Re: rpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-01-13 01:23:02

Hmmm... om du har bra kontakt med Redhat, kan du inte fråga dem varför
svenska inte längre är ett alternativ i installationen? Det är nästan
lite pinsamt, för det är ganska många andra språk som finns med (ta en
titt på
http://www.redhat.com/support/manuals/RHL-6.1-Manual/install-guide/s1-cd-rom-gui-choose-lang.html)...
Jag hade med glädje hjälpt till att översätta installationen till
svenska.Här är några kvicka påpekanden angående rpm:

#: ../build.c:321
msgid "--buildos has been obsoleted. Use the --target option
instead.\n"
msgstr "--buildos är föråldrat. Använd flaggan --tgarget istället.\n"

Tror det ska vara "--target". =)


#: ../build.c:352
msgid "do not accept I18N msgstr's from specfile"
msgstr "acceptera inte I18N \"msgstr\" från spec-filen"

Är "I18N" en vedertagen förkortning på svenska? Bör man inte skriva ut
"internationalisering" eller "översättning"?


#: ../build.c:362
msgid "lookup I18N strings in specfile catalog"
msgstr "slå upp I18N-strängar i spec-fil katalog"

Samma.


#: ../rpm.c:222
msgid "            [--target=platform1[,platform2...]]"
msgstr "            [--target=platform1[,platform2...]]"

"plattform" väl?


#: ../rpm.c:266
msgid "usage:"
msgstr "använd:"

"usage" bör kanske hellre översättas med "användning" här?


#: ../rpm.c:286
msgid "  install, upgrade and query (with -p) allow ftp URL's to be
used in place"
msgstr "  insallera, uppgradera, och fråga (med -p) tillåter ftp URL:ar
att användas"

Ett t för lite i "installera". Är det inte heller bättre att använda
exempelvis "ftp-länkar" istället för det krystade "ftp URL:ar" (som
dessutom isf borde skrivas ihop med bindestreck)?


#: ../rpm.c:289
msgid "hostname or IP of ftp proxy"
msgstr "ftp-ombudets värdnamn eller IP"

"ombud" är i alla fall för mig inte direkt självklart vad det innebär i
detta sammanhanget, borde man inte sätta "proxy" inom parantes?


#: ../rpm.c:295
msgid "port number of http server (or proxy)"
msgstr "httpservers (eller ombuds) portnummer"

Dito.


#: ../rpm.c:296
msgid "   Package specification options:"
msgstr "   Paket urvals parametrar:"

Fyy... orginalöversättaren var nog inte med på reglerna för
sammanskrivning av ord på svenska. Dessutom använder vi väl "flaggor" i
stället för "parametrar"? Jag föreslår att man vänder på det hela;
"   Flaggor för paketurval:"


#: ../rpm.c:306
msgid "query packages which provide <cap> capability"
msgstr "undersök paket som tillhandahåller <egnskp> egenskap"

Blir det inte bättre med:
"undersök paket som tillhandahåller egenskap <egnskp>"
Alternativt att man stryker "egenskap" och istället skriver ut hela i 
"<egenskap>"


#: ../rpm.c:309
msgid "   Information selection options:"
msgstr "   Information urvals parametrar:"

"   Flaggor för informationsurval:"


#: ../rpm.c:325
msgid "list capabilities package provides"
msgstr "lista egenskaper paketet tillhandahåller"

"visa de egenskaper paketet tillhandahåller" ?


#: ../rpm.c:352
msgid "set the file permissions to those in the package database using
the same package specification options as -q"
msgstr "sätt filrättigheterna till dem i paketdatabasen med samma
paketspecifikationsflaggor som -q"

"de" istället för "dem"?


#: ../rpm.c:355
msgid "set the file owner and group to those in the package database
using the same package
specification options as -q"
msgstr "sätt filägare och -grupp till dem i paketdatabasen med samma
paketspcifikationsflaggor som
-q"

Dito.


#: ../rpm.c:487
msgid "list the tags that can be used in a query format"
msgstr "lista taggar som kan användas i frågeformat"

"visa" låter bättre än "lista".


#: ../rpm.c:899
#! INEXACT
msgid "unexpected query flags"
msgstr "oväntad undersöknings källa"

"oväntad undersökningskälla".


#: ../rpm.c:902
#! INEXACT
msgid "unexpected query format"
msgstr "oväntad undersöknings källa"

Dito.


#: ../rpm.c:906
msgid "unexpected query source"
msgstr "oväntad undersöknings källa"

Dito.


#: ../rpm.c:912
msgid "only installation, upgrading, rmsource and rmspec may be forced"
msgstr "enbart installation, uppgradering, rmsource och rmspec kan bli
tvingas fram"

"kan tvingas fram" eller "kan bli framtvingade", men inte "kan bli
tvingas fram".


#: ../rpm.c:934
msgid "--percent may only be specified during package installation"
msgstr "--percent kan enbart användas vid paket installation"

"paketinstallation".


#: ../rpm.c:983
msgid "--noscripts may only be specified during package installation,
erasure, and verification"
msgstr "--noscripts kan enbart användas vid paket installation,
avinstallation, och verifiering"

Dito.


#: ../rpm.c:1011
msgid "--oldpackage may only be used during upgrades"
msgstr "--oldpackage kan enbart användas vid paket uppgraderingar"

"paketuppgraderingar".


#: ../rpm.c:1075
msgid "Enter pass phrase: "
msgstr "Ange lösenfras: "
#: ../rpm.c:1077
msgid "Pass phrase check failed\n"
msgstr "Kontrollen av Id-strängen misslyckades\n"
#: ../rpm.c:1080
msgid "Pass phrase is good.\n"
msgstr "Id strängen är ok.\n"

"lösenfras" eller "id-sträng", det är frågan?


#: ../rpm.c:1091
msgid "--sign may only be used during package building"
msgstr "--sign kan enbart användas vid paket tillverkning"

"pakettillverkning"


#: ../rpm.c:1160
msgid "no packages files given for rebuild"
msgstr "inga paket filer angivna för omtillverkning"

"paketfiler"


#: ../rpm.c:1217
msgid "no spec files given for build"
msgstr "ingen spec filer angivna för tillverkning"

"inga spec-filer"


#: ../rpm.c:1219
msgid "no tar files given for build"
msgstr "ingen tar filer angivna för tillverkning"

"inga tar-filer"


#: ../build/build.c:83 ../build/pack.c:244
msgid "Unable to open temp file"
msgstr "Kan inte öppna temporärfil"

Hehe... här vill jag ha det tvärtom; alltså inte sammanskrivet.
"Kan inte öppna temporär fil"


#: ../build/expression.c:319
msgid "unmatched ("
msgstr "ensam ("

"ensamt (" ?


#, c-format
#: ../build/files.c:267 ../build/files.c:349 ../build/files.c:512
#! INEXACT
msgid "Missing '(' in %s %s"
msgstr "Saknat '(' i %s %s"

Citattecken?


#, c-format
#: ../build/files.c:278 ../build/files.c:466 ../build/files.c:523
#! INEXACT
msgid "Missing ')' in %s(%s"
msgstr "Saknat ')' i %s(%s"

Dito.


#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:323
msgid "line %d: Malformed tag: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig tagg: %s"

Brukar inte "tag" översättas med "märke"?


#, c-format
#. Empty field
#: ../build/parsePreamble.c:331
msgid "line %d: Empty tag: %s"
msgstr "rad %d: Tom tagg: %s"

Dito.


#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:354 ../build/parsePreamble.c:361
msgid "line %d: Illegal char '-' in %s: %s"
msgstr "rad %d: Otillåtet tecken '-' i %s: %s"

Citattecken?


#: ../lib/depends.c:747
msgid "%s: %s satisfied by rpmrc provides.\n"
msgstr "%s: %s uppfyllt av rpmrc tillhandahållande (provides).\n"

"tillhandahållanden". Bör kanske skrivas om som
"%s: %s uppfyllt av tillhandahållanden (provides) från rpmrc.\n"


#: ../lib/depends.c:775
msgid "%s: %s satisfied by db file lists.\n"
msgstr "%s: %s uppfyllt av db fillistor.\n"

Bör kanske skirvas om som
"%s: %s uppfyllt av fillistor från db.\n" ?


#: ../lib/depends.c:797
msgid "%s: %s satisfied by db provides.\n"
msgstr "%s: %s uppfyllt av db tillhandahållande (provides).\n"

"tillhandahållanden". Bör kanske skrivas om som
"%s: %s uppfyllt av tillhandahållanden (provides) från db.\n"


#: ../lib/ftp.c:669
msgid "Bad server response"
msgstr "Konstigt svar från server"

"server" bör kanske översättas med "värd" eller "värddator"? I rpm.c
talas det endast om "värd", men "server" används överallt i ftp.c.


#: ../lib/ftp.c:693
msgid "Error setting remote server to passive mode"
msgstr "Fel när den fjärran servern sattes i passivt läge"

"fjärrserver" eller "fjärrdator"


#: ../lib/header.c:1560
msgid "empty tag format"
msgstr "tomt taggformat"

"märke"?


#: ../lib/install.c:739
msgid "stopping install as we're running --test\n"
msgstr "avbryter installation eftgersom vi kör --test\n"

"eftersom"


#: ../lib/install.c:744
msgid "running preinstall script (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) preinstalltionsskript\n"

"preinstallationsskript". Jag föredrar "förinstallationsskript".


#: ../lib/install.c:879
#! INEXACT
msgid "running postinstall scripts (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) postinstallationsskript\n"

"efterinstallationsskript"?


#: ../lib/package.c:234
msgid "package is a version one package!\n"
msgstr "paketet är ett version ett paket!\n"

Hmm... Låter ganska knepigt. Får nog formuleras om.


#: ../lib/package.c:239
msgid "old style source package -- I'll do my best\n"
msgstr "gammal stils källpaket -- jag gör så gott jag kan\n"

"källpaket av gammal typ"...


#: ../lib/package.c:252
msgid "old style binary package\n"
msgstr "gammal stils binärpaket\n"

"binärpaket av gammal typ..."


#, c-format
#: ../lib/query.c:464 ../lib/rpminstall.c:203
msgid "%s does not appear to be a RPM package\n"
msgstr "%s tycks inte vara ett RPM-paket\n"

"verkar inte vara" låter bättre.


#: ../lib/query.c:754
msgid "substitute i18n sections from the following catalogue"
msgstr "ersätt i18n-sektioner från följande katalog"

Samma sak här om i18n.


#: ../lib/signature.c:507 ../lib/signature.c:570
msgid "Could not run pgp. Use --nopgp to skip PGP checks."
msgstr "Kunde intge köra pgp. Använd --nopgp för att hoppa över
PGPkontroll."

"inte"


#: ../lib/signature.c:643
msgid "Could not run gpg. Use --nogpg to skip GPG checks."
msgstr "Kunde intge köra gpg. Använd --nogpg för att hoppa över
GPGkontroll."

Dito.


#, c-format
#: ../lib/transaction.c:489
msgid "%s skipped due to missingok flag\n"
msgstr "%s överhoppad på grund av missingok-flagga\n"

Misstänker att det här är ett fel i orginalet; ska kanske vara "missing
ok flag"? Då blir översättningen en annan.


#: ../lib/uninstall.c:191
msgid "running postuninstall script (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) postavinstallationsskript\n"

"efteravinstallationsskript"? Hmm... "Postavinstallationsskript" är
kanske bättre ändå... Jag ger mig./Christian

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GED d- s: a22 C+++(++++) UL++++ P+ L++(+++) E W+++>$ N+ !o K- w+
O- M- !V PS PE Y PGP t 5 X+ R- tv+ b DI+ D+ G++ e(*) h !r y?
------END GEEK CODE BLOCK------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.