Re: Svenska meddelanden till gnupg

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-01-28 11:08:50

On tor, jan 27, 2000 at 09:34:00 +0100, Göran Uddeborg wrote:
> 
> > Programmet är så finurligt att svaren yYnN yes/no är hårdkodade i
> > källkoden, och kommer sålunda aldrig att sluta fungera, oavsett
> > vilken lokalisation som används. Att göra översättningen yY -> jJ
> > ger alltså bara extra funktionalitet.
> 
> Menade du "finurligt" bokstavligt eller ironiskt?  För min del tycker
> jag inte det är så finlurligt.  Säkert finns det någonstans ett språk
> där "ja" börjar med "n" och/eller "nej" börjar med "y".
> 
> För svenska är det ju inga problem, men i princip tycker jag inte det
> är så välövertänkt.
> 

jag har diskuterat frågan på gnupg-i18n@gnupg.org och den allmäna 
uppfattningen där verkar vara att ge möjligheten att översätta
på de språk det är tillämpligt, men att en specifik lokalisering
inte får ta bort funktionalitet, dvs y för ja måste alltid fungera.

Problematiken med språk där ja börjar på n och vice versa (jag tror
att ja heter ne på grekiska) påverkas ju inte av om svenskarna
har översatt sina meddelanden eller inte.

Vad är dina argument för att inte översätta på svenska?

/d

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.