Re: Översättning av GnuPG

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 1999-12-30 23:38:43

Jag lägger mig i debatten =)

> Själv tycker
> jag att exempelvis "svag nyckel" är _mindre_ krångligt än "svag
> kryptografisk nyckel", och dessutom närmare orginalet "weak key". Vet man
> inte vad som menas med "svag nyckel" när man använder ett
> krypteringsprogram så kommer man nog inte förstå "svag kryptografisk
> nyckel" något bättre.

Här håller jag med. Använder man ett program för kryptering bör man
veta, eller åtminstone ha en aning om vad en nyckel innebär i
krypteringssammanhang (dvs att det inte rör sig om en fysisk nyckel i
metall =), och förstå att en "svag" sådan är en som kanske inte är så
bra.


> >>  msgid "list only the sequence of packets"
> >> -msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"
> >> +msgstr "lista endast paketsekvensen"
> >
> >'lista' känns väldigt mycket som en försvenskning. Finns det någon
> >betydelsemässig skillnad mellan lista och skriv ut?
> 
> Jag var också tveksam till detta, men eftersom "lista" förekom i på en hel
> del andra ställen i texten tyckte jag att det skulle användas även
> här. "Skriv ut" fanns dock också på några ställen, så det viktigaste
> är väl att ändra dessa så det blir konsekvent.

Jag har för mig att uttrycket "att skriva ut" är något som hellre bör
användas än "att lista". 

 
> >> -"hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
> >> +"hårddisken) under huvudgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
> >
> >är jag helt ute och cyklar? prime generation är solklart primtalsgenerering
> >i mitt huvud iallfall
> 
> Hmm, denna är lite klurig, men jag tror faktiskt att de menar
> huvudgenereringen. Vi borde kanske höra efter vad någon annan anser om
> detta? Jag slog dock upp "prime" i en ordbok, och ena betydelsen är min
> tolkning, alltså: "främsta", "viktigast, "huvud-". Din tolkning finns
> också med, men då har de parat ihop det med "number". Detta tolkar jag som
> att "prime" ensamt ej betyder primtal, men jag kan ju givetvis ha fel.


Jag är också helt övertygad om att "prime" i detta fallet syftar på
primtal. Både "prime number" och ordet "prime" ensamt används i engelsk
litteratur i betydelsen primtal. Givetvis används "prime" också som vårt
svenska "huvud-", men i detta sammanhanget är det nog inte det som
menas. Ta en titt på koden, kanske det ger lite mer klarhet.

/Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.