Re: Svenska meddelanden till gnupg

From: Christian Rose (menthos_at_df.lth.se)
Date: 2000-02-02 17:54:24

On Wed, 2 Feb 2000, Daniel Resare wrote:
> > "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
> > msgstr ""
> > "nyckeln has blivit skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
> > "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"

"felinställd" istället för "felställd"?


> > #: g10/misc.c:97
> > msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
> > msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
> > 
> > Minnesdump skulle jag föredra.
> 
> Skall man överstätta tycker jag att man skall gå hela vägen. Jag föredrar
> minnesutskrift.

"Minnesutskrift" associerar jag med en utskrift av minnesinnehåll på
skärmen. "Minnesdump" är nog det jag skulle använda.


/Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.