Svenska meddelanden till gnupg

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-01-25 12:57:39

> Efter många timmars arbete har jag nu kommit fram till en första
> 'publik beta' av meddelandena till gnupg.

Det var många meddelanden i det paketet. Här kommer mina kommentarer
till första delen. Jag återkommer när jag granskat mer.

> "PO-Revision-Date: 1999-12-30 17:27+01:00\n"

Är det rätt? Eller har du bara glömt uppdatera? (Jag har lagt till
en hook i emacs för att den skall uppdatera automatiskt varje gång jag
skriver. Som ett litet tips, bara.)

> #: util/secmem.c:281
> msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
> msgstr "Operationen är ej möjlig utan tillgång till säkert minne\n"

Har du något särskilt skäl till att övergå till versal i början?
Normalt brukar vi försöka följa orginalstilen. Och du har ju inte
gjort det helt grammatiskt korrekt ändå eftersom du inte har någon
punkt på slutet.

Sedan har du bytt "initialized" mot "tillgång till". Det är ju inte
samma sak. Men det är möjligt att båda är rätt i det här fallet?

> #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:309
> msgid "yY"
> msgstr "jJ"

Är det här ett mönster med begynnelsebokstäver i jakande svar? I så
fall kanske du skall ha med "yY" på svenska också, så att man kan
svara antingen "ja" eller "yes", vilket man vill. Eftersom det är
långt kvar till en homogen svensk miljö så är det lätt hänt att man
svarar på fel språk.

> #: util/miscutil.c:311
> msgid "qQ"
> msgstr "aA"

Motsvarande kommentar här.

> #: util/errors.c:54
> msgid "general error"
> msgstr "generellt fel"

Kanske "allmänt" är ett vanligare ord på svenska för inte
specificerade saker. "Generellt" låter mer övergripande, vilket det
kanske inte är. Eller är det det man menar?

> # jag är inte nöjd med översättningen digest -> kontrollsumma,
> # om du har ett bättre förslag kontakta mig gärna på
> # daniel@resare.com. Andra förslag jag sågat är digest (oöversatt),
> # fingeravtryck, indatakarakteristik. 

Fler förslag: "sammandrag", "sammanfattning". Jag vet inte om jag
tycker de är bättre.

> #: util/errors.c:64
> msgid "public key not found"
> msgstr "kunde inte hitta den publika nyckeln"

Jag förmodar att det är ett av standardmeddelandena man kan få som
svar. Då skulle jag helst vilja ha ett kortare, och snabbare igenkänt
meddelande, i stil med det engelska. Vad tror du om

  "hittade inte publik nyckel"

> #: util/logger.c:218
> #, c-format
> msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
> msgstr "... detta är en bug (%s:%d:%s)\n"

"bugg" på svenska. Brukar åtminstone jag skriva. Om du nu inte vill
översätta till "fel" eller något dylikt.

> #: util/logger.c:224
> #, c-format
> msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
> msgstr "du har hittat en bug ... (%s:%d)\\n\n"

D:o.

> "(Behöver %d fler bytes)\n"

Inget "s" efter "byte".

> #: g10/g10.c:191
> msgid "|[file]|make a signature"
> msgstr "|[fil]|skapa en signatur"

Det är inte så att "file" är ett kommando, så att det inte skall
översättas? Jag blev bara lite misstänksam med tanke på raden innan.

> #: g10/g10.c:197
> msgid "decrypt data (default)"
> msgstr "dekryptera data (normalvärde)"

"normalläge" kanske, om det är det som programmet normalt gör utan
andra flaggor.

> #: g10/g10.c:200
> msgid "list keys"
> msgstr "skriv ut nycklar"

Säg hellre "räkna upp". Annars kanske man tror det är ett sätt att
skriva ut själva nyckeln, t.ex. för att ge den till någon annan.

> #: g10/g10.c:202
> msgid "list keys and signatures"
> msgstr "skriv ut nycklar och signaturer"

D:o

> #: g10/g10.c:204
> msgid "list keys and fingerprints"
> msgstr "skriv ut nycklar och fingeravtryck"

D:o

> #: g10/g10.c:205
> msgid "list secret keys"
> msgstr "skriv ut hemliga nycklar"

D:o

> #: g10/g10.c:221
> msgid "list only the sequence of packets"
> msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"

Kanske d:o, fast jag är inte säker.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.