rpm

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-01-12 22:38:52

Rpm (Red Hat Package Manager, programmet som hanterar installation,
avinstallation, m.m. på många Linux-system) är internationaliserat.
Det finns en mycket gammal meddelandekatalog på svenska med, men den
var så gammal att översättningarna stjälpte snarare än hjälpte.

Jag tog och fräschade upp dem, och frågade RedHat om de ville ha den
nya versionen från mig. Det ville de, och tog emot den jag hade
levererat.

Men eftersom det därmed blir en översättning som många kommer titta
på, så vore det ju önskvärt att utsätta den för era granskande ögon så
att konstigheter kan rättas till. Jag utgick alltså från en tidigare
gammal översättning, och kompletterade de oöversatta och
"fuzzy"-markerade meddelandena, samt de gamla som jag direkt såg
konstigheter med. Men eftersom minst två översättare varit inblandade
här så är risken nog större än vanligt för inkonsistenser av diverse
slag.

Så tag gärna en titt, och påpeka brister.
================================================================
# Swedish messages for RPM
# Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
# Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>, 1999, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rpm 3.0.3\n"
"PO-Revision-Date: 2000-01-09 22:47+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <göran@uddeborg.pp.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#, c-format
#: ../build.c:23 ../lib/rpminstall.c:222 ../lib/rpminstall.c:382
msgid "cannot open %s/packages.rpm\n"
msgstr "kan inte öppna %s/packages.rpm\n"

#: ../build.c:33
#! INEXACT
msgid "failed build dependencies:\n"
msgstr "misslyckades bygga beroenden:\n"

#, c-format
#: ../build.c:61
msgid "Unable to open spec file: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna spec-fil: %s\n"

#, c-format
#: ../build.c:117 ../build.c:130
msgid "Failed to open tar pipe: %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna \"tar\"-rör: %s\n"

#, c-format
#. Give up
#: ../build.c:138
msgid "Failed to read spec file from %s\n"
msgstr "Kunde inte läsa spec-fil från %s\n"

#, c-format
#: ../build.c:163
msgid "Failed to rename %s to %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte byta namn på %s till %s: %s\n"

#, c-format
#: ../build.c:201
msgid "File is not a regular file: %s\n"
msgstr "Filen är inte en ordinär fil: %s\n"

#, c-format
#: ../build.c:207
#! INEXACT
msgid "File %s does not appear to be a specfile.\n"
msgstr "Filen %s tycks inte vara en spec-fil.\n"

#, c-format
#: ../build.c:258
msgid "Building target platforms: %s\n"
msgstr "Bygger målplattformar: %s\n"

#, c-format
#: ../build.c:267
msgid "Building for target %s\n"
msgstr "Bygger för mål %s\n"

#: ../build.c:311
msgid "buildroot already specified"
msgstr "buildroot redan specificerad"

#: ../build.c:317
msgid "--buildarch has been obsoleted. Use the --target option instead.\n"
msgstr "--buildarch är föråldrat. Använd flaggan --target istället.\n"

#: ../build.c:321
msgid "--buildos has been obsoleted. Use the --target option instead.\n"
msgstr "--buildos är föråldrat. Använd flaggan --tgarget istället.\n"

#: ../build.c:342
msgid "override build architecture"
msgstr "åsidosätt tillverkningsarkitektur"

#: ../build.c:344
msgid "override build operating system"
msgstr "åsidosätt tillverkningsoperativsystem"

#: ../build.c:346
msgid "override build root"
msgstr "åsidosätt tillverkningsrot"

#: ../build.c:348 ../rpm.c:455
msgid "remove build tree when done"
msgstr "tag bort tillverkningsträd efteråt"

#: ../build.c:350
msgid "do not execute any stages of the build"
msgstr "utför inga steg i tillverkningen"

#: ../build.c:352
msgid "do not accept I18N msgstr's from specfile"
msgstr "acceptera inte I18N \"msgstr\" från spec-filen"

#: ../build.c:354
msgid "remove sources when done"
msgstr "tag bort källkod efteråt"

#: ../build.c:356
msgid "remove specfile when done"
msgstr "tag bort spec-fil efteråt"

#: ../build.c:358 ../rpm.c:453
msgid "skip straight to specified stage (only for c,i)"
msgstr "gå direkt till angivet steg (endast för c,i)"

#: ../build.c:360
msgid "override target platform"
msgstr "åsidosätt målplattform"

#: ../build.c:362
msgid "lookup I18N strings in specfile catalog"
msgstr "slå upp I18N-strängar i spec-fil katalog"

#: ../convertdb.c:38
msgid "RPM database already exists"
msgstr "RPM-databasen existerar redan"

#: ../convertdb.c:43
msgid "Old db is missing"
msgstr "Gammal db saknas"

#: ../convertdb.c:54
msgid "failed to create RPM database /var/lib/rpm"
msgstr "misslyckades att skapa RPM-databasen /var/lib/rpm"

#: ../convertdb.c:60
msgid "Old db is corrupt"
msgstr "Gammal db är trasig"

#, c-format
#: ../convertdb.c:69
msgid "oldrpmdbGetPackageInfo failed &olddb = %p olddb.packages = %p\n"
msgstr "oldrpmdbGetPackageInfo misslyckades &olddb = %p olddb.packages = %p\n"

#: ../convertdb.c:201
msgid "rpmconvert: no arguments expected"
msgstr "rpmconvert: tar inga argument"

#: ../convertdb.c:207
msgid "rpmconvert 1.0 - converting database in /var/lib/rpm\n"
msgstr "rpmconvert 1.0 - konverterar databasen i /var/lib/rpm\n"

#, c-format
#: ../oldrpmdb.c:454
msgid "pulling %s from database\n"
msgstr "tar %s från databasen\n"

#: ../oldrpmdb.c:461
msgid "package not found in database"
msgstr "paketet inte funnet i databas"

#: ../oldrpmdb.c:522
msgid "no copyright!\n"
msgstr "ingen copyright!\n"

#, c-format
#: ../rpm.c:157
msgid "rpm: %s\n"
msgstr "rpm: %s\n"

#, c-format
#: ../rpm.c:168
msgid "RPM version %s\n"
msgstr "RPM version %s\n"

#: ../rpm.c:172
msgid "Copyright (C) 1998 - Red Hat Software"
msgstr "Copyright (C) 1998 - Red Hat Software"

#: ../rpm.c:173
msgid "This may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL"
msgstr "Den här programvaran kan distribueras fritt med hänsyn till GNU GPL"

#: ../rpm.c:181
msgid "usage: rpm {--help}"
msgstr "använd: rpm {--help}"

#: ../rpm.c:182
msgid "    rpm {--version}"
msgstr "    rpm {--version}"

#: ../rpm.c:183
msgid "    rpm {--initdb}  [--dbpath <dir>]"
msgstr "    rpm {--initdb}  [--dbpath <kat>]"

#: ../rpm.c:184
msgid "    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
msgstr "    rpm {--install -i} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"

#: ../rpm.c:185
msgid "            [--replacepkgs] [--replacefiles] [--root <dir>]"
msgstr "            [--replacepkgs] [--replacefiles] [--root <kat>]"

#: ../rpm.c:186
msgid "            [--excludedocs] [--includedocs] [--noscripts]"
msgstr "            [--excludedocs] [--includedocs] [--noscripts]"

#: ../rpm.c:187
msgid "            [--rcfile <file>] [--ignorearch] [--dbpath <dir>]"
msgstr "            [--rcfile <fil>] [--ignorearch] [--dbpath <kat>]"

#: ../rpm.c:188
msgid "            [--prefix <dir>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"
msgstr "            [--prefix <kat>] [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles]"

#: ../rpm.c:189
msgid "            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>] [--justdb]"
msgstr "            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>] [--justdb]"

#: ../rpm.c:190 ../rpm.c:199 ../rpm.c:208
msgid "            [--httpproxy <host>] [--httpport <port>] "
msgstr "            [--httpproxy <värd>] [--httpport <port>] "

#: ../rpm.c:191 ../rpm.c:201
msgid "            [--noorder] [--relocate oldpath=newpath]"
msgstr "            [--noorder] [--relocate gammalväg=nyväg]"

#: ../rpm.c:192
msgid "            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <path>]"
msgstr "            [--badreloc] [--notriggers] [--excludepath <sökväg>]"

#: ../rpm.c:193
msgid "            [--ignoresize] file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "            [--ignoresize] fil1.rpm ... filN.rpm"

#: ../rpm.c:194
msgid "    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"
msgstr "    rpm {--upgrade -U} [-v] [--hash -h] [--percent] [--force] [--test]"

#: ../rpm.c:195
msgid "            [--oldpackage] [--root <dir>] [--noscripts]"
msgstr "            [--oldpackage] [--root <kat>] [--noscripts]"

#: ../rpm.c:196
msgid "            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <file>]"
msgstr "            [--excludedocs] [--includedocs] [--rcfile <fil>]"

#: ../rpm.c:197
msgid "            [--ignorearch] [--dbpath <dir>] [--prefix <dir>] "
msgstr "            [--ignorearch] [--dbpath <kat>] [--prefix <kat>] "

#: ../rpm.c:198
msgid "            [--ftpproxy <host>] [--ftpport <port>]"
msgstr "            [--ftpproxy <värd>] [--ftpport <port>]"

#: ../rpm.c:200
msgid "            [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles] [--justdb]"
msgstr "            [--ignoreos] [--nodeps] [--allfiles] [--justdb]"

#: ../rpm.c:202
msgid "            [--badreloc] [--excludepath <path>] [--ignoresize]"
msgstr "            [--badreloc] [--excludepath <sökväg>] [--ignoresize]"

#: ../rpm.c:203
msgid "            file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "            fil1.rpm ... filN.rpm"

#: ../rpm.c:204
msgid "    rpm {--query -q} [-afpg] [-i] [-l] [-s] [-d] [-c] [-v] [-R]"
msgstr "    rpm {--query -q} [-afpg] [-i] [-l] [-s] [-d] [-c] [-v] [-R]"

#: ../rpm.c:205
msgid "            [--scripts] [--root <dir>] [--rcfile <file>]"
msgstr "            [--scripts] [--root <kat>] [--rcfile <fil>]"

#: ../rpm.c:206
msgid "            [--whatprovides] [--whatrequires] [--requires]"
msgstr "            [--whatprovides] [--whatrequires] [--requires]"

#: ../rpm.c:207
msgid "            [--triggeredby] [--ftpuseport] [--ftpproxy <host>]"
msgstr "            [--triggeredby] [--ftpuseport] [--ftpproxy <värd>]"

#: ../rpm.c:209
msgid "            [--ftpport <port>] [--provides] [--triggers] [--dump]"
msgstr "            [--ftpport <port>] [--provides] [--triggers] [--dump]"

#: ../rpm.c:210
msgid "            [--changelog] [--dbpath <dir>] [targets]"
msgstr "            [--changelog] [--dbpath <kat>] [mål]"

#: ../rpm.c:211
msgid "    rpm {--verify -V -y} [-afpg] [--root <dir>] [--rcfile <file>]"
msgstr "    rpm {--verify -V -y} [-afpg] [--root <kat>] [--rcfile <fil>]"

#: ../rpm.c:212
msgid "            [--dbpath <dir>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"
msgstr "            [--dbpath <kat>] [--nodeps] [--nofiles] [--noscripts]"

#: ../rpm.c:213
msgid "            [--nomd5] [targets]"
msgstr "            [--nomd5] [mål]"

#: ../rpm.c:214
msgid "    rpm {--setperms} [-afpg] [target]"
msgstr "    rpm {--setperms} [-afpg] [mål]"

#: ../rpm.c:215
msgid "    rpm {--setugids} [-afpg] [target]"
msgstr "    rpm {--setugids} [-afpg] [mål]"

#: ../rpm.c:216
#! INEXACT
msgid "    rpm {--freshen -F} file1.rpm ... fileN.rpm"
msgstr "    rpm {--freshen -F} fil1.rpm ... filN.rpm"

#: ../rpm.c:217
msgid "    rpm {--erase -e} [--root <dir>] [--noscripts] [--rcfile <file>]"
msgstr "    rpm {--erase -e} [--root <kat>] [--noscripts] [--rcfile <fil>]"

#: ../rpm.c:218
msgid "            [--dbpath <dir>] [--nodeps] [--allmatches]"
msgstr "            [--dbpath <kat>] [--nodeps] [--allmatches]"

#: ../rpm.c:219
msgid "            [--justdb] [--notriggers] rpackage1 ... packageN"
msgstr "            [--justdb] [--notriggers] paket1 ... paketN"

#: ../rpm.c:220
msgid "    rpm {-b|t}[plciba] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <file>]"
msgstr "    rpm {-b|t}[plciba] [-v] [--short-circuit] [--clean] [--rcfile <fil>]"

#: ../rpm.c:221
msgid "            [--sign] [--nobuild] [--timecheck <s>] ]"
msgstr "            [--sign] [--nobuild] [--timecheck <s>] ]"

#: ../rpm.c:222
msgid "            [--target=platform1[,platform2...]]"
msgstr "            [--target=platform1[,platform2...]]"

#: ../rpm.c:223
msgid "            [--rmsource] specfile"
msgstr "            [--rmsource] spec-fil"

#: ../rpm.c:224
msgid "    rpm {--rmsource} [--rcfile <file>] [-v] specfile"
msgstr "    rpm {--rmsource} [--rcfile <fil>] [-v] spec-fil"

#: ../rpm.c:225
msgid "    rpm {--rebuild} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm"
msgstr "    rpm {--rebuild} [--rcfile <fil>] [-v] källa1.rpm ... källaN.rpm"

#: ../rpm.c:226
msgid "    rpm {--recompile} [--rcfile <file>] [-v] source1.rpm ... sourceN.rpm"
msgstr "    rpm {--recompile} [--rcfile <fil>] [-v] källa1.rpm ... källaN.rpm"

#: ../rpm.c:227
msgid "    rpm {--resign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN"
msgstr "    rpm {--resign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN"

#: ../rpm.c:228
msgid "    rpm {--addsign} [--rcfile <file>] package1 package2 ... packageN"
msgstr "    rpm {--addsign} [--rcfile <fil>] paket1 paket2 ... paketN"

#: ../rpm.c:229
#! INEXACT
msgid "    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nomd5] [--rcfile <file>]"
msgstr "    rpm {--checksig -K} [--nopgp] [--nomd5] [--rcfile <fil>]"

#: ../rpm.c:230
msgid "              package1 ... packageN"
msgstr "              paket1 ... paketN"

#: ../rpm.c:231
msgid "    rpm {--rebuilddb} [--rcfile <file>] [--dbpath <dir>]"
msgstr "    rpm {--rebuilddb} [--rcfile <fil>] [--dbpath <kat>]"

#: ../rpm.c:232
msgid "    rpm {--querytags}"
msgstr "    rpm {--querytags}"

#: ../rpm.c:266
msgid "usage:"
msgstr "använd:"

#: ../rpm.c:268
msgid "print this message"
msgstr "visa detta meddelande"

#: ../rpm.c:270
msgid "print the version of rpm being used"
msgstr "visa vilken version av rpm som används"

#: ../rpm.c:271
msgid "  all modes support the following arguments:"
msgstr "alla arbetssätt stödjer följande argument:"

#: ../rpm.c:272
msgid "   --rcfile <file>   "
msgstr "   --rcfile <fil>   "

#: ../rpm.c:273
msgid "use <file> instead of /etc/rpmrc and $HOME/.rpmrc"
msgstr "använd <fil> istället för /etc/rpmrc och $HOME/.rpmrc"

#: ../rpm.c:275
msgid "be a little more verbose"
msgstr "var lite mer mångordig"

#: ../rpm.c:277
msgid "be incredibly verbose (for debugging)"
msgstr "var mycket mångordig (för felsökning)"

#: ../rpm.c:279
msgid "query mode"
msgstr "frågeläge"

#: ../rpm.c:280 ../rpm.c:342 ../rpm.c:406 ../rpm.c:434
msgid "   --root <dir>    "
msgstr "   --root <kat>    "

#: ../rpm.c:281 ../rpm.c:343 ../rpm.c:407 ../rpm.c:435 ../rpm.c:495
msgid "use <dir> as the top level directory"
msgstr "använd <kat> som toppkatalog"

#: ../rpm.c:282 ../rpm.c:340 ../rpm.c:370 ../rpm.c:422 ../rpm.c:492
msgid "   --dbpath <dir>   "
msgstr "   --dbpath <kat>   "

#: ../rpm.c:283 ../rpm.c:341 ../rpm.c:371 ../rpm.c:423 ../rpm.c:493
msgid "use <dir> as the directory for the database"
msgstr "använd <kat> som katalog för databasen"

#: ../rpm.c:284
msgid "   --queryformat <qfmt>"
msgstr "   --queryformat <ffmt>"

#: ../rpm.c:285
msgid "use <qfmt> as the header format (implies -i)"
msgstr "använd <ffmt> som huvudformat (medför -i)"

#: ../rpm.c:286
msgid "  install, upgrade and query (with -p) allow ftp URL's to be used in place"
msgstr "  insallera, uppgradera, och fråga (med -p) tillåter ftp URL:ar att användas"

#: ../rpm.c:287
msgid "  of file names as well as the following options:"
msgstr "  istället för filnamn, liksom följande flaggor:"

#: ../rpm.c:288
msgid "   --ftpproxy <host>  "
msgstr "   --ftpproxy <värd>  "

#: ../rpm.c:289
msgid "hostname or IP of ftp proxy"
msgstr "ftp-ombudets värdnamn eller IP"

#: ../rpm.c:290
msgid "   --ftpport <port>  "
msgstr "   --ftpport <port>  "

#: ../rpm.c:291
msgid "port number of ftp server (or proxy)"
msgstr "ftpservers (eller ombuds) portnummer"

#: ../rpm.c:292
msgid "   --httpproxy <host>  "
msgstr "   --httpproxy <värd>  "

#: ../rpm.c:293
msgid "hostname or IP of http proxy"
msgstr "http-ombudets värdnamn eller IP"

#: ../rpm.c:294
msgid "   --httpport <port>  "
msgstr "   --httpport <port>  "

#: ../rpm.c:295
msgid "port number of http server (or proxy)"
msgstr "httpservers (eller ombuds) portnummer"

#: ../rpm.c:296
msgid "   Package specification options:"
msgstr "   Paket urvals parametrar:"

#: ../rpm.c:298
msgid "query all packages"
msgstr "fråga om alla paket"

#: ../rpm.c:299
msgid "    -f <file>+    "
msgstr "    -f <fil>+     "

#: ../rpm.c:300
msgid "query package owning <file>"
msgstr "fråga om paket som äger <fil>"

#: ../rpm.c:301
msgid "    -p <packagefile>+ "
msgstr "    -p <paketfil>+ "

#: ../rpm.c:302
msgid "query (uninstalled) package <packagefile>"
msgstr "fråga om (oinstallerat) paket <paketfil>"

#: ../rpm.c:303
msgid "    --triggeredby <pkg>"
msgstr "    --triggeredby <pkt>"

#: ../rpm.c:304
msgid "query packages triggered by <pkg>"
msgstr "fråga om paket utlösta av <pkt>"

#: ../rpm.c:305
msgid "    --whatprovides <cap>"
msgstr "    --whatprovides <egnskp>"

#: ../rpm.c:306
msgid "query packages which provide <cap> capability"
msgstr "undersök paket som tillhandahåller <egnskp> egenskap"

#: ../rpm.c:307
msgid "    --whatrequires <cap>"
msgstr "    --whatrequires <egnskp>"

#: ../rpm.c:308
msgid "query packages which require <cap> capability"
msgstr "undersök paket som behöver <egnskp> egenskap"

#: ../rpm.c:309
msgid "   Information selection options:"
msgstr "   Information urvals parametrar:"

#: ../rpm.c:311
msgid "display package information"
msgstr "visa paketinformation"

#: ../rpm.c:313
msgid "display the package's change log"
msgstr "visa paketets ändringslogg"

#: ../rpm.c:315
msgid "display package file list"
msgstr "visa paketets fillista"

#: ../rpm.c:317
msgid "show file states (implies -l)"
msgstr "visa filers status (implicerar -l)"

#: ../rpm.c:319
msgid "list only documentation files (implies -l)"
msgstr "visa enbart dokumentationsfiler (implicerar -l)"

#: ../rpm.c:321
msgid "list only configuration files (implies -l)"
msgstr "visa enbart konfigurationsfiler (implicerar -l)"

#: ../rpm.c:323
msgid "show all verifiable information for each file (must be used with -l, -c, or -d)"
msgstr "visa all verifierbar information för varje fil (måste användas med -l, -c, eller -d)"

#: ../rpm.c:325
msgid "list capabilities package provides"
msgstr "lista egenskaper paketet tillhandahåller"

#: ../rpm.c:326
msgid "    --requires"
msgstr "    --requires"

#: ../rpm.c:328
msgid "list package dependencies"
msgstr "lista paketberoenden"

#: ../rpm.c:330
msgid "print the various [un]install scripts"
msgstr "visa de olika [av]installationsskripten"

#: ../rpm.c:332
msgid "show the trigger scripts contained in the package"
msgstr "visa utlösningsskripten i paketet"

#: ../rpm.c:336
msgid "  --pipe <cmd>     "
msgstr "  --pipe <kommando>   "

#: ../rpm.c:337
msgid "send stdout to <cmd>"
msgstr "skicka stdut till <kommando>"

#: ../rpm.c:339
msgid "verify a package installation using the same same package specification options as -q"
msgstr "verifiera ett pakets installation med samma urvalsflaggor som till -q"

#: ../rpm.c:345 ../rpm.c:393 ../rpm.c:427
msgid "do not verify package dependencies"
msgstr "verifiera inte paketberoenden"

#: ../rpm.c:347
msgid "do not verify file md5 checksums"
msgstr "verifiera inte md5-kontrollsummor"

#: ../rpm.c:349
msgid "do not verify file attributes"
msgstr "verifiera inte filattribut"

#: ../rpm.c:352
msgid "set the file permissions to those in the package database using the same package specification options as -q"
msgstr "sätt filrättigheterna till dem i paketdatabasen med samma paketspecifikationsflaggor som -q"

#: ../rpm.c:355
msgid "set the file owner and group to those in the package database using the same package specification options as -q"
msgstr "sätt filägare och -grupp till dem i paketdatabasen med samma paketspcifikationsflaggor som -q"

#: ../rpm.c:359
msgid "  --install <packagefile>"
msgstr "  --install <paketfil>"

#: ../rpm.c:360
msgid "  -i <packagefile>   "
msgstr "  -i <paketfil>     "

#: ../rpm.c:361
msgid "install package"
msgstr "installera paket"

#: ../rpm.c:362
msgid "   --excludepath <path>"
msgstr "   --excludepath <sökväg>"

#: ../rpm.c:363
msgid "skip files in path <path>"
msgstr "hoppa över filer i <sökv>"

#: ../rpm.c:364
msgid "   --relocate <oldpath>=<newpath>"
msgstr "   --relocate <frånskv>=<tillskv>"

#: ../rpm.c:365
msgid "relocate files from <oldpath> to <newpath>"
msgstr "flytta filer från <frånskv> till <tillskv>"

#: ../rpm.c:367
msgid "relocate files even though the package doesn't allow it"
msgstr "flytta filer trots att paketet inte tillåter det"

#: ../rpm.c:368
msgid "   --prefix <dir>   "
msgstr "   --prefix <katalog> "

#: ../rpm.c:369
msgid "relocate the package to <dir>, if relocatable"
msgstr "flytta paketet till <katalog>, om flyttbart"

#: ../rpm.c:373
msgid "do not install documentation"
msgstr "installera inte dokumentation"

#: ../rpm.c:375
msgid "short hand for --replacepkgs --replacefiles"
msgstr "kortform för --replacepkgs --replacefiles"

#: ../rpm.c:378
msgid "print hash marks as package installs (good with -v)"
msgstr "skriv ut brädgårdar allt eftersom paketet installeras (bra tillsammans med -v)"

#: ../rpm.c:380
msgid "install all files, even configurations which might otherwise be skipped"
msgstr "installera alla filer, även konfigurationer som annars kunde hoppats över"

#: ../rpm.c:383
msgid "don't verify package architecture"
msgstr "verifiera inte paketarkitektur"

#: ../rpm.c:385
msgid "don't check disk space before installing"
msgstr "kontrollera inte skivutrymme före installation"

#: ../rpm.c:387
msgid "don't verify package operating system"
msgstr "verifiera inte paketets operativsystem"

#: ../rpm.c:389
msgid "install documentation"
msgstr "installera dokumentation"

#: ../rpm.c:391 ../rpm.c:425
msgid "update the database, but do not modify the filesystem"
msgstr "uppdatera databasen, men ändra inte filsystemet"

#: ../rpm.c:395 ../rpm.c:429
msgid "do not reorder package installation to satisfy dependencies"
msgstr "flytta inte om paketinstallationen för att tillfredsställa beroenden"

#: ../rpm.c:397
msgid "don't execute any installation scripts"
msgstr "kör inte installationsskript"

#: ../rpm.c:399 ../rpm.c:433
msgid "don't execute any scripts triggered by this package"
msgstr "kör inte utlösningsskript utlösta av detta paket"

#: ../rpm.c:401
msgid "print percentages as package installs"
msgstr "skriv procent allt eftersom paketet installeras"

#: ../rpm.c:403
msgid "install even if the package replaces installed files"
msgstr "installera även om paketet byter ut installerade filer"

#: ../rpm.c:405
msgid "reinstall if the package is already present"
msgstr "installera om ifall paketet redan är installerat"

#: ../rpm.c:409
msgid "don't install, but tell if it would work or not"
msgstr "installera inte, men tala om ifall det skulle fungera eller inte"

#: ../rpm.c:411
msgid "  --upgrade <packagefile>"
msgstr "  --upgrade <paketfil>"

#: ../rpm.c:412
msgid "  -U <packagefile>   "
msgstr "  -U <paketfil>     "

#: ../rpm.c:413
msgid "upgrade package (same options as --install, plus)"
msgstr "uppgradera paket (samma flaggor som --install, samt)"

#: ../rpm.c:415
msgid "upgrade to an old version of the package (--force on upgrades does this automatically)"
msgstr "uppgradera till en gammal version av paketet (--force vid uppgraderingar gör detta automatiskt)"

#: ../rpm.c:417
msgid "  --erase <package>"
msgstr "  --erase <paket>"

#: ../rpm.c:419
msgid "erase (uninstall) package"
msgstr "ta bort (avinstallera) paket"

#: ../rpm.c:421
msgid "remove all packages which match <package> (normally an error is generated if <package> specified multiple packages)"
msgstr "ta bort alla paket som matchar <paket> (normalt ger det ett fel om <paket> specificerar flera paket)"

#: ../rpm.c:431
msgid "do not execute any package specific scripts"
msgstr "kör inte paketspecifika skript"

#: ../rpm.c:437
msgid "  -b<stage> <spec>   "
msgstr "  -b<steg> <spec>    "

#: ../rpm.c:438
msgid "  -t<stage> <tarball>  "
msgstr "  -t<steg> <tarboll>  "

#: ../rpm.c:439
msgid "build package, where <stage> is one of:"
msgstr "tillverka paket, där <steg> är något av:"

#: ../rpm.c:441
msgid "prep (unpack sources and apply patches)"
msgstr "förbered (packa upp källkod samt applicera patchar)"

#, c-format
#: ../rpm.c:443
msgid "list check (do some cursory checks on %files)"
msgstr "kontrollera (gör några enkla kontroller på %files)"

#: ../rpm.c:445
msgid "compile (prep and compile)"
msgstr "kompilera (förbered och kompilera)"

#: ../rpm.c:447
msgid "install (prep, compile, install)"
msgstr "installera (förbered, kompilera, installera)"

#: ../rpm.c:449
msgid "binary package (prep, compile, install, package)"
msgstr "binärpaketera (förbered, kompilera, installera, paketera)"

#: ../rpm.c:451
msgid "bin/src package (prep, compile, install, package)"
msgstr "binär- och källpaketera (förbered, kompilera, installera, paketera)"

#: ../rpm.c:457
msgid "remove sources and spec file when done"
msgstr "ta bort källkod och spec-fil efteråt"

#: ../rpm.c:459
#! INEXACT
msgid "generate PGP signature"
msgstr "tillverka en PGP-signatur"

#: ../rpm.c:460
msgid "   --buildroot <dir>  "
msgstr "   --buildroot <kat>  "

#: ../rpm.c:461
msgid "use <dir> as the build root"
msgstr "använd <kat> som tillverkningsrot"

#: ../rpm.c:462
msgid "   --target=<platform>+"
msgstr "   --target=<plattfrm>+"

#: ../rpm.c:463
msgid "build the packages for the build targets platform1...platformN."
msgstr "tillverka paketen för målen plattfrm1...plattfrmN."

#: ../rpm.c:465
msgid "do not execute any stages"
msgstr "utför inga steg"

#: ../rpm.c:466
msgid "   --timecheck <secs> "
msgstr "   --timecheck <sek>  "

#: ../rpm.c:467
msgid "set the time check to <secs> seconds (0 disables)"
msgstr "sätt tidskontrollen till <sek> sekunder (0 slår av)"

#: ../rpm.c:469
msgid "  --rebuild <src_pkg>  "
msgstr "  --rebuild <källpaket> "

#: ../rpm.c:470
msgid "install source package, build binary package and remove spec file, sources, patches, and icons."
msgstr "installera källpaket, tillverka binärpaket och och ta bort spec-fil, källkod, patchar och ikoner."

#: ../rpm.c:471
msgid "  --rmsource <spec>   "
msgstr "  --rmsource <spec>   "

#: ../rpm.c:472
msgid "remove sources and spec file"
msgstr "ta bort källkod och spec-fil"

#: ../rpm.c:473
msgid "  --recompile <src_pkg> "
msgstr "  --recompile <källpkt> "

#: ../rpm.c:474
msgid "like --rebuild, but don't build any package"
msgstr "som --rebuild, men tillverka inga paket"

#: ../rpm.c:475
msgid "  --resign <pkg>+    "
msgstr "  --resign <pkt>+    "

#: ../rpm.c:476
msgid "sign a package (discard current signature)"
msgstr "signera ett paket (släng nuvarande signatur)"

#: ../rpm.c:477
msgid "  --addsign <pkg>+   "
msgstr "  --addsign <pkt>+   "

#: ../rpm.c:478
msgid "add a signature to a package"
msgstr "lägg till signatur till ett paket"

#: ../rpm.c:480
msgid "  --checksig <pkg>+   "
msgstr "  --checksig <pkt>+   "

#: ../rpm.c:481
msgid "verify package signature"
msgstr "verifiera paketsignatur"

#: ../rpm.c:483
msgid "skip any PGP signatures"
msgstr "hoppa över PGP-signatur"

#: ../rpm.c:485
msgid "skip any MD5 signatures"
msgstr "hoppa över MD5-signatur"

#: ../rpm.c:487
msgid "list the tags that can be used in a query format"
msgstr "lista taggar som kan användas i frågeformat"

#: ../rpm.c:489
msgid "make sure a valid database exists"
msgstr "förvissa dig om att en giltig databas existerar"

#: ../rpm.c:491
msgid "rebuild database from existing database"
msgstr "bygg om databasen från existerande databas"

#: ../rpm.c:632 ../rpm.c:638 ../rpm.c:645 ../rpm.c:651 ../rpm.c:660 ../rpm.c:667 ../rpm.c:714 ../rpm.c:720 ../rpm.c:754 ../rpm.c:760 ../rpm.c:766 ../rpm.c:774 ../rpm.c:809 ../rpm.c:864 ../rpm.c:871
msgid "only one major mode may be specified"
msgstr "enbart ett läge kan specifieras"

#: ../rpm.c:653
msgid "-u and --uninstall are deprecated and no longer work.\n"
msgstr "-u och --uninstall undanbedes och fungerar inte längre.\n"

#: ../rpm.c:655
msgid "Use -e or --erase instead.\n"
msgstr "Använd -e eller --erase istället.\n"

#: ../rpm.c:671
msgid "--build (-b) requires one of a,b,i,c,p,l as its sole argument"
msgstr "--build (-b) kräver en av a,b,i,c,p,l som dess enda argument"

#: ../rpm.c:675
msgid "--tarbuild (-t) requires one of a,b,i,c,p,l as its sole argument"
msgstr "--tarbuild (-t) kräver en av a,b,i,c,p,l som sitt enda argument"

#: ../rpm.c:727 ../rpm.c:733 ../rpm.c:740 ../rpm.c:747 ../rpm.c:878
msgid "one type of query/verify may be performed at a time"
msgstr "en typ av undersökning/verifiering kan utföras åt gången"

#: ../rpm.c:782
msgid "arguments to --dbpath must begin with a /"
msgstr "argument till --dbpath måste börja med /"

#: ../rpm.c:815
msgid "relocations must begin with a /"
msgstr "omflyttningar måste börja med /"

#: ../rpm.c:817
msgid "relocations must contain a ="
msgstr "omflyttningar måste innehålla ett ="

#: ../rpm.c:820
msgid "relocations must have a / following the ="
msgstr "omflyttningar måste ha ett / efter ="

#: ../rpm.c:829
msgid "exclude paths must begin with a /"
msgstr "uteslutna sökvägar måste börja med /"

#, c-format
#: ../rpm.c:838
msgid "Internal error in argument processing (%d) :-(\n"
msgstr "Internt fel i argumenthantering (%d) :-(\n"

#: ../rpm.c:891
msgid "--dbpath given for operation that does not use a database"
msgstr "--dbpath angivet för en operation som inte använder någon databas"

#: ../rpm.c:896
msgid "--timecheck may only be used during package builds"
msgstr "--timecheck kan enbart användas vid pakettillverkning"

#: ../rpm.c:899
#! INEXACT
msgid "unexpected query flags"
msgstr "oväntad undersöknings källa"

#: ../rpm.c:902
#! INEXACT
msgid "unexpected query format"
msgstr "oväntad undersöknings källa"

#: ../rpm.c:906
msgid "unexpected query source"
msgstr "oväntad undersöknings källa"

#: ../rpm.c:912
msgid "only installation, upgrading, rmsource and rmspec may be forced"
msgstr "enbart installation, uppgradering, rmsource och rmspec kan bli tvingas fram"

#: ../rpm.c:915
msgid "files may only be relocated during package installation"
msgstr "filer kan relokeras endast under paketinstallation"

#: ../rpm.c:918
msgid "only one of --prefix or --relocate may be used"
msgstr "enbart en av --prefix eller --relocate kan användas"

#: ../rpm.c:921
msgid "--relocate and --excludepath may only be used when installing new packages"
msgstr "--relocate och --excludepath kan endast användas när nya paket installeras"

#: ../rpm.c:924
msgid "--prefix may only be used when installing new packages"
msgstr "--prefix kan endast användas när nya paket installeras"

#: ../rpm.c:927
msgid "arguments to --prefix must begin with a /"
msgstr "argument till --prefix måste börja med /"

#: ../rpm.c:930
msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
msgstr "--hash (-h) kan enbart användas vid paketinstallation"

#: ../rpm.c:934
msgid "--percent may only be specified during package installation"
msgstr "--percent kan enbart användas vid paket installation"

#: ../rpm.c:938
msgid "--replacefiles may only be specified during package installation"
msgstr "--replacefiles kan enbart användas vid paketinstallation"

#: ../rpm.c:942
msgid "--replacepkgs may only be specified during package installation"
msgstr "--replacepkgs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: ../rpm.c:946
msgid "--excludedocs may only be specified during package installation"
msgstr "--excludedocs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: ../rpm.c:950
msgid "--includedocs may only be specified during package installation"
msgstr "--includedocs kan enbart användas vid paketinstallation"

#: ../rpm.c:954
msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs läge kan specifieras"

#: ../rpm.c:958
msgid "--ignorearch may only be specified during package installation"
msgstr "--ignorearch kan enbart användas vid paketinstallation"

#: ../rpm.c:962
msgid "--ignoreos may only be specified during package installation"
msgstr "--ignoreos kan enbart användas vid paketinstallation"

#: ../rpm.c:966
msgid "--ignoresize may only be specified during package installation"
msgstr "--ignoresize kan enbart användas vid paketinstallation"

#: ../rpm.c:970
msgid "--allmatches may only be specified during package erasure"
msgstr "--allmatches kan enbart användas när paket tas bort"

#: ../rpm.c:974
msgid "--allfiles may only be specified during package installation"
msgstr "--allfiles kan enbart användas vid paketinstallation"

#: ../rpm.c:978
msgid "--justdb may only be specified during package installation and erasure"
msgstr "--justdb kan enbart användas vid installation och avinstallation av paket"

#: ../rpm.c:983
msgid "--noscripts may only be specified during package installation, erasure, and verification"
msgstr "--noscripts kan enbart användas vid paket installation, avinstallation, och verifiering"

#: ../rpm.c:987
msgid "--notriggers may only be specified during package installation, erasure, and verification"
msgstr "--notriggers kan enbart användas vid installation, avinstallation och verifiering"

#: ../rpm.c:993
msgid "--nodeps may only be specified during package building, installation, erasure, and verification"
msgstr "--nodeps kan enbart användas vid tillverkning, installation, avinstallation, och verifiering"

#: ../rpm.c:998
msgid "--test may only be specified during package installation, erasure, and building"
msgstr "--test kan enbart användas vid installation, avinstallation, och tillverkning"

#: ../rpm.c:1003
msgid "--root (-r) may only be specified during installation, erasure, querying, and database rebuilds"
msgstr "--root (-r) kan enbart användas vid installation, avinstallation, förfrågan, och databasombyggnad"

#: ../rpm.c:1008
msgid "arguments to --root (-r) must begin with a /"
msgstr "argument till --root (-r) måste börja med /"

#: ../rpm.c:1011
msgid "--oldpackage may only be used during upgrades"
msgstr "--oldpackage kan enbart användas vid paket uppgraderingar"

#: ../rpm.c:1016
msgid "ftp options can only be used during package queries, installs, and upgrades"
msgstr "ftp-flaggor kan enbart användas vid förfrågan, installation, och uppgradering"

#: ../rpm.c:1022
msgid "http options can only be used during package queries, installs, and upgrades"
msgstr "http-flaggor kan enbart användas vid förfrågan, installation, och uppgradering"

#: ../rpm.c:1026
msgid "--nopgp may only be used during signature checking"
msgstr "--nopgp kan enbart användas vid signaturkontroll"

#: ../rpm.c:1029
msgid "--nomd5 may only be used during signature checking and package verification"
msgstr "--nomd5 kan enbart användas vid signaturkontroll och paketverifiering"

#, c-format
#: ../rpm.c:1053
#! INEXACT
msgid "no files to sign\n"
msgstr "inga filer att signera\n"

#, c-format
#: ../rpm.c:1058
msgid "cannot access file %s\n"
msgstr "kan inte komma åt filen %s\n"

#: ../rpm.c:1072
msgid "pgp not found: "
msgstr "pgp hittades inte: "

#: ../rpm.c:1075
msgid "Enter pass phrase: "
msgstr "Ange lösenfras: "

#: ../rpm.c:1077
msgid "Pass phrase check failed\n"
msgstr "Kontrollen av Id-strängen misslyckades\n"

#: ../rpm.c:1080
msgid "Pass phrase is good.\n"
msgstr "Id strängen är ok.\n"

#: ../rpm.c:1085
msgid "Invalid %%_signature spec in macro file.\n"
msgstr "Felaktig %%_signature spec i makrofil.\n"

#: ../rpm.c:1091
msgid "--sign may only be used during package building"
msgstr "--sign kan enbart användas vid paket tillverkning"

#: ../rpm.c:1106
msgid "exec failed\n"
msgstr "exec misslyckades\n"

#: ../rpm.c:1125
msgid "unexpected arguments to --querytags "
msgstr "oväntade argument till --querytags "

#: ../rpm.c:1136
msgid "no packages given for signature check"
msgstr "inga paket angivna för signatur kontroll"

#: ../rpm.c:1147
msgid "no packages given for signing"
msgstr "inga paket angivna för signering"

#: ../rpm.c:1160
msgid "no packages files given for rebuild"
msgstr "inga paket filer angivna för omtillverkning"

#: ../rpm.c:1217
msgid "no spec files given for build"
msgstr "ingen spec filer angivna för tillverkning"

#: ../rpm.c:1219
msgid "no tar files given for build"
msgstr "ingen tar filer angivna för tillverkning"

#: ../rpm.c:1231
msgid "no packages given for uninstall"
msgstr "inga paket angivna för avinstallation"

#: ../rpm.c:1281
msgid "no packages given for install"
msgstr "inga paket angivna för installation"

#: ../rpm.c:1304
msgid "extra arguments given for query of all packages"
msgstr "extra argument angivna för förfrågan om alla paket"

#: ../rpm.c:1309
msgid "no arguments given for query"
msgstr "inga parametrar angivna för undersökning"

#: ../rpm.c:1326
msgid "extra arguments given for verify of all packages"
msgstr "extra argument angivna för verifiering av alla paket"

#: ../rpm.c:1330
msgid "no arguments given for verify"
msgstr "inga parametrar angivna för verifiering"

#: ../rpm2cpio.c:42
msgid "argument is not an RPM package\n"
msgstr "argumentet är inte ett RPM-paket\n"

#: ../rpm2cpio.c:46
msgid "error reading header from package\n"
msgstr "fel vid läsning av pakethuvud\n"

#: ../build/build.c:83 ../build/pack.c:244
msgid "Unable to open temp file"
msgstr "Kan inte öppna temporärfil"

#, c-format
#: ../build/build.c:124
msgid "Executing: %s\n"
msgstr "Kör: %s\n"

#, c-format
#: ../build/build.c:128
msgid "Exec of %s failed (%s)"
msgstr "Körning (exec) av %s misslyckades (%s)"

#, c-format
#: ../build/build.c:138
msgid "Bad exit status from %s (%s)"
msgstr "Dålig slutstatus från %s (%s)"

#: ../build/expression.c:208
#! INEXACT
msgid "syntax error while parsing =="
msgstr "syntaxfel vid parsning av =="

#: ../build/expression.c:238
#! INEXACT
msgid "syntax error while parsing &&"
msgstr "syntaxfel vid parsning av &&"

#: ../build/expression.c:247
#! INEXACT
msgid "syntax error while parsing ||"
msgstr "syntaxfel vid parsning av ||"

#: ../build/expression.c:289
msgid "parse error in expression"
msgstr "parsfel i uttryck"

#: ../build/expression.c:319
msgid "unmatched ("
msgstr "ensam ("

#: ../build/expression.c:337
msgid "undefined identifier"
msgstr "odefinierad identifierare"

#: ../build/expression.c:356
msgid "- only on numbers"
msgstr "- endast i tal"

#: ../build/expression.c:372
msgid "! only on numbers"
msgstr "! endast på tal"

#: ../build/expression.c:411 ../build/expression.c:456 ../build/expression.c:513 ../build/expression.c:600
msgid "types must match"
msgstr "typer måste passa ihop"

#: ../build/expression.c:424
msgid "* / not suported for strings"
msgstr "* / stöds inte för strängar"

#: ../build/expression.c:472
msgid "- not suported for strings"
msgstr "- stöds inte för strängar"

#: ../build/expression.c:613
msgid "&& and || not suported for strings"
msgstr "&& och || stöds inte för strängar"

#. If the next token is not TOK_EOF, we have a syntax error.
#: ../build/expression.c:644 ../build/expression.c:689
msgid "syntax error in expression"
msgstr "syntaxfel i uttryck"

#, c-format
#: ../build/files.c:224
msgid "TIMECHECK failure: %s\n"
msgstr "TIMECHECK-fel: %s\n"

#, c-format
#: ../build/files.c:267 ../build/files.c:349 ../build/files.c:512
#! INEXACT
msgid "Missing '(' in %s %s"
msgstr "Saknat '(' i %s %s"

#, c-format
#: ../build/files.c:278 ../build/files.c:466 ../build/files.c:523
#! INEXACT
msgid "Missing ')' in %s(%s"
msgstr "Saknat ')' i %s(%s"

#, c-format
#: ../build/files.c:316 ../build/files.c:491
msgid "Invalid %s token: %s"
msgstr "Ogiltig %s token: %s"

#: ../build/files.c:365
msgid "Non-white space follows %s(): %s"
msgstr "Annat än blanktecken följer på %s(): %s"

#, c-format
#: ../build/files.c:403
#! INEXACT
msgid "Bad syntax: %s(%s)"
msgstr "Felaktig syntax: %s(%s)"

#, c-format
#: ../build/files.c:413
#! INEXACT
msgid "Bad mode spec: %s(%s)"
msgstr "Felaktig rättighetsspecifikation: %s(%s)"

#, c-format
#: ../build/files.c:425
#! INEXACT
msgid "Bad dirmode spec: %s(%s)"
msgstr "Felaktig specifikation av katalogrättigheter: %s(%s)"

#: ../build/files.c:549
#! INEXACT
msgid "Unusual locale length: \"%.*s\" in %%lang(%s)"
msgstr "Ovanlig lokallängd: \"%.*s\" i %%langg(%s)"

#: ../build/files.c:559
msgid "Duplicate locale %.*s in %%lang(%s)"
msgstr "Duplicerad lokal %.*s i %%lang(%s)"

#: ../build/files.c:651
msgid "Hit limit for %%docdir"
msgstr "Slog i gränsen för %%docdir"

#: ../build/files.c:657
msgid "Only one arg for %%docdir"
msgstr "Endast ett argument till %%docdir"

#, c-format
#. We already got a file -- error
#: ../build/files.c:682
msgid "Two files on one line: %s"
msgstr "Två filer på en rad: %s"

#, c-format
#: ../build/files.c:695
msgid "File must begin with \"/\": %s"
msgstr "Filnamn måste börja med \"/\": %s"

#: ../build/files.c:707
msgid "Can't mix special %%doc with other forms: %s"
msgstr "Kan inte blanda special %%doc med andra former: %s"

#, c-format
#: ../build/files.c:792
msgid "File listed twice: %s"
msgstr "Filen uppräknad två gånger: %s"

#, c-format
#: ../build/files.c:952
msgid "File doesn't match prefix (%s): %s"
msgstr "Filen matchar inte prefixet (%s): %s"

#, c-format
#: ../build/files.c:962 ../build/files.c:1099
msgid "File not found: %s"
msgstr "Filen hittades inte: %s"

#, c-format
#. XXX this looks dumb to me
#: ../build/files.c:1005
msgid "Bad owner/group: %s\n"
msgstr "Felaktig ägare/grupp: %s\n"

#, c-format
#: ../build/files.c:1019
msgid "File %4d: 0%o %s.%s\t %s\n"
msgstr "Fil %4d: 0%o %s.%s\t %s\n"

#, c-format
#: ../build/files.c:1083
msgid "File needs leading \"/\": %s"
msgstr "Filen behöver inledande \"/\": %s"

#: ../build/files.c:1140
msgid "Could not open %%files file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna %%files-fil: %s"

#, c-format
#: ../build/files.c:1147 ../build/pack.c:465
msgid "line: %s"
msgstr "rad: %s"

#, c-format
#: ../build/files.c:1469 ../build/parsePrep.c:29
msgid "Bad owner/group: %s"
msgstr "Felaktig ägare/grupp: %s"

#, c-format
#: ../build/files.c:1522
msgid "Couldn't exec %s"
msgstr "Kunde inte köra %s"

#, c-format
#: ../build/files.c:1526
msgid "Couldn't fork %s"
msgstr "Kunde inte grena %s"

#, c-format
#: ../build/files.c:1605
msgid "%s failed"
msgstr "%s misslyckades"

#, c-format
#: ../build/files.c:1609
msgid "failed to write all data to %s"
msgstr "kunde inte skriva all data till %s"

#: ../build/files.c:1695
#! INEXACT
msgid "Finding %s: (using %s)...\n"
msgstr "Letar upp %s: (använder %s)...\n"

#: ../build/files.c:1723 ../build/files.c:1732
#! INEXACT
msgid "Failed to find %s:"
msgstr "Misslyckades hitta %s:"

#, c-format
#: ../build/files.c:1838
msgid "Processing files: %s\n"
msgstr "Bearbetar filer: %s\n"

#. XXX - This is the other hard coded limit
#: ../build/names.c:32 ../build/names.c:64
msgid "RPMERR_INTERNAL: Hit limit in getUname()\n"
msgstr "RPMERR_INTERNAL: Slog i begränsning i getUname()\n"

#: ../build/names.c:97 ../build/names.c:129
msgid "RPMERR_INTERNAL: Hit limit in getGname()\n"
msgstr "RPMERR_INTERNAL: Slog i begränsning i getGname()\n"

#, c-format
#: ../build/names.c:167
msgid "Could not canonicalize hostname: %s\n"
msgstr "Kunde inte kanonisera värdnamn: %s\n"

#, c-format
#: ../build/pack.c:131
msgid "Could not generate output filename for package %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte generera utfilnamn för paketet %s: %s\n"

#, c-format
#: ../build/pack.c:164
msgid "readRPM: open %s: %s\n"
msgstr "readRPM: öppna %s: %s\n"

#, c-format
#. Get copy of lead
#: ../build/pack.c:174
msgid "readRPM: read %s: %s\n"
msgstr "readRPM: läs %s: %s\n"

#, c-format
#: ../build/pack.c:194
msgid "readRPM: %s is not an RPM package\n"
msgstr "readRPM: %s är inte ett RPM-paket\n"

#, c-format
#: ../build/pack.c:200
msgid "readRPM: reading header from %s\n"
msgstr "readRPM: läser huvud från %s\n"

#: ../build/pack.c:255
msgid "Bad CSA data"
msgstr "Felaktig CSA-data"

#, c-format
#: ../build/pack.c:286
msgid "Could not open %s\n"
msgstr "Kunde inte öppna %s\n"

#, c-format
#: ../build/pack.c:318 ../build/pack.c:360
msgid "Unable to write package: %s"
msgstr "Kunde inte skriva paket: %s"

#, c-format
#: ../build/pack.c:333
msgid "Generating signature: %d\n"
msgstr "Genererar signatur: %d\n"

#, c-format
#: ../build/pack.c:350
msgid "Unable to read sigtarget: %s"
msgstr "Kan inte läsa signaruren: %s"

#, c-format
#: ../build/pack.c:375
msgid "Wrote: %s\n"
msgstr "Skrev: %s\n"

#, c-format
#: ../build/pack.c:392 ../build/pack.c:416
msgid "create archive failed on file %s: %s"
msgstr "skapande av arkiv misslyckades vid fil %s: %s"

#, c-format
#: ../build/pack.c:435
msgid "cpio_copy write failed: %s"
msgstr "cpio_copy kunde inte skriva: %s"

#, c-format
#: ../build/pack.c:442
msgid "cpio_copy read failed: %s"
msgstr "cpio_copy kunde inte läsa: %s"

#, c-format
#: ../build/pack.c:521
msgid "Could not open PreIn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PreIn-fil: %s"

#, c-format
#: ../build/pack.c:528
msgid "Could not open PreUn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PreUn-fil: %s"

#, c-format
#: ../build/pack.c:535
msgid "Could not open PostIn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PostIn-fil: %s"

#, c-format
#: ../build/pack.c:542
msgid "Could not open PostUn file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna PostUn-fil: %s"

#, c-format
#: ../build/pack.c:550
msgid "Could not open VerifyScript file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna VerifyScript-fil: %s"

#, c-format
#: ../build/pack.c:566
msgid "Could not open Trigger script file: %s"
msgstr "Kunde inte öppna Trigger-skriptfil: %s"

#, c-format
#: ../build/parseBuildInstallClean.c:27
msgid "line %d: second %s"
msgstr "rad %d: andra %s"

#: ../build/parseChangelog.c:103
msgid "%%changelog entries must start with *"
msgstr "%%changlog-poster måste starta med *"

#: ../build/parseChangelog.c:111
msgid "incomplete %%changelog entry"
msgstr "ofullständig %%changelog-post"

#: ../build/parseChangelog.c:126
msgid "bad date in %%changelog: %s"
msgstr "felaktigt datum i %%changelog: %s"

#: ../build/parseChangelog.c:131
msgid "%%changelog not in decending chronological order"
msgstr "%%changlog är inte i fallande kronologisk ordning"

#: ../build/parseChangelog.c:139 ../build/parseChangelog.c:150
msgid "missing name in %%changelog"
msgstr "saknat namn i %%changelog"

#: ../build/parseChangelog.c:157
msgid "no description in %%changelog"
msgstr "ingen beskrivning i %%changelog"

#: ../build/parseDescription.c:33
msgid "line %d: Error parsing %%description: %s"
msgstr "rad %d: Fel i parsning av %%description: %s"

#, c-format
#: ../build/parseDescription.c:46 ../build/parseFiles.c:40 ../build/parseScript.c:168
msgid "line %d: Bad option %s: %s"
msgstr "rad %d: otillåten flagga %s: %s"

#, c-format
#: ../build/parseDescription.c:60 ../build/parseFiles.c:54 ../build/parseScript.c:182
msgid "line %d: Too many names: %s"
msgstr "rad %d: För många namn: %s"

#, c-format
#: ../build/parseDescription.c:70 ../build/parseFiles.c:64 ../build/parseScript.c:192
msgid "line %d: Package does not exist: %s"
msgstr "rad %d: Paketet existerar inte: %s"

#, c-format
#: ../build/parseDescription.c:82
msgid "line %d: Second description"
msgstr "rad %d: Andra beskrivning"

#: ../build/parseFiles.c:27
msgid "line %d: Error parsing %%files: %s"
msgstr "rad %d: Fel i parsning av %%files: %s"

#: ../build/parseFiles.c:72
msgid "line %d: Second %%files list"
msgstr "rad %d: Andra %%files-lista"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:141
msgid "Architecture is excluded: %s"
msgstr "Arkitekturen är utesluten: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:146
msgid "Architecture is not included: %s"
msgstr "Arkitekturen är inte medtagen: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:151
msgid "OS is excluded: %s"
msgstr "OS är uteslutet: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:156
msgid "OS is not included: %s"
msgstr "OS är inte medtaget: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:170
msgid "%s field must be present in package: %s"
msgstr "%s-fält måste finnas med i paketet: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:192
msgid "Duplicate %s entries in package: %s"
msgstr "Dubbla %s-poster i paketet: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:239
msgid "Unable to stat icon: %s"
msgstr "Kan inte ta status på ikon: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:250
msgid "Unable to read icon: %s"
msgstr "Kan inte läsa ikon: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:260
msgid "Unknown icon type: %s"
msgstr "Okänd ikontyp: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:323
msgid "line %d: Malformed tag: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig tagg: %s"

#, c-format
#. Empty field
#: ../build/parsePreamble.c:331
msgid "line %d: Empty tag: %s"
msgstr "rad %d: Tom tagg: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:354 ../build/parsePreamble.c:361
msgid "line %d: Illegal char '-' in %s: %s"
msgstr "rad %d: Otillåtet tecken '-' i %s: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:399
msgid "line %d: BuildRoot can not be \"/\": %s"
msgstr "rad %d: BuildRoot kan inte vara \"/\": %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:412
msgid "line %d: Prefixes must not end with \"/\": %s"
msgstr "rad %d: Prefix får inte sluta med \"/\": %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:424
msgid "line %d: Docdir must begin with '/': %s"
msgstr "rad %d: Docdir måste börja med \"/\": %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:436
msgid "line %d: Epoch/Serial field must be a number: %s"
msgstr "rad %d: Epoch/Serial-fält måste vara numeriskt: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:499
msgid "line %d: Bad BuildArchitecture format: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig BuildArchitecture-format: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:509
msgid "Internal error: Bogus tag %d"
msgstr "Internt fel: felaktig tagg %d"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:656
msgid "Bad package specification: %s"
msgstr "Felaktig paketspecifikation: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:662
msgid "Package already exists: %s"
msgstr "Paketet existerar redan: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePreamble.c:689
msgid "line %d: Unknown tag: %s"
msgstr "rad %d: Okänd tagg: %s"

#: ../build/parsePreamble.c:714
msgid "Spec file can't use BuildRoot"
msgstr "Spec-fil kan inte använda BuildRoot"

#, c-format
#: ../build/parsePrep.c:25
msgid "Bad source: %s: %s"
msgstr "Dålig källa: %s: %s"

#, c-format
#: ../build/parsePrep.c:51
msgid "No patch number %d"
msgstr "Inget patch-nummer %d"

#, c-format
#: ../build/parsePrep.c:117
msgid "No source number %d"
msgstr "Inget källkodsnummer %d"

#, c-format
#: ../build/parsePrep.c:136
msgid "Couldn't download nosource %s: %s"
msgstr "Kunde inte hämta nosource %s: %s"

#: ../build/parsePrep.c:191
msgid "Error parsing %%setup: %s"
msgstr "Fel i parsning av %%setup: %s"

#: ../build/parsePrep.c:206
msgid "line %d: Bad arg to %%setup %c: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%setup %c: %s"

#: ../build/parsePrep.c:227
msgid "line %d: Bad %%setup option %s: %s"
msgstr "rad %d: Felaktig %%setup-flagga %s: %s"

#: ../build/parsePrep.c:351
msgid "line %d: Need arg to %%patch -b: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -b: %s"

#: ../build/parsePrep.c:359
msgid "line %d: Need arg to %%patch -z: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -z: %s"

#: ../build/parsePrep.c:371
msgid "line %d: Need arg to %%patch -p: %s"
msgstr "rad %d: Behöver argument till %%patch -p: %s"

#: ../build/parsePrep.c:377
msgid "line %d: Bad arg to %%patch -p: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%patch -p: %s"

#: ../build/parsePrep.c:384
msgid "Too many patches!"
msgstr "För många patchar!"

#: ../build/parsePrep.c:388
msgid "line %d: Bad arg to %%patch: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt argument till %%patch: %s"

#: ../build/parsePrep.c:424
msgid "line %d: second %%prep"
msgstr "rad %d: andra %%prep"

#, c-format
#: ../build/parseReqs.c:91
#! INEXACT
msgid "line %d: Dependency tokens must begin with alpha-numeric, '_' or '/': %s"
msgstr "rad %d: Beroenden måste börja alfanumeriskt, med \"_\" eller \"/\": %s"

#, c-format
#: ../build/parseReqs.c:102
#! INEXACT
msgid "line %d: File name not permitted: %s"
msgstr "rad %d: Filnamn inte tillåtna: %s"

#, c-format
#: ../build/parseReqs.c:134
#! INEXACT
msgid "line %d: Versioned file name not permitted: %s"
msgstr "rad %d: Versionsfilnamn inte tillåtet: %s"

#, c-format
#: ../build/parseReqs.c:146
#! INEXACT
msgid "line %d: Version not permitted: %s"
msgstr "rad %d: Version inte tillåten: %s"

#, c-format
#: ../build/parseReqs.c:172
#! INEXACT
msgid "line %d: Version required: %s"
msgstr "rad %d: Version krävs: %s"

#, c-format
#: ../build/parseScript.c:136
msgid "line %d: triggers must have --: %s"
msgstr "rad %d: utlösare måste ha --: %s"

#, c-format
#: ../build/parseScript.c:146 ../build/parseScript.c:210
msgid "line %d: Error parsing %s: %s"
msgstr "rad %d: Fel vid parsning av %s: %s"

#, c-format
#: ../build/parseScript.c:156
msgid "line %d: script program must begin with '/': %s"
msgstr "rad %d: skriptprogram måste börja med \"/\": %s"

#, c-format
#: ../build/parseScript.c:201
msgid "line %d: Second %s"
msgstr "rad %d: Andra %s"

#, c-format
#: ../build/parseSpec.c:126
msgid "line %d: %s"
msgstr "rad %d: %s"

#, c-format
#: ../build/parseSpec.c:172
msgid "Unable to open: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna: %s\n"

#: ../build/parseSpec.c:184
msgid "Unclosed %%if"
msgstr "Oavslutat %%if"

#: ../build/parseSpec.c:243
msgid "%s:%d: parseExpressionBoolean returns %d"
msgstr "%s:%d: parseExpressionBoolean returnerar %d"

#. Got an else with no %if !
#: ../build/parseSpec.c:251
msgid "%s:%d: Got a %%else with no if"
msgstr "%s:%d: Fick ett %%else utan något if"

#: ../build/parseSpec.c:262
msgid "%s:%d: Got a %%endif with no if"
msgstr "%s:%d: Fick ett %%endif utan något if"

#: ../build/parseSpec.c:276 ../build/parseSpec.c:285
msgid "malformed %%include statement"
msgstr "felformatterad %%include-sats"

#, c-format
#: ../build/parseSpec.c:366
msgid "Timecheck value must be an integer: %s"
msgstr "Timecheck-värde måste vara ett heltal: %s"

#: ../build/parseSpec.c:449
msgid "No buildable architectures"
msgstr "Inga byggbara arkitekturer"

#: ../build/parseSpec.c:494
msgid "Package has no %%description: %s"
msgstr "Paketet har ingen %%description: %s"

#, c-format
#: ../build/spec.c:31
msgid "archive = %s, fs = %s\n"
msgstr "arkiv = %s, fs = %s\n"

#, c-format
#: ../build/spec.c:237
msgid "line %d: Bad number: %s"
msgstr "rad %d: Felaktigt tal: %s"

#, c-format
#: ../build/spec.c:243
msgid "line %d: Bad no%s number: %d"
msgstr "rad %d: Felaktigt no%s-tal: %d"

#, c-format
#: ../build/spec.c:301
msgid "line %d: Bad %s number: %s\n"
msgstr "rad %d: Felaktigt %s-tal: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/cpio.c:385
msgid "can't rename %s to %s: %s\n"
msgstr "kan inte flytta %s till %s: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/cpio.c:391
msgid "can't unlink %s: %s\n"
msgstr "kan inte ta bort %s: %s\n"

#, c-format
#. XXX this is the failure point for an unreadable rpm
#: ../lib/cpio.c:582
msgid "getNextHeader: %s\n"
msgstr "getNextHeader: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/cpio.c:1044
msgid "(error 0x%x)"
msgstr "(fel 0x%x)"

#: ../lib/cpio.c:1047
msgid "Bad magic"
msgstr "Felaktigt magiskt tal"

#: ../lib/cpio.c:1048
msgid "Bad/unreadable header"
msgstr "Felaktigt/oläsbart huvud"

#: ../lib/cpio.c:1066
msgid "Header size too big"
msgstr "Huvudstorlek för stor"

#: ../lib/cpio.c:1067
msgid "Unknown file type"
msgstr "Okänd filtyp"

#: ../lib/cpio.c:1068
msgid "Missing hard link"
msgstr "Saknad hårdlänk"

#: ../lib/cpio.c:1069
msgid "Internal error"
msgstr "Internt fel"

#: ../lib/cpio.c:1078
msgid " failed - "
msgstr " misslyckades - "

#, c-format
#: ../lib/dbindex.c:32
msgid "cannot open file %s: %s"
msgstr "kan inte öppna fil %s: %s"

#, c-format
#: ../lib/dbindex.c:84
msgid "error getting record %s from %s"
msgstr "fel när post %s hämtades från %s"

#, c-format
#: ../lib/dbindex.c:111
msgid "error storing record %s into %s"
msgstr "fel när post %s sparades i %s"

#, c-format
#: ../lib/dbindex.c:118
msgid "error removing record %s into %s"
msgstr "fel när post %s togs bort ur %s"

#. XXX legacy epoch-less requires/conflicts compatibility
#: ../lib/depends.c:339
msgid ""
"the \"B\" dependency needs an epoch (assuming same as \"A\")\n"
"\tA %s\tB %s\n"
msgstr ""
"\"B\"-beroendet beghöver en epok (antar samma som \"A\")\n"
"    A %s  B %s\n"

#: ../lib/depends.c:368
msgid " %s  A %s\tB %s\n"
msgstr " %s  A %s\tB %s\n"

#: ../lib/depends.c:460
msgid "dbrecMatchesDepFlags() failed to read header"
msgstr "dbrecMatchesDepFlags() kunde inte läsa huvud"

#, c-format
#: ../lib/depends.c:695
#! INEXACT
msgid "%s: %s satisfied by added package.\n"
msgstr "%s: %s uppfyllt av tillagt paket.\n"

#: ../lib/depends.c:712
msgid "%s: %s satisfied by added provide.\n"
msgstr "%s: %s uppfyllt av tillagt tillhandahållande (provide).\n"

#: ../lib/depends.c:717
msgid "%s: %s satisfied by added file list.\n"
msgstr "%s: %s uppfyllt av tillagd fillista.\n"

#: ../lib/depends.c:747
msgid "%s: %s satisfied by rpmrc provides.\n"
msgstr "%s: %s uppfyllt av rpmrc tillhandahållande (provides).\n"

#: ../lib/depends.c:775
msgid "%s: %s satisfied by db file lists.\n"
msgstr "%s: %s uppfyllt av db fillistor.\n"

#: ../lib/depends.c:797
msgid "%s: %s satisfied by db provides.\n"
msgstr "%s: %s uppfyllt av db tillhandahållande (provides).\n"

#, c-format
#: ../lib/depends.c:819
#! INEXACT
msgid "%s: %s satisfied by db packages.\n"
msgstr "%s: %s uppfyllt av db-paket.\n"

#: ../lib/depends.c:832
msgid "%s: %s satisfied by rpmlib version.\n"
msgstr "%s: %s uppfyllt av rpmlib-version.\n"

#: ../lib/depends.c:842
msgid "%s: %s unsatisfied.\n"
msgstr "%s: %s ej uppfyllt.\n"

#, c-format
#: ../lib/depends.c:890
msgid "package %s require not satisfied: %s\n"
msgstr "paket %s behov inte uppfyllda: %s\n"

#, c-format
#. conflicts exist.
#: ../lib/depends.c:952
msgid "package %s conflicts: %s\n"
msgstr "paket %s står i konflikt: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/depends.c:1007 ../lib/depends.c:1311
msgid "cannot read header at %d for dependency check"
msgstr "kan inte läsa huvud vid %d för beroendekontroll"

#, c-format
#: ../lib/depends.c:1102
msgid "loop in prerequisite chain: %s"
msgstr "cirkularitet i kedja av förutsättningar: %s"

#. XXX W2DO? exit(EXIT_FAILURE) forces the user to discover rpm --rebuilddb
#: ../lib/falloc.c:160
msgid ""
"free list corrupt (%u)- please run\n"
"\t\"rpm --rebuilddb\"\n"
"More information is available from http://www.rpm.org or the rpm-list@redhat.com mailing list\n"
"if \"rpm --rebuilddb\" fails to correct the problem.\n"
msgstr ""
"frilistan trasig (%u)- var god kör\n"
"    \"rpm --rebuilddb\"\n"
"Mer information finns tillgänglig från http://www.rpm.org eller sändlistan\n"
"rpm-list@redhat.com om \"rpm --rebuilddb\" inte lyckas rätta till problemet.\n"

#: ../lib/formats.c:66 ../lib/formats.c:84 ../lib/formats.c:105 ../lib/formats.c:138 ../lib/header.c:2122 ../lib/header.c:2139 ../lib/header.c:2159
msgid "(not a number)"
msgstr "(inte ett tal)"

#, c-format
#: ../lib/fs.c:40
msgid "mntctl() failed to return fugger size: %s"
msgstr "mntctl() kunde inte returnera fugger-storlek: %s"

#, c-format
#: ../lib/fs.c:75 ../lib/fs.c:253
msgid "failed to stat %s: %s"
msgstr "kunde inte ta status på %s: %s"

#: ../lib/fs.c:114
msgid "getting list of mounted filesystems\n"
msgstr "hämtar lista över monterade filsystem\n"

#, c-format
#: ../lib/fs.c:119
msgid "failed to open %s: %s"
msgstr "kunde inte öppna %s: %s"

#, c-format
#: ../lib/fs.c:274
msgid "file %s is on an unknown device"
msgstr "filen %s är på en okänd enhet"

#: ../lib/ftp.c:666
msgid "Success"
msgstr "Gick bra"

#: ../lib/ftp.c:669
msgid "Bad server response"
msgstr "Konstigt svar från server"

#: ../lib/ftp.c:672
msgid "Server IO error"
msgstr "IO-fel mot server"

#: ../lib/ftp.c:675
msgid "Server timeout"
msgstr "Förbindelsen med servern dog ut (timeout)"

#: ../lib/ftp.c:678
msgid "Unable to lookup server host address"
msgstr "Kunde inte slå upp serverns adress"

#: ../lib/ftp.c:681
msgid "Unable to lookup server host name"
msgstr "Kunde inte slå upp serverns namn"

#: ../lib/ftp.c:684
msgid "Failed to connect to server"
msgstr "Misslyckades att kontakta servern"

#: ../lib/ftp.c:687
msgid "Failed to establish data connection to server"
msgstr "Misslyckades att etablera en dataförbindelse till servern"

#: ../lib/ftp.c:690
msgid "IO error to local file"
msgstr "IO-fel mot lokal fil"

#: ../lib/ftp.c:693
msgid "Error setting remote server to passive mode"
msgstr "Fel när den fjärran servern sattes i passivt läge"

#: ../lib/ftp.c:696
msgid "File not found on server"
msgstr "Filen fanns inte på servern"

#: ../lib/ftp.c:699
msgid "Abort in progress"
msgstr "Avbruten under gång"

#: ../lib/ftp.c:703
msgid "Unknown or unexpected error"
msgstr "Okänt eller oväntat fel"

#. This should not be allowed
#: ../lib/header.c:169
msgid "grabData() RPM_STRING_TYPE count must be 1.\n"
msgstr "grabData() RPM_STRING_TYPE måste vara 1.\n"

#, c-format
#: ../lib/header.c:200
msgid "Data type %d not supported\n"
msgstr "Datatyp %d stöds inte\n"

#, c-format
#: ../lib/header.c:763
msgid "Data type %d not supprted\n"
msgstr "Datatyp %d stöds inte\n"

#, c-format
#: ../lib/header.c:1119
msgid "Bad count for headerAddEntry(): %d\n"
msgstr "Felaktigt antal till headerAddEntry(): %d\n"

#, c-format
#: ../lib/header.c:1520
msgid "missing { after %"
msgstr "{ fattas efter %"

#: ../lib/header.c:1548
msgid "missing } after %{"
msgstr "} fattas efter %{"

#: ../lib/header.c:1560
msgid "empty tag format"
msgstr "tomt taggformat"

#: ../lib/header.c:1570
msgid "empty tag name"
msgstr "tomt taggnamn"

#: ../lib/header.c:1585
msgid "unknown tag"
msgstr "okänd tagg"

#: ../lib/header.c:1611
msgid "] expected at end of array"
msgstr "] förväntades vid slutet på vektor"

#: ../lib/header.c:1627
msgid "unexpected ]"
msgstr "oväntad ]"

#: ../lib/header.c:1629
msgid "unexpected }"
msgstr "oväntad }"

#: ../lib/header.c:1682
msgid "? expected in expression"
msgstr "? förväntades i uttryck"

#: ../lib/header.c:1689
msgid "{ expected after ? in expression"
msgstr "{ förväntades efter ? i uttryck"

#: ../lib/header.c:1699 ../lib/header.c:1731
msgid "} expected in expression"
msgstr "} förväntades i uttryck"

#: ../lib/header.c:1706
msgid ": expected following ? subexpression"
msgstr ": förväntades efter ? i deluttryck"

#: ../lib/header.c:1719
msgid "{ expected after : in expression"
msgstr "{ förväntades efter : i uttryck"

#: ../lib/header.c:1738
msgid "| expected at end of expression"
msgstr "| förväntades vid slutet på uttryck"

#: ../lib/header.c:1905
msgid "(unknown type)"
msgstr "(okänd typ)"

#, c-format
#: ../lib/install.c:141 ../lib/uninstall.c:179
msgid "  file: %s action: %s\n"
msgstr "  fil: %s åtgärd: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/install.c:159
msgid "user %s does not exist - using root"
msgstr "användare %s finns inte - använder root"

#, c-format
#: ../lib/install.c:167
msgid "group %s does not exist - using root"
msgstr "grupp %s finns inte - använder root"

#: ../lib/install.c:195
msgid "%%instchangelog value in macro file should be a number, but isn't"
msgstr "%%instchangelog-värde i makrofil skall vara ett tal, men är inte det"

#, c-format
#: ../lib/install.c:358
msgid "unpacking of archive failed%s%s: %s"
msgstr "uppackning av arkiv misslyckades%s%s: %s"

#: ../lib/install.c:359
msgid " on file "
msgstr " vid fil "

#: ../lib/install.c:402
msgid "installing a source package\n"
msgstr "installerar källpaket\n"

#, c-format
#. @fallthrough@
#: ../lib/install.c:413 ../lib/install.c:435
msgid "cannot create %s"
msgstr "kan inte skapa %s"

#, c-format
#: ../lib/install.c:420 ../lib/install.c:442
msgid "cannot write to %s"
msgstr "kan inte skriva till %s"

#, c-format
#: ../lib/install.c:424
msgid "sources in: %s\n"
msgstr "källkod i: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/install.c:446
msgid "spec file in: %s\n"
msgstr "spec-fil i: %s\n"

#: ../lib/install.c:480 ../lib/install.c:508
msgid "source package contains no .spec file"
msgstr "källpaket innehåller ingen spec-fil"

#, c-format
#: ../lib/install.c:529
msgid "renaming %s to %s\n"
msgstr "byter namn på %s till %s\n"

#, c-format
#: ../lib/install.c:531 ../lib/install.c:809 ../lib/uninstall.c:26
msgid "rename of %s to %s failed: %s"
msgstr "namnbyte från %s till %s misslyckades: %s"

#: ../lib/install.c:621
msgid "source package expected, binary found"
msgstr "källpaket förväntades, fann binärpaket"

#, c-format
#: ../lib/install.c:678
msgid "package: %s-%s-%s files test = %d\n"
msgstr "paket: %s-%s-%s filtest = %d\n"

#: ../lib/install.c:739
msgid "stopping install as we're running --test\n"
msgstr "avbryter installation eftgersom vi kör --test\n"

#: ../lib/install.c:744
msgid "running preinstall script (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) preinstalltionsskript\n"

#, c-format
#: ../lib/install.c:769
msgid "warning: %s created as %s"
msgstr "varning: %s skapades som %s"

#, c-format
#: ../lib/install.c:805
msgid "warning: %s saved as %s"
msgstr "varning: %s sparades som %s"

#: ../lib/install.c:879
#! INEXACT
msgid "running postinstall scripts (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) postinstallationsskript\n"

#, c-format
#: ../lib/lookup.c:35
msgid "cannot read header at %d for lookup"
msgstr "kan inte läsa huvud vid %d för uppslagning"

#, c-format
#: ../lib/macro.c:149
msgid "======================== active %d empty %d\n"
msgstr "======================== aktiva %d tomma %d\n"

#, c-format
#. XXX just in case
#: ../lib/macro.c:243
msgid "%3d>%*s(empty)"
msgstr "%3d>%*s(tom)"

#, c-format
#: ../lib/macro.c:278
msgid "%3d<%*s(empty)\n"
msgstr "%3d<%*s(tom)\n"

#. XXX permit silent {...} grouping
#: ../lib/macro.c:457
msgid "Macro %%%s has unterminated body"
msgstr "Makro %%%s har oavslutad kropp"

#: ../lib/macro.c:483
msgid "Macro %%%s has illegal name (%%define)"
msgstr "Makro %%%s har otillåtet namn (%%define)"

#: ../lib/macro.c:489
msgid "Macro %%%s has unterminated opts"
msgstr "Makro %%%s har oavslutade flaggor"

#: ../lib/macro.c:494
msgid "Macro %%%s has empty body"
msgstr "makro %%%s har tom kropp"

#: ../lib/macro.c:499
msgid "Macro %%%s failed to expand"
msgstr "Makro %%%s misslyckades att expandera"

#: ../lib/macro.c:524
msgid "Macro %%%s has illegal name (%%undefine)"
msgstr "Makro %%%s har otillåtet namn (%%undefine)"

#. XXX skip test for %# %* %0
#: ../lib/macro.c:601
msgid "Macro %%%s (%s) was not used below level %d"
msgstr "Makro %%%s (%s) var inte använd under nivå %d"

#, c-format
#: ../lib/macro.c:698
msgid "Unknown option %c in %s(%s)"
msgstr "Okänd flagga %c i %s(%s)"

#, c-format
#: ../lib/macro.c:870
msgid "Recursion depth(%d) greater than max(%d)"
msgstr "Rekursionsdjup(%d) större än max(%d)"

#, c-format
#. %(...) shell escape
#: ../lib/macro.c:936 ../lib/macro.c:952
msgid "Unterminated %c: %s"
msgstr "Oavslutad %c: %s"

#: ../lib/macro.c:992
msgid "A %% is followed by an unparseable macro"
msgstr "Ett %% följs av ett makro som inte kan parsas"

#: ../lib/macro.c:1115
msgid "Macro %%%.*s not found, skipping"
msgstr "Inget makro %%%.*s hittat, hoppar över"

#: ../lib/macro.c:1196
msgid "Target buffer overflow"
msgstr "Målbuffer översvämmad"

#, c-format
#: ../lib/macro.c:1343 ../lib/macro.c:1351
msgid "File %s: %s"
msgstr "Fil %s: %s"

#, c-format
#: ../lib/macro.c:1354
msgid "File %s is smaller than %d bytes"
msgstr "Fil %s är mindre än %d byte"

#: ../lib/messages.c:55
msgid "warning: "
msgstr "varning: "

#: ../lib/messages.c:64
msgid "error: "
msgstr "fel: "

#: ../lib/messages.c:73
msgid "fatal error: "
msgstr "fatalt fel: "

#: ../lib/messages.c:82
msgid "internal error (rpm bug?): "
msgstr "internt fel (fel i rpm?): "

#, c-format
#: ../lib/misc.c:367 ../lib/misc.c:373 ../lib/misc.c:380
msgid "error creating temporary file %s"
msgstr "fel när tämporärfil %s skapades"

#, c-format
#: ../lib/oldheader.c:299
msgid "bad file state: %s"
msgstr "felaktig filstatus: %s"

#: ../lib/package.c:234
msgid "package is a version one package!\n"
msgstr "paketet är ett version ett paket!\n"

#: ../lib/package.c:239
msgid "old style source package -- I'll do my best\n"
msgstr "gammal stils källpaket -- jag gör så gott jag kan\n"

#, c-format
#: ../lib/package.c:242
msgid "archive offset is %d\n"
msgstr "arkivoffset är %d\n"

#: ../lib/package.c:252
msgid "old style binary package\n"
msgstr "gammal stils binärpaket\n"

#: ../lib/package.c:298
msgid "only packages with major numbers <= 3 are supported by this version of RPM"
msgstr "endast paket med huvudnummer <= 3 stöds av denna version av RPM"

#, c-format
#: ../lib/problems.c:43
msgid " is needed by %s-%s-%s\n"
msgstr " behövs av %s-%s-%s\n"

#, c-format
#: ../lib/problems.c:46
msgid " conflicts with %s-%s-%s\n"
msgstr " står i konflikt med %s-%s-%s\n"

#, c-format
#: ../lib/problems.c:66
msgid "package %s-%s-%s is for a different architecture"
msgstr "paket %s-%s-%s är för en annan arkitektur"

#, c-format
#: ../lib/problems.c:71
msgid "package %s-%s-%s is for a different operating system"
msgstr "paket %s-%s-%s är för ett annat operativsystem"

#, c-format
#: ../lib/problems.c:76
msgid "package %s-%s-%s is already installed"
msgstr "paket %s-%s-%s är redan installerat"

#, c-format
#: ../lib/problems.c:81
msgid "path %s is not relocateable for package %s-%s-%s"
msgstr "sökväg %s är inte relokerbar för paket %s-%s-%s"

#, c-format
#: ../lib/problems.c:86
msgid "file %s conflicts between attemped installs of %s-%s-%s and %s-%s-%s"
msgstr "filen %s är en konflikt mellan installationsförsök av %s-%s-%s och %s-%s-%s"

#, c-format
#: ../lib/problems.c:92
msgid "file %s from install of %s-%s-%s conflicts with file from package %s-%s-%s"
msgstr "fil %s från installation av %s-%s-%s står i konflikt med fil från paket %s-%s-%s"

#, c-format
#: ../lib/problems.c:98
msgid "package %s-%s-%s (which is newer then %s-%s-%s) is already installed"
msgstr "paket %s-%s-%s (som är nyare än %s-%s-%s) är redan installerat"

#, c-format
#: ../lib/problems.c:104
#! INEXACT
msgid "installing package %s-%s-%s needs %ld%cb on the %s filesystem"
msgstr "installation av paket %s-%s-%s kräver %ld%cb på filsystem %s"

#, c-format
#: ../lib/problems.c:116
msgid "unknown error %d encountered while manipulating package %s-%s-%s"
msgstr "okänt fel %d uppträdde under manipulation av paket %s-%s-%s"

#, c-format
#: ../lib/query.c:138
msgid "error in format: %s\n"
msgstr "fel i format: %s\n"

#: ../lib/query.c:180
msgid "(contains no files)"
msgstr "(innehåller inga filer)"

#: ../lib/query.c:233
msgid "normal    "
msgstr "normal    "

#: ../lib/query.c:235
msgid "replaced   "
msgstr "ersatt    "

#: ../lib/query.c:237
msgid "not installed "
msgstr "oinstallerat "

#: ../lib/query.c:239
msgid "net shared  "
msgstr "nätdelad   "

#, c-format
#: ../lib/query.c:241
msgid "(unknown %3d) "
msgstr "(okänd %3d)  "

#: ../lib/query.c:245
msgid "(no state)  "
msgstr "(ej tillstnd) "

#: ../lib/query.c:261 ../lib/query.c:291
msgid "package has neither file owner or id lists"
msgstr "paketet har varken filägare eller id-listor"

#, c-format
#: ../lib/query.c:400
msgid "record number %u\n"
msgstr "post nummer %u\n"

#: ../lib/query.c:404
msgid "error: could not read database record\n"
msgstr "fel: kunde inte lästa databaspost\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:442
#! INEXACT
msgid "open of %s failed: %s\n"
msgstr "misslyckades öppna %s: %s\n"

#: ../lib/query.c:455
msgid "old format source packages cannot be queried\n"
msgstr "källpaket i gammalt format går ej att fråga om\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:464 ../lib/rpminstall.c:203
msgid "%s does not appear to be a RPM package\n"
msgstr "%s tycks inte vara ett RPM-paket\n"

#, c-format
#. @fallthrough@
#: ../lib/query.c:467
msgid "query of %s failed\n"
msgstr "fråga om %s misslyckades\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:494
msgid "query of specfile %s failed, can't parse\n"
msgstr "fråga om spec-fil %s misslyckades, kan inte parsa\n"

#: ../lib/query.c:519
msgid "could not read database record!\n"
msgstr "kunde inte lästa databaspost!\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:530
msgid "group %s does not contain any packages\n"
msgstr "grupp %s innehåller inga paket\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:540
msgid "no package provides %s\n"
msgstr "inget paket tillhandahåller %s\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:550
msgid "no package triggers %s\n"
msgstr "inga paketutlösare %s\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:560
msgid "no package requires %s\n"
msgstr "inget paket behöver %s\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:575
msgid "file %s: %s\n"
msgstr "fil %s: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:578
msgid "file %s is not owned by any package\n"
msgstr "fil %s ägs inte av något paket\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:591
msgid "invalid package number: %s\n"
msgstr "felaktigt paketnummer: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:594
msgid "package record number: %d\n"
msgstr "paketpost nummer: %d\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:597
msgid "record %d could not be read\n"
msgstr "post %d kunde inte läsas\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:609 ../lib/rpminstall.c:393
msgid "package %s is not installed\n"
msgstr "paket %s är inte installerat\n"

#, c-format
#: ../lib/query.c:612
msgid "error looking for package %s\n"
msgstr "fel vid sökning efter paket %s\n"

#: ../lib/query.c:634
msgid "rpmQuery: rpmdbOpen() failed\n"
msgstr "rpmQuery: rpmdbOpen() misslyckades\n"

#: ../lib/query.c:691
msgid "query package owning file"
msgstr "undersök paket som äger fil"

#: ../lib/query.c:693
msgid "query packages in group"
msgstr "undersök paket i grupp"

#: ../lib/query.c:695
msgid "query a package file"
msgstr "undersök en paketfil"

#: ../lib/query.c:699
msgid "query a spec file"
msgstr "fråga om en spec-fil"

#: ../lib/query.c:701
msgid "query the pacakges triggered by the package"
msgstr "undersök paket utlösta av paketet"

#: ../lib/query.c:703
msgid "query the packages which require a capability"
msgstr "fråga om paket som behöver en egenskap"

#: ../lib/query.c:705
msgid "query the packages which provide a capability"
msgstr "fråga om paket som tillhandahåller en egenskap"

#: ../lib/query.c:742
msgid "list all configuration files"
msgstr "lista alla konfigurationsfiler"

#: ../lib/query.c:744
msgid "list all documentation files"
msgstr "lista alla dokumentationsfiler"

#: ../lib/query.c:746
msgid "dump basic file information"
msgstr "visa filinformation"

#: ../lib/query.c:748
msgid "list files in package"
msgstr "lista filer i paketet"

#: ../lib/query.c:752
msgid "use the following query format"
msgstr "använd följande frågeformat"

#: ../lib/query.c:754
msgid "substitute i18n sections from the following catalogue"
msgstr "ersätt i18n-sektioner från följande katalog"

#: ../lib/query.c:757
msgid "display the states of the listed files"
msgstr "visa tillstånd för de listade filerna"

#: ../lib/query.c:759
msgid "display a verbose file listing"
msgstr "visa en utförlig fillistning"

#, c-format
#: ../lib/rebuilddb.c:20
msgid "rebuilding database in rootdir %s\n"
msgstr "bygger om databas i rotkatalog %s\n"

#: ../lib/rebuilddb.c:24 ../lib/rpmdb.c:69 ../lib/rpmdb.c:88 ../lib/rpmdb.c:105
msgid "no dbpath has been set"
msgstr "ingen dbpath har satts"

#, c-format
#: ../lib/rebuilddb.c:33
msgid "temporary database %s already exists"
msgstr "tillfällig databas %s existerar redan"

#, c-format
#: ../lib/rebuilddb.c:37
msgid "creating directory: %s\n"
msgstr "skapar katalog: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rebuilddb.c:39
msgid "error creating directory %s: %s"
msgstr "fel när katalog skapades %s: %s"

#: ../lib/rebuilddb.c:43
msgid "opening old database\n"
msgstr "öppnar gammal databas\n"

#: ../lib/rebuilddb.c:50
msgid "opening new database\n"
msgstr "öppnar ny databas\n"

#, c-format
#: ../lib/rebuilddb.c:60 ../lib/rebuilddb.c:78
msgid "record number %d in database is bad -- skipping it"
msgstr "post nummer %d i databasen är felaktig -- hoppar över den"

#, c-format
#: ../lib/rebuilddb.c:72
msgid "cannot add record originally at %d"
msgstr "kan inte lägga till post ursprungligen vid %d"

#: ../lib/rebuilddb.c:91
msgid "failed to rebuild database; original database remains in place\n"
msgstr "kunde inte bygga om databasen; orginaldatabasen finns kvar\n"

#: ../lib/rebuilddb.c:99
msgid "failed to replace old database with new database!\n"
msgstr "kunde inte ersätta gammal databas med ny databas!\n"

#, c-format
#: ../lib/rebuilddb.c:101
msgid "replaces files in %s with files from %s to recover"
msgstr "byt ut filer i %s med filer från %s för att återställa"

#, c-format
#: ../lib/rebuilddb.c:107
msgid "failed to remove directory %s: %s\n"
msgstr "kunde inte ta bort katalogen %s: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:31
#! INEXACT
msgid "%s: fdOpen failed: %s\n"
msgstr "%s: fdOpen misslyckades: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:42
#! INEXACT
msgid "%s: makeTempFile failed\n"
msgstr "%s: makeTempFile misslyckades\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:74
#! INEXACT
msgid "%s: fdWrite failed: %s\n"
msgstr "%s: fdWrite misslyckades: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:80
#! INEXACT
msgid "%s: fdRead failed: %s\n"
msgstr "%s: fdRead misslyckades: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:113 ../lib/rpmchecksig.c:242
msgid "%s: readLead failed\n"
msgstr "%s: readLead misslyckades\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:118
msgid "%s: Can't sign v1.0 RPM\n"
msgstr "%s: Kan inte signera v1.0 RPM\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:122
msgid "%s: Can't re-sign v2.0 RPM\n"
msgstr "%s: Kan inte signera om v2.0 RPM\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:130 ../lib/rpmchecksig.c:256
msgid "%s: rpmReadSignature failed\n"
msgstr "%s: rpmReadSignature misslyckades\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:134 ../lib/rpmchecksig.c:261
msgid "%s: No signature available\n"
msgstr "%s: Ingen signatur tillgänglig\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:167
#! INEXACT
msgid "%s: writeLead failed: %s\n"
msgstr "%s: writeLead misslyckades: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:173
#! INEXACT
msgid "%s: rpmWriteSignature failed\n"
msgstr "%s: rpmWriteSignature misslyckades\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmchecksig.c:248
msgid "%s: No signature available (v1.0 RPM)\n"
msgstr "%s: Ingen signatur tillgänglig (v1.0 RPM)\n"

#: ../lib/rpmchecksig.c:390
msgid "NOT OK"
msgstr "EJ OK"

#: ../lib/rpmchecksig.c:391 ../lib/rpmchecksig.c:405
msgid " (MISSING KEYS:"
msgstr " (SAKNADE NYCKLAR:"

#: ../lib/rpmchecksig.c:393 ../lib/rpmchecksig.c:407
msgid ") "
msgstr ") "

#: ../lib/rpmchecksig.c:394 ../lib/rpmchecksig.c:408
msgid " (UNTRUSTED KEYS:"
msgstr " (EJ BETRODDA NYCKLAR:"

#: ../lib/rpmchecksig.c:396 ../lib/rpmchecksig.c:410
msgid ")"
msgstr ")"

#: ../lib/rpmchecksig.c:404
msgid "OK"
msgstr "OK"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:184
msgid "opening database mode 0x%x in %s\n"
msgstr "öppnar databas med rättighet 0x%x i %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:193 ../lib/url.c:431
msgid "failed to open %s\n"
msgstr "kunde inte öppna: %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:206 ../lib/rpmdb.c:214
msgid "cannot get %s lock on database"
msgstr "kan inte få %s lås på databas"

#: ../lib/rpmdb.c:207
msgid "exclusive"
msgstr "uteslutande"

#: ../lib/rpmdb.c:215
msgid "shared"
msgstr "delat"

#: ../lib/rpmdb.c:246
msgid "old format database is present; use --rebuilddb to generate a new format database"
msgstr "databas i gammalt format finns; använd --rebuilddb för att skapa en databas i nytt format"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:439
msgid "package %s not listed in %s"
msgstr "paket %s inte listat i %s"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:450
msgid "package %s not found in %s"
msgstr "fann ej paket %s i %s"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:475 ../lib/uninstall.c:85
msgid "cannot read header at %d for uninstall"
msgstr "kan inte läsa huvud vid %d för avinstallation"

#: ../lib/rpmdb.c:483
msgid "package has no name"
msgstr "paket saknar namn"

#: ../lib/rpmdb.c:485
msgid "removing name index\n"
msgstr "tar bort namnindex\n"

#: ../lib/rpmdb.c:490
msgid "package has no group\n"
msgstr "paketet har inga grupper\n"

#: ../lib/rpmdb.c:492
msgid "removing group index\n"
msgstr "tar bort gruppindex\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:499
msgid "removing provides index for %s\n"
msgstr "tar bort tillhandahållandeindex för %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:514
msgid "removing requiredby index for %s\n"
msgstr "tar bort behovsindex för %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:526
msgid "removing trigger index for %s\n"
msgstr "tar bort utlösarindex för %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:537
msgid "removing conflict index for %s\n"
msgstr "tar bort konfliktindex för %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:554
msgid "removing file index for %s\n"
msgstr "tar bort filindex för %s\n"

#: ../lib/rpmdb.c:563
msgid "package has no files\n"
msgstr "paketet har inga filer\n"

#: ../lib/rpmdb.c:645
msgid "cannot allocate space for database"
msgstr "kan inte allokera plats för databas"

#, c-format
#: ../lib/rpmdb.c:711
msgid "cannot read header at %d for update"
msgstr "kan inte läsa huvud vid %d för uppdatering"

#: ../lib/rpmdb.c:720
msgid "header changed size!"
msgstr "huvud ändrade storlek!"

#: ../lib/rpminstall.c:128
msgid "counting packages to install\n"
msgstr "räknar paket att installera\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:132
msgid "found %d packages\n"
msgstr "hittade %d paket\n"

#: ../lib/rpminstall.c:141
msgid "looking for packages to download\n"
msgstr "letar efter paket att hämta\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:152
msgid "Retrieving %s\n"
msgstr "Hämtar %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:161
msgid " ... as %s\n"
msgstr " ... som %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:165
msgid "skipping %s - transfer failed - %s\n"
msgstr "hoppar över %s - överföring misslyckades - %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:182
msgid "retrieved %d packages\n"
msgstr "hämtade %d paket\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:191 ../lib/rpminstall.c:332
msgid "cannot open file %s\n"
msgstr "kan inte öppna fil %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:207 ../lib/rpminstall.c:469
msgid "%s cannot be installed\n"
msgstr "%s kan inte installeras\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:243
msgid "package %s is not relocateable\n"
msgstr "paket %s är inte relokerbart\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:261
msgid "error reading from file %s\n"
msgstr "fel vid läsning från fil %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:266
msgid "file %s requires a newer version of RPM\n"
msgstr "fil %s behöver en nyare version av RPM\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:283
msgid "found %d source and %d binary packages\n"
msgstr "hittade %d käll- och %d binärpaket\n"

#: ../lib/rpminstall.c:294
msgid "failed dependencies:\n"
msgstr "ouppfyllda beroenden:\n"

#: ../lib/rpminstall.c:312
msgid "installing binary packages\n"
msgstr "installerar binärpaket\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:397
msgid "searching for package %s\n"
msgstr "letar efter paket %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:406
msgid "\"%s\" specifies multiple packages\n"
msgstr "\"%s\" anger flera paket\n"

#: ../lib/rpminstall.c:432
msgid "removing these packages would break dependencies:\n"
msgstr "att ta bort dessa paket skulle göra sönder beroenden:\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:459
msgid "cannot open %s\n"
msgstr "kan inte öppna %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpminstall.c:464
msgid "Installing %s\n"
msgstr "Installerar %s\n"

#, c-format
#: ../lib/rpmlead.c:48
msgid "read failed: %s (%d)"
msgstr "läsning misslyckades: %s (%d)"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:177
msgid "missing second ':' at %s:%d"
msgstr "andra \":\" saknas vid %s:%d"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:180
msgid "missing architecture name at %s:%d"
msgstr "arkitekturnamn saknas vid %s:%d"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:328
msgid "Incomplete data line at %s:%d"
msgstr "Ofullständig datarad vid %s:%d"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:332
msgid "Too many args in data line at %s:%d"
msgstr "För många argument i datarad vid %s:%d"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:339
msgid "Bad arch/os number: %s (%s:%d)"
msgstr "Felaktigt arkitektur-/osnummer: %s (%s:%d)"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:373
msgid "Incomplete default line at %s:%d"
msgstr "Ofullständig skönsfallsrad vid %s:%d"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:378
msgid "Too many args in default line at %s:%d"
msgstr "För många argument i skönsfallsrad vid %s:%d"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:561
msgid "Cannot expand %s"
msgstr "Kan inte expandera %s"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:576
msgid "Unable to open %s for reading: %s."
msgstr "Kan inte öppna %s för läsning: %s."

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:608
msgid "Failed to read %s: %s."
msgstr "Misslyckades läsa %s: %s."

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:638
msgid "missing ':' at %s:%d"
msgstr "\":\" saknas vid %s:%d"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:655 ../lib/rpmrc.c:729
msgid "missing argument for %s at %s:%d"
msgstr "argument till %s saknas vid %s:%d"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:672 ../lib/rpmrc.c:694
msgid "%s expansion failed at %s:%d \"%s\""
msgstr "%s expansion misslyckade vid %s:%d \"%s\""

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:680
msgid "cannot open %s at %s:%d"
msgstr "kan inte öppna %s vid %s:%d"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:721
msgid "missing architecture for %s at %s:%d"
msgstr "arkitektur saknas för %s vid %s:%d"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:788
msgid "bad option '%s' at %s:%d"
msgstr "okänd flagga \"%s\" vid %s:%d"

#, c-format
#: ../lib/rpmrc.c:1147
msgid "Unknown system: %s\n"
msgstr "Okänt system: %s\n"

#: ../lib/rpmrc.c:1148
msgid "Please contact rpm-list@redhat.com\n"
msgstr "Var god kontakta rpm-list@redhat.com\n"

#, c-format
#: ../lib/signature.c:108
msgid "sigsize     : %d\n"
msgstr "sigstorlek    : %d\n"

#, c-format
#: ../lib/signature.c:109
msgid "Header + Archive: %d\n"
msgstr "Huvud + Arkiv  : %d\n"

#, c-format
#: ../lib/signature.c:110
msgid "expected size  : %d\n"
msgstr "förväntad storlek: %d\n"

#: ../lib/signature.c:114
msgid "file is not regular -- skipping size check\n"
msgstr "filen är inte en vanlig fil -- hoppar över storlekskontroll\n"

#: ../lib/signature.c:136
msgid "No signature\n"
msgstr "Ingen signatur\n"

#: ../lib/signature.c:139
msgid "Old PGP signature\n"
msgstr "Gammal PGP-signatur\n"

#: ../lib/signature.c:151
msgid "Old (internal-only) signature! How did you get that!?"
msgstr "Gammal (endast intern) signatur! Hur fick du tag i den!?"

#: ../lib/signature.c:155
msgid "New Header signature\n"
msgstr "Ny huvudsignatur\n"

#, c-format
#. 8-byte pad
#: ../lib/signature.c:162 ../lib/signature.c:204
msgid "Signature size: %d\n"
msgstr "Signaturstorlek : %d\n"

#, c-format
#: ../lib/signature.c:163 ../lib/signature.c:205
msgid "Signature pad : %d\n"
msgstr "Signaturutfyllnad: %d\n"

#: ../lib/signature.c:269
#! INEXACT
msgid "Couldn't exec pgp (%s)"
msgstr "Kunde inte köra pgp (%s)"

#: ../lib/signature.c:280
msgid "pgp failed"
msgstr "pgp misslyckades"

#. Just in case
#: ../lib/signature.c:287
msgid "pgp failed to write signature"
msgstr "pgp misslyckades att skriva en signatur"

#, c-format
#: ../lib/signature.c:292
msgid "PGP sig size: %d\n"
msgstr "PGP signaturstorlek: %d\n"

#: ../lib/signature.c:303 ../lib/signature.c:384
msgid "unable to read the signature"
msgstr "kan inte läsa signaturen"

#, c-format
#: ../lib/signature.c:308
msgid "Got %d bytes of PGP sig\n"
msgstr "Fick %d byte PGPsignatur\n"

#: ../lib/signature.c:350 ../lib/signature.c:705
msgid "Couldn't exec gpg"
msgstr "Kunde inte köra gpg"

#: ../lib/signature.c:361
msgid "gpg failed"
msgstr "gpg misslyckades"

#: ../lib/signature.c:368
msgid "gpg failed to write signature"
msgstr "gpg kunde inte skriva signatur"

#, c-format
#: ../lib/signature.c:373
msgid "GPG sig size: %d\n"
msgstr "GPG signaturstorlek: %d\n"

#, c-format
#: ../lib/signature.c:389
msgid "Got %d bytes of GPG sig\n"
msgstr "Fick %d byte GPGsignatur\n"

#, c-format
#: ../lib/signature.c:420
#! INEXACT
msgid "Generating signature using PGP.\n"
msgstr "Genererar signatur med PGP.\n"

#, c-format
#: ../lib/signature.c:424
#! INEXACT
msgid "Generating signature using GPG.\n"
msgstr "Genererar signatur med GPG.\n"

#: ../lib/signature.c:428 ../lib/signature.c:819
#! INEXACT
msgid "no pgp version found"
msgstr "ingen pgp-version funnen"

#: ../lib/signature.c:507 ../lib/signature.c:570
msgid "Could not run pgp. Use --nopgp to skip PGP checks."
msgstr "Kunde intge köra pgp. Använd --nopgp för att hoppa över PGPkontroll."

#: ../lib/signature.c:568 ../lib/signature.c:641
msgid "exec failed!\n"
msgstr "exec misslyckades!\n"

#: ../lib/signature.c:643
msgid "Could not run gpg. Use --nogpg to skip GPG checks."
msgstr "Kunde intge köra gpg. Använd --nogpg för att hoppa över GPGkontroll."

#: ../lib/signature.c:736
msgid "Couldn't exec pgp"
msgstr "Kunde inte köra pgp"

#. @notreached@
#. This case should have been screened out long ago.
#: ../lib/signature.c:740
msgid "Invalid %%_signature spec in macro file"
msgstr "Ogiltig %%_signature specifikation i makrofil"

#: ../lib/signature.c:777
msgid "You must set \"%%_pgp_name\" in your macro file"
msgstr "Du måste sätta \"%%_pgp_name\" i din makrofil"

#, c-format
#: ../lib/transaction.c:363
msgid "relocating %s to %s\n"
msgstr "flyttar %s till %s\n"

#, c-format
#: ../lib/transaction.c:370
msgid "excluding %s\n"
msgstr "hoppar över %s\n"

#, c-format
#: ../lib/transaction.c:489
msgid "%s skipped due to missingok flag\n"
msgstr "%s överhoppad på grund av missingok-flagga\n"

#, c-format
#: ../lib/uninstall.c:37
msgid "cannot remove %s - directory not empty"
msgstr "kan inte ta bort %s - katalogen är int tom"

#, c-format
#: ../lib/uninstall.c:40
msgid "rmdir of %s failed: %s"
msgstr "rmdir av %s misslyckades: %s"

#, c-format
#: ../lib/uninstall.c:48
msgid "removal of %s failed: %s"
msgstr "borttagning av %s misslyckades: %s"

#, c-format
#: ../lib/uninstall.c:97
msgid "cannot read packages named %s for uninstall"
msgstr "kan inte läsa paket med namn %s för avinstallation"

#, c-format
#: ../lib/uninstall.c:130
msgid "will remove files test = %d\n"
msgstr "tar bort filer test = %d\n"

#: ../lib/uninstall.c:191
msgid "running postuninstall script (if any)\n"
msgstr "kör (eventuellt) postavinstallationsskript\n"

#: ../lib/uninstall.c:204
msgid "removing database entry\n"
msgstr "tar bort databasposter\n"

#: ../lib/uninstall.c:365
msgid "execution of script failed"
msgstr "skriptkörning misslyckades"

#, c-format
#: ../lib/url.c:144
msgid "Password for %s@%s: "
msgstr "Lösenord för %s@%s: "

#, c-format
#: ../lib/url.c:168 ../lib/url.c:194
msgid "error: %sport must be a number\n"
msgstr "fel: %s-port måste vara ett tal\n"

#: ../lib/url.c:279
msgid "url port must be a number\n"
msgstr "url-port måste vara ett tal\n"

#, c-format
#. XXX PARANOIA
#: ../lib/url.c:317
msgid "logging into %s as %s, pw %s\n"
msgstr "loggar in på %s som %s, lösenord %s\n"

#, c-format
#: ../lib/url.c:446
msgid "failed to create %s\n"
msgstr "kunde inte skapa %s\n"

#: ../lib/verify.c:36
msgid "don't verify files in package"
msgstr "verifiera inte filerna i paketet"

#: ../lib/verify.c:206
msgid "package lacks both user name and id lists (this should never happen)"
msgstr "paket saknar både användarnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"

#: ../lib/verify.c:224
msgid "package lacks both group name and id lists (this should never happen)"
msgstr "paket saknar både gruppnamn och id-listor (detta borde aldrig inträffa)"

#, c-format
#: ../lib/verify.c:257
msgid "missing  %s\n"
msgstr "saknas   %s\n"

#, c-format
#: ../lib/verify.c:319
msgid "Unsatisfied dependencies for %s-%s-%s: "
msgstr "Ouppfyllda beroenden för %s-%s-%s: "

#: ../lib/verify.c:367
msgid "rpmVerify: rpmdbOpen() failed\n"
msgstr "rpmVerify: rpmdbOpen() misslyckades\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.