Re: gnupgp, en liten bit till

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-02-15 11:51:39

On mån, feb 14, 2000 at 08:17:09 +0100, Göran Uddeborg wrote:
> Daniel Resare tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > jag tycker man kan skippa 'vid' också, så blir det som följer:
> > signerad med din nyckel 9B8DEC2A 1999-12-07
> > 
> > vad sägs?
> 
> Det blir ännu bättre.
> 
> Jag hann förresten med att titta lite till på det hela nu ikväll:
> 
> > #: g10/mainproc.c:300
> > #, c-format
> > msgid "public key decryption failed: %s\n"
> > msgstr "dekryptering av publik nyckel misslyckades: %s\n"
> 
> Hmm, det är väl inte själva nyckeln man dekrypterar? Jag förmodar att
> meddelandet betyder "publik-nyckel-dekryptering misslyckades", men
> möjligen är någon omskrivning av det hela att föredra.

s/av/med/ gör tricket tycker jag. Nya lydelsen är alltså
dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s

> 
> > #: g10/mainproc.c:362
> > #, c-format
> > msgid "original file name='%.*s'\n"
> > msgstr "ursprungligt filnamn='%.*s'\n"
> 
> Citationstecken istället för apostrofer på svenska.

jo, vad betyder formatanvisningen %.*s förresten?

> 
> > #: g10/mainproc.c:513
> > msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
> > msgstr ""
> > "ensamstående återkallelsecertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
> > "att applicera\n"
> 
> Ensamstående? Blir det inte bättre med "fristående"?

jo. ändrar

> > #: g10/misc.c:241
> > msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
> > msgstr "denna chifferalgoritm är förlegad, använd istället en mer standardiserad algoritm!\n"
> 
> "depreciated"? Undrar om de inte menar "deprecated"?
> 
> Hur som helst ger "förlegad" ett intryck om att det har med tid att
> göra, vilket kanske inte är riktigt bra. Här är ett förslag till
> alternativ formulering, att fundera över:
> 
> avråder från denna chifferalgoritm, använd hellre en mer normalar algoritm!

klart bättre. upprepningen av alogritm känns dock inte helt perfekt. 
Om någon annan har ett bättre förslag är jag mycket intresserad

> 
> > #: g10/parse-packet.c:115
> > #, c-format
> > msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
> > msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publik nyckelhantering\n"
> 
> Eftersom det blir ett nummer för %d tycker jag "algoritm" passar
> bättre. (Se slutet av avsnitt 6.5 på hemsidan för en redogörelse av
> hur vi resonerat tidigare.)

ok.
> 
> > #: g10/passphrase.c:168
> > #, c-format
> > msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
> > msgstr "%u bitar lång %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
> 
> Eftersom du nappade på mitt tidigare förslag med "%u-bits %s-nyckel",
> så bör du nog göra samma ändring här.

jo.
> 
> > #: g10/sig-check.c:199
> > msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
> > msgstr "antar att MDC är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
> 
> Vad är MDC? Det är möjligt att man kan antas veta det av sammanhanget
> när det här meddelandet visas, så översättningen kan vara rätt. Men
> JAG vet inte och är nyfiken! :-)

första två bokstäverna står iallfall för Message Digest. Sen är hela
funktionen omringad av #if 0 så jag antar att det inte är särskillt
relevant längre.

> 
> > #: g10/sign.c:132
> > #, c-format
> > msgid "%s signature from: %s\n"
> > msgstr "%s signatur från: %s\n"
> 
> Vad blir det istället för första %s där? Skall det vara ett
> bindestreck som i DSS-signatur, eller kommer det stå "Giltig signatur"
> eller något ditåt?

första %s är algoritmtypen, så ett bindestreck är på sin plats

> 
> > #: g10/tdbio.c:424
> > #, c-format
> > msgid "%s: can't access: %s\n"
> > msgstr "%s: ingen tillgång: %s\n"
> 
> Inte fel, men jag tror att "åtkomst" är en vanligare översättning av
> "access" i sådana här sammanhang.

ok.

> 
> > #: g10/tdbio.c:477
> > #, c-format
> > msgid "%s: invalid trustdb created\n"
> > msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas skapad\n"
> 
> Ibland får meddelandena mig att undra vad det här programmet
> egentligen har för sig! :-)
> 
> (Översättningen är utan anmärkning däremot.)

Det kallas nog robust programmering. Om något som inte borde hända
dock händer så är det bra att säga det. Underlättar debugging om inte
annat. Förhoppningsvis händer det inte så ofta :)

> 
> > #: g10/tdbio.c:1748
> > msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
> > msgstr "tillitsdatabasen är korrupt; kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
> 
> "Trasig" är kanske ett naturligare ordval på svenska, eller vad tycker
> du?

jo, det tycker jag, även om korrupt i den engelska betydelsen blir
vanligare. Man behöver ju inte krångla till det i onödan.

> 
> > #: g10/trustdb.c:169
> > #, c-format
> > msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
> > msgstr "tillitspost %lu, posttyp %d: kunde inte läsa: %s\n"
> 
> Det skall vara "posttyp"? Det står "req type" istället för "rec
> type". "Req" skulle kunna vara en förkortning av "request" eller
> något annat, eller så kan det vara ett misstag i orginalet.

det är ett fel i originalmeddelandet.

> 
> > #: g10/trustdb.c:1105
> > msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
> > msgstr ""
> > "Hoppade över en giltig återkallelse av användaridentiteten på\n"
> > "grund av en nyare självsignatur"
> 
> Hmm, varför gör de så? Om jag upptäcker/misstänker att någon kommit
> åt min hemliga nyckel och återkallar den publika, så vill jag ju inte
> att mitt återkallande skall ingoreras för att det finns en nyare
> signatur gjord med min hemliga nyckel. Det var ju den som kommit på
> avvägar. Eller missförstår jag vad programmet gör?
> 
> (Jag börjar komma lite vid sidan av den strikt översättningstekniska
> diskussionen, men jag hoppas ni har överseende med det, kära läsare.)

jag kan hålla med om att det är märkligt.

> 
> > #: g10/trustdb.c:1794
> > #, c-format
> > msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
> > msgstr "\t%lu i väntan på nya publika nycklar\n"
> 
> Eh, står det inte "på grund av nya publika nycklar"?

jo, verkligen. Totalt galet, eller nåt.

> 
> > #: g10/trustdb.c:2143
> > msgid "Ooops, no keys\n"
> > msgstr "Ooops, inga nycklar\n"
> 
> Eller "Oooojjj, inga nycklar"

jag trodde Oops var ett accepterat svenskt ord? Det kan ju inte
vara några tvivel om vad det betyder iallfall :)

> 
> > #: g10/trustdb.c:2340
> > #, c-format
> > msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
> > msgstr "nyckel %08lX.%lu: tiden gick ut den %s\n"
> 
> Hoppa över "tiden", det räcker med att nyckeln gick ut.
> 

enligt diskussionen ovan tog jag också bort 'den'.

min emacs säger 85%. Lysande, tack!

/d

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.