Re: gnupgp, en liten bit till

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-02-14 18:22:53

On mån, feb 14, 2000 at 01:47:45 +0100, Göran Uddeborg wrote:
> Jag hann inte så mycket idag, men en liten bit till blev det:
> 
> > #: g10/keyedit.c:960
> > msgid "Key not changed so no update needed.\n"
> > msgstr "Det behövs ingen uppdatering eftersom nyckeln inte ändrats.\n"
> 
> Är det enklare med det kortare?
> 
>  Nyckeln är oförändrad så ingen uppdatering behövs.
> 
> Eller blir det otydligare?

det är bättre tycker jag, ändrar.

> 
> > #: g10/keyedit.c:1716
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\"\n"
> > "signed with your key %08lX at %s\n"
> > msgstr ""
> > "\"\n"
> > "signerad med din nyckel %08lX vid tidpunkten %s\n"
> 
> Vad är det som fylls i för %s där? Om det är en tidpunkt på ett
> uppenbart format så behöver man väl inte säga "tidpunkten" en gång
> till. Det torde bara kännas tjatigt.

outputen för det exemplet på engelska ser ut som följer:
user ID: "Daniel Resare <noa@melody.se>"
signed with your key 9B8DEC2A at 1999-12-07

jag tycker man kan skippa 'vid' också, så blir det som följer:
signerad med din nyckel 9B8DEC2A 1999-12-07

vad sägs?
> 
> > #. FIXME: detect duplicates here
> > #: g10/keyedit.c:1743
> > msgid "You have signed these user IDs:\n"
> > msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter: \n"
> 
> Du har ett blanktecken efter kolonet, det har inte orginalet. Är det
> en miss, eller en avsiklig förbättring? (Skrivs nycklarna ut, med
> eller utan blanktecken före, på samma rad? Eller kommer de på
> följande rader?)

typiskt slarv :)
> 
> > #: g10/keyedit.c:1757 g10/keyedit.c:1792
> > #, c-format
> > msgid "  signed by %08lX at %s\n"
> > msgstr "  signerad av %08lX vid tidpunkten %s\n"
> 
> Som ovan.
> 
> > #: g10/keyedit.c:1762
> > #, c-format
> > msgid "  revoked by %08lX at %s\n"
> > msgstr "  återkallad av %08lX vid tidpunkten %s\n"
> 
> Och en gång till.

mm.

> 
> > msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
> > msgstr "krypterad med %u bitar stor %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
> 
> Jag skulle nog skrivit "... %u-bitars %s-nyckel...", men det är ju
> lite av en smaksak.

jag med :)

> 
> > #: g10/mainproc.c:285
> > #, c-format
> > msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
> > msgstr "krypterad med %s nyckel, ID %08lX\n"
> 
> Vad blir det för %s där? Det skall inte vara bindestreck? (DSS-nyckel)
> 

stämmer.

/daniel

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.