "Oooojjj, inga nycklar"

:-)

> #: g10/trustdb.c:2340
> #, c-format
> msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
> msgstr "nyckel %08lX.%lu: tiden gick ut den %s\n"

Hoppa över "tiden", det räcker med att nyckeln gick ut.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.