Re: Svenska meddelanden till gnupg

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-01-27 10:37:48

On tis, jan 25, 2000 at 12:57:39 +0100, Göran Uddeborg wrote:
> > Efter många timmars arbete har jag nu kommit fram till en första
> > 'publik beta' av meddelandena till gnupg.
> 
> Det var många meddelanden i det paketet. Här kommer mina kommentarer
> till första delen. Jag återkommer när jag granskat mer.
> 
> > "PO-Revision-Date: 1999-12-30 17:27+01:00\n"
> 
> Är det rätt? Eller har du bara glömt uppdatera? (Jag har lagt till
> en hook i emacs för att den skall uppdatera automatiskt varje gång jag
> skriver. Som ett litet tips, bara.)
> 

Oops, glömde att köra valideringen i po-mode, som ändrar datumet
i min emacs iallfall. Fixat nu iallfall.

> > #: util/secmem.c:281
> > msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
> > msgstr "Operationen är ej möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
> 
> Har du något särskilt skäl till att övergå till versal i början?
> Normalt brukar vi försöka följa orginalstilen. Och du har ju inte
> gjort det helt grammatiskt korrekt ändå eftersom du inte har någon
> punkt på slutet.
> 

Stora o'et är ett stavfel.

> Sedan har du bytt "initialized" mot "tillgång till". Det är ju inte
> samma sak. Men det är möjligt att båda är rätt i det här fallet?

Båda är rätt. Det handlar om ett allmänt fel när gnupg försöker
allokera säkert minne (låst med mlock()). Och att nämna att just
initialiseringen misslyckades tycker jag krånglar till det i onödan.

> 
> > #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:309
> > msgid "yY"
> > msgstr "jJ"
> 
> Är det här ett mönster med begynnelsebokstäver i jakande svar? I så
> fall kanske du skall ha med "yY" på svenska också, så att man kan
> svara antingen "ja" eller "yes", vilket man vill. Eftersom det är
> långt kvar till en homogen svensk miljö så är det lätt hänt att man
> svarar på fel språk.

Programmet är så finurligt att svaren yYnN yes/no är hårdkodade i källkoden,
och kommer sålunda aldrig att sluta fungera, oavsett vilken lokalisation som
används. Att göra översättningen yY -> jJ ger alltså bara extra funktionalitet.
När jag får lite tid över skall jag utvidga detta stystem så att det även
gäller kommandona i den interaktiva tolken man kommer till med 'gpg --edit-key'
> 
> > #: util/errors.c:54
> > msgid "general error"
> > msgstr "generellt fel"
> 
> Kanske "allmänt" är ett vanligare ord på svenska för inte
> specificerade saker. "Generellt" låter mer övergripande, vilket det
> kanske inte är. Eller är det det man menar?

allmänt är bättre, jag ändrar.

> 
> > # jag är inte nöjd med översättningen digest -> kontrollsumma,
> > # om du har ett bättre förslag kontakta mig gärna på
> > # daniel@resare.com. Andra förslag jag sågat är digest (oöversatt),
> > # fingeravtryck, indatakarakteristik. 
> 
> Fler förslag: "sammandrag", "sammanfattning". Jag vet inte om jag
> tycker de är bättre.
> 
> > #: util/errors.c:64
> > msgid "public key not found"
> > msgstr "kunde inte hitta den publika nyckeln"
> 
> Jag förmodar att det är ett av standardmeddelandena man kan få som
> svar. Då skulle jag helst vilja ha ett kortare, och snabbare igenkänt
> meddelande, i stil med det engelska. Vad tror du om
> 
>   "hittade inte publik nyckel"

Du har helt rätt i att detta är ett meddelande som kommer ofta, och jag
håller med om att den kortare formen är bättre i detta sammanhang. Jag
ändrar.

> 
> > #: util/logger.c:218
> > #, c-format
> > msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
> > msgstr "... detta är en bug (%s:%d:%s)\n"
> 
> "bugg" på svenska. Brukar åtminstone jag skriva. Om du nu inte vill
> översätta till "fel" eller något dylikt.
> 

med lite tur är just det meddelandet mycket ovanligt, jag ändrar till
bugg.

> > #: g10/g10.c:191
> > msgid "|[file]|make a signature"
> > msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
> 
> Det är inte så att "file" är ett kommando, så att det inte skall
> översättas? Jag blev bara lite misstänksam med tanke på raden innan.

meddelandena används till 'gpg --help' (mycket god tanke för övrigt)
och det som står inom klammer är det som anges inom klammer i beskrivningen
och skall sålunda översättas:

[noa@purcell build]$ /tmp/gpg/bin/gpg --help|grep \\--sign\ \\[
 -s, --sign [fil]         skapa en signatur
[noa@purcell build]$ /usr/bin/gpg --help|grep \\--sign\ \\[
 -s, --sign [file]        make a signature

> 
> > #: g10/g10.c:197
> > msgid "decrypt data (default)"
> > msgstr "dekryptera data (normalvärde)"
> 
> "normalläge" kanske, om det är det som programmet normalt gör utan
> andra flaggor.

ändrat.
> 
> > #: g10/g10.c:200
> > msgid "list keys"
> > msgstr "skriv ut nycklar"
> 
> Säg hellre "räkna upp". Annars kanske man tror det är ett sätt att
> skriva ut själva nyckeln, t.ex. för att ge den till någon annan.

jag har ändrat i de relevanta fallen
> 
> 
> > #: g10/g10.c:221
> > msgid "list only the sequence of packets"
> > msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"
> 
> Kanske d:o, fast jag är inte säker.
> 

både meddelandet och funktionen är märklig. Det känns som kommando
som mest används av gpg-utvecklarna i debug-syften:

[noa@purcell txt]$ gpg --list-packets mis-text.txt.asc 
:onepass_sig packet: keyid 0000000000000000
    version 3, sigclass 01, digest 2, pubkey 0, last=1
:literal data packet:
    mode t, created 0, name="",
    raw data: 0 bytes


Jag ser fram emot fler kommentarer.

Om någon mot förmodan försöker kompilera gnupg med svenska
meddelanden för att testa bör hon/han lägga till sv_SE i
ALL_LINGUAS i configure.in och köra
'autoconf; ./configure --prefix=/testprefix; make install'

om denne någon kör redhat-6.1 i runlevel 5 måste hon/han också ange
'unset LINGUAS' innan configure

/d

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.