Re: Svenska meddelanden till gnupg

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-02-03 12:33:19

On ons, feb 02, 2000 at 05:54:24 +0100, Christian Rose wrote:
> On Wed, 2 Feb 2000, Daniel Resare wrote:
> > > "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
> > > msgstr ""
> > > "nyckeln has blivit skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
> > > "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
> 
> "felinställd" istället för "felställd"?

ställer du in klockan? Jag ställer den iallfall, och min pappa är urmakare :P
*smile*

> > > #: g10/misc.c:97
> > > msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
> > > msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
> > > 
> > > Minnesdump skulle jag föredra.
> > 
> > Skall man överstätta tycker jag att man skall gå hela vägen. Jag föredrar
> > minnesutskrift.
> 
> "Minnesutskrift" associerar jag med en utskrift av minnesinnehåll på
> skärmen. "Minnesdump" är nog det jag skulle använda.
> 

ok.. jag skall fundera vidare på det.

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.