Re: Översättning av GnuPG

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 1999-12-30 17:32:12

On ons, dec 29, 1999 at 01:51:15 +0100, André Dahlqvist wrote:
> 
> >Jag är just i dagarna klar med en första rå-översättning. Jag vill mycket
> >gärna ha all hjälp jag kan få med genomläsning, konstruktiv kritik och
> >putsning av denna. 
> 
> Här kommer en patch med förslag till ändringar. Börjar bli sent nu
> (01:50), så jag råkade väl göra några dumma ändringar i slutet kanske:-)
> 
> // André

Tack så jättemycket för hjälpen. Se mina kommentarer nedan. Ändringar jag
och håller med om har jag valt att inte kommentera. Om du känner att
alla dina förslag sågas så ta gärna en titt på
http://noa.tm/andrés-synpunkter.diff

Den nya versionen (1.2) finns att hämta på http://noa.tm/gnupg-1.0.0h-sv.po

> #: util/errors.c:63
> msgid "bad passphrase"
> -msgstr "felatigt lösenord"
> +msgstr "felatig lösenordsfras"
> 

både du och jag har stavat fel :)

> 
> #: util/errors.c:66
> msgid "can't open the keyring"
> -msgstr "misslyckades med att öppna nyckelringen"
> +msgstr "kan ej öppna nyckelringen"

helt ovetenskapligt tycker jag att det blir bättre flyt om man använder
inte istället för ej i detta och liknande sammanhang.

> 
> #: util/errors.c:95
> msgid "file exists"
> -msgstr "filen finns"
> +msgstr "filen existerar"
> 

nu är vi inne på existensialism här, men jag tycker att orden existerar
och finns är helt utbytbara i detta sammanhang, och då behöver man 
inte välja det något ovanligare ordet.

> #: util/errors.c:96
> msgid "weak key"
> -msgstr "kryptografiskt svag nyckel"
> +msgstr "svag nyckel"
> 
> #: util/errors.c:97
> msgid "invalid argument"
> @@ -273,9 +273,9 @@
> msgstr ""
> "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
> "få den att fungera - den är inte på något sätt en\n"
> -"kryptografiskt stark slumptalsgenerator!\n"
> +"stark slumptalsgenerator!\n"
> "\n"

kryptografiskt svag/stark förekommer på tre ställen och 
anledningen till att jag valt att formulera mig så är att
man slipper problemet när vanliga ord blir något helt
obegripligt för den ovane användaren. Jag minns själv 
på min första programmerinslabb då mitt program inte
ville kompilera på grund av "wrong magic number".

Skriver man ut kryptografiskt svag förstår de som har
ett grepp om hur kryptografiska nycklar fungerar vad
man menar, och de som inte har en aning får iallfall
en hint om vad det är de inte förstår (kryptografi).
Jag kan tänka mig klassumssituationen när eleverna
diskuterar vad svag nyckel kan innebära. Handlar det om
nycklar tillvekrade i någon form av mjuk metall?

> #: g10/g10.c:195
> msgid "encryption only with symmetric cipher"
> -msgstr "endast kryptering med symetriskt chiffer"
> +msgstr "kryptering med endast symetriskt chiffer"
> 

Det är krypteringen som är endast (i motats till kryptering
och signering) inte det symmetriska chiffret.


> 
> #: g10/g10.c:207
> msgid "remove key from the public keyring"
> -msgstr "ta bort en nyckel från den publika nyckelringen"
> +msgstr "ta bort nyckeln från den publika nyckelringen"

meddelandet är det som visas i gpg --help. Meddelandet syftar
på --delete-key som tar bort en nyckel.

> 
> #: g10/g10.c:221
> msgid "list only the sequence of packets"
> -msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"
> +msgstr "lista endast paketsekvensen"

'lista' känns väldigt mycket som en försvenskning. Finns det någon
betydelsemässig skillnad mellan lista och skriv ut?

> #: g10/g10.c:225
> msgid "import ownertrust values"
> -msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
> +msgstr "importera de värden som representerar ägartillit"

Vad menar du? Jag tycker att min betydelse mer stämmer överens
med originalet.

> 
> #: g10/g10.c:231
> msgid "De-Armor a file or stdin"
> -msgstr "Ta bort skal från en fil eller standard in"
> +msgstr "Avlägsna skalet från en fil eller standard in"
> 

vad tillför avlägsna förutom onödigt krångel?

> @@ -666,7 +666,7 @@
> #: g10/g10.c:672
> #, c-format
> msgid "option file `%s': %s\n"
> -msgstr "file för flaggor \"%s\": %s\n"
> +msgstr "fil för flaggor \"%s\": %s\n"
> 

i andra sammanang har jag använt inställningsfil, jag ändrar till det
istället

> 
> #: g10/keygen.c:755
> msgid ""
> "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> -"Du behöver en lösenordsfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
> +"Du behöver en Lösenordsfras för att skydda din hemliga nyckel.\n"
> "\n"
> 

jag bedömmer det vara ett fel i originalet

> #: g10/keygen.c:769
> msgid ""
> @@ -1448,7 +1447,7 @@
> "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
> "\n"
> msgstr ""
> -"Du vill inte ha någon lösenordsfras - det är sannorlikt en *dålig* ide!\n"
> +"Du vill inte ha någon lösenordsfras - det är sannorlikt en *dålig* idé!\n"
> "Jag kommer att göra det endå. Du kan ändra din lösenordsfras närsomhelst,\n"
> "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"


Har du något tips om hur jag fixar é i linux (redhat-6.1)? Cut'n'paste
är tråkigt men fungerar. Jag ändrade till sannolikt också.

> -"hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
> +"hårddisken) under huvudgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"

är jag helt ute och cyklar? prime generation är solklart primtalsgenerering
i mitt huvud iallfall

> #: g10/keygen.c:1055
> msgid "Really create? "
> @@ -1528,12 +1527,12 @@
> #: g10/tdbio.c:515
> #, c-format
> msgid "%s: can't open: %s\n"
> -msgstr "%s: kunde inte öppna: %s\n"
> +msgstr "%s: kan ej öppna: %s\n"

jag tycker fortfarande att inte har bättre flyt än ej, kunde får gärna
bli kan dock.
> 
> #: g10/getkey.c:1294 g10/getkey.c:1333
> msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
> -msgstr "det går inte att använda RSA-nycklar i denna version\n"
> +msgstr "En RSA nyckel kan ej användas i denna version\n"

Hmm.. jag tycker att min är bättre.

> #: g10/import.c:204
> #, c-format
> @@ -1653,7 +1652,7 @@
> #: g10/import.c:218
> #, c-format
> msgid "  new key revocations: %lu\n"
> -msgstr "nya tillbakadraganden av nycklar: %lu\n"
> +msgstr "nya återkallningar av nycklar: %lu\n"
> 

återkallelser?

> #: g10/import.c:220
> #, c-format
> @@ -1663,7 +1662,7 @@
> #: g10/import.c:222
> #, c-format
> msgid " secret keys imported: %lu\n"
> -msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
> +msgstr "antal hemliga nycklar hemliga nycklar: %lu\n"
> 

?

> 
> #: g10/keyedit.c:233
> #, c-format
> @@ -1925,7 +1924,7 @@
> #: g10/keyedit.c:313
> #, c-format
> msgid "Already signed by key %08lX\n"
> -msgstr "Redan signerade av nyckel %08lX\n"
> +msgstr "Redan signerad av nyckel %08lX\n"
> 

Jag tror att det syftar på en nyckel, inte flera. Jag
antecknar det och skall ta en titt på såsen.

> 
> #: g10/keyedit.c:591
> msgid "change the ownertrust"
> -msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
> +msgstr "ändra ägartilliten"

ägartilliten ändrar man ju i sitt huvud, tillitsvärdet 
som motsvarar den tillit man sätter till den givna personen
ändrar man därimot med hjälp av programmet. Engelska originalet
borde ha ett 'value' där tycker jag.

> 
> #: g10/keyedit.c:711
> msgid "Need the secret key to do this.\n"
> -msgstr "Det behövs en hemlig nyckel för att göra detta.\n"
> +msgstr "Behöver den hemliga nyckeln för att göra detta.\n"

jag föreslår istället: Den hemliga nyckeln behövs för att
göra detta.\n"

> 
> #: g10/delkey.c:93
> msgid "there is a secret key for this public key!\n"
> -msgstr "det finns en hemlig nyckel som motsvarar denna publika nyckel!\n"
> +msgstr "det finns en hemlig nyckel till denna publika nyckel!\n"

jag tycker att min är bättre
-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 00 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.