Re: Översättning av GnuPG

From: André Dahlqvist (andre_at_beta.telenordia.se)
Date: 1999-12-30 21:13:38

>Om du känner att alla dina förslag sågas så ta gärna en titt på  
>http://noa.tm/andrés-synpunkter.diff

Det blev några ändringar som kom med till slut:-)

>kryptografiskt svag/stark förekommer på tre ställen och 
>anledningen till att jag valt att formulera mig så är att
>man slipper problemet när vanliga ord blir något helt
>obegripligt för den ovane användaren. Jag minns själv 
>på min första programmerinslabb då mitt program inte
>ville kompilera på grund av "wrong magic number".

Här kan jag nog inte hålla med. Huvudanledningen till att jag tog bort
"kryptografisk" var att jag försökte hålla mig så nära orginalet som
möjligt, men jag vet inte om det är så man vanligtvis gör? Själv tycker
jag att exempelvis "svag nyckel" är _mindre_ krångligt än "svag
kryptografisk nyckel", och dessutom närmare orginalet "weak key". Vet man
inte vad som menas med "svag nyckel" när man använder ett 
krypteringsprogram så kommer man nog inte förstå "svag kryptografisk
nyckel" något bättre. Texten i programmet behöver ju inte vara en
lärobok, det är det som manualen är till för. Det är min åsikt, men det är 
givetvis du som bestämmer.

>Jag kan tänka mig klassumssituationen när eleverna
>diskuterar vad svag nyckel kan innebära. Handlar det om
>nycklar tillvekrade i någon form av mjuk metall?

Hade det varit en uppsats, eller en föreläsning, för folk som är helt
oinvigda i ämnet hade jag hållt med dig, då ska man ha den inställningen
att läsaren, eller åhöraren, är fullständigt nollställd. Men nu är det ju
trots allt texten i ett krypteringsprogram som översätts, och en viss
kunskap får förutsättas. Finns inte den kunskapen tycker jag att man ska
läsa manualen som medföljer, innan man börjar använda programmet.

>>  msgid "list only the sequence of packets"
>> -msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"
>> +msgstr "lista endast paketsekvensen"
>
>'lista' känns väldigt mycket som en försvenskning. Finns det någon
>betydelsemässig skillnad mellan lista och skriv ut?

Jag var också tveksam till detta, men eftersom "lista" förekom i på en hel
del andra ställen i texten tyckte jag att det skulle användas även
här. "Skriv ut" fanns dock också på några ställen, så det viktigaste är
väl att ändra dessa så det blir konsekvent.

>Har du något tips om hur jag fixar é i linux (redhat-6.1)? Cut'n'paste
>är tråkigt men fungerar. Jag ändrade till sannolikt också.

Jag har lite erfarenhet på det området, eftersom é är en del av mitt
namn:-) Märkligt nog fungerar det ej i X för mig, och jag har inte
orkat undersöka varför (trots att jag använt Linux uteslutande i några
år nu.) För att få det att fungera på konsollen bör du dock kontrollera
att du har följande rader i /etc/inputrc:

set input-meta on
set output-meta on
set meta-flag on
set convert-meta off

Mer info om dessa hittar du i manualsidan för bash.

>> -"hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
>> +"hårddisken) under huvudgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
>
>är jag helt ute och cyklar? prime generation är solklart primtalsgenerering
>i mitt huvud iallfall

Hmm, denna är lite klurig, men jag tror faktiskt att de menar
huvudgenereringen. Vi borde kanske höra efter vad någon annan anser om
detta? Jag slog dock upp "prime" i en ordbok, och ena betydelsen är min
tolkning, alltså: "främsta", "viktigast, "huvud-". Din tolkning finns
också med, men då har de parat ihop det med "number". Detta tolkar jag som
att "prime" ensamt ej betyder primtal, men jag kan ju givetvis ha fel.

>>  #: g10/keyedit.c:591
>>  msgid "change the ownertrust"
>> -msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
>> +msgstr "ändra ägartilliten"
>
>ägartilliten ändrar man ju i sitt huvud, tillitsvärdet 
>som motsvarar den tillit man sätter till den givna personen
>ändrar man därimot med hjälp av programmet. Engelska originalet
>borde ha ett 'value' där tycker jag.

I ett sådant fall, ska man inte översätta det orginalförfattaren har
skrivit och istället höra med honom om han inte kan ändra orginalet? Så
står det i alla fall i policyn för översättningsprojektet.

>>  #: g10/delkey.c:93
>>  msgid "there is a secret key for this public key!\n"
>> -msgstr "det finns en hemlig nyckel som motsvarar denna publika nyckel!\n"
>> +msgstr "det finns en hemlig nyckel till denna publika nyckel!\n"
>
>jag tycker att min är bättre

Jag tycker faktiskt min översättning är närmare orginalet, så nära en
direkt översättning man komma. Sedan tycker jag inte heller att
den hemliga nyckeln _motsvarar_ den publika. "Motsvara" betyder ju "vara
likvärdig" eller "vara jämförbar med", och det tycker jag inte stämmer i
detta fall.

Bland de ändringar som du godtog jag att en grej hade fallit bort. Sök
efter "Signaturen är sannolikt FÖRFALSKNING" och sätt in ett "en" framför
"FÖRFALSKNING".

En annan sak som blivit galen är på rad 1426 i den nya filen. Där har
du råkat ändra till "(A)avsluta" istället för "(A)vsluta".

Hoppas jag har övertygat dig att använda ytterligare några av mina
ändringar:-)

// André

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.