Re: svenska meddelanden till man

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 1999-12-09 22:42:43

On Wed, Dec 08, 1999 at 10:16:31PM +0100, Peter Nilsson wrote:
> Hej!
> 
> Några kommentarer till ovanstående.
> 
> NO_ALTERNATE
> -	"Sorry - no support for alternate systems compiled in\n"
> +	"Tyvärr - stöd för alternativa system är inte inkompilerat\n"
> 
> "Inkompilerat" låter konstigt tycker jag. Medkompilerat? Låter inte
> riktigt bra heller.

Jag och mina vänner använder inkompilerat och även om det är nytt
så tycker jag att det känns som en vettig konstruktion.

> 
> NO_COMPRESS
> -	"Man was compiled with automatic cat page compression,\n\
> -but the configuration file does not define COMPRESS.\n"
> +	"man var kompilerat med automatisk sidkompression av cat-typ\n\
> +men konfigurationsfilen inehåller inget värde för COMPRESS.\n"
> 
> Säger vi inte komprimering på svenska?

sant så sant. jag ändrar.

> 
> NO_NAME_FROM_SECTION
> -	"What manual page do you want from section %s?\n"
> +	"Vilken manualsida vill du ha från sektionen %s?\n"
> 
> Jag skulle säga avsnitt (obestämd form). Om avsnitt låter som en del av en
> manualsida, så kanske del är bättre?

Jag tycker att sektion är bästa översättningen, eller egentligen
tycker jag att sektion och avdelning är lika bra och då har sektion
den fördelen att det för dem som någon gång läst om man-sidor på engelska
direkt förstår vad man menar. Avsnitt eller del tycker jag är missvisande,
då man kan se manualsidorna som ett bibiliotek med artiklar, där man
hittar artiklar med olika teman vid olika avdelningar.

Avsnitt och del tycker jag helt klart signalerar mindre enheter, ett
avsnitt ur bibeln är till exempel i dagligt tal någon eller några
verser eller högst något/några kapitel, inte en hel grupp av böcker
som t.ex. 'historsiska böcker' eller 'poesi'.

> SYSTEM_FAILED
> -	"Error executing formatting or display command.\n\
> -System command %s exited with status %d.\n"
> +	"Fel när formaterins- eller visningskommandot skulle köras.\n\
> +Programmet %s returnerade värdet %d.\n"
> 
> Kan %s resultera i ett kommando med argument ("gzip -cd")? I så fall låter
> "programmet" konstigt. "Komandot %s..."?

kommando är bättre, jag ändrar.
> 
> OUT_OF_MEMORY
> -	"Out of memory - can't malloc %d bytes\n"
> +	"Minnet slut - kunde inte allokera %d bytes\n"
> 
> Det heter "byte" i pluralis också. Skall du inte använda presens som
> originalet?

byte skall det vara såklart. Anledningen till mitt tempus är att jag
tycker att det är mer logskt att programmet informerar om sina misslyckanden
i dåtid. Det kan ju till exempel vara så att när användaren nås av
informationen så har minne blivit tillgänligt. När jag nu funderar på
för och nackdelar med att att göra förändringar som denna i översättningar
slår det mig att det nog är bäst att behålla detaljer av denhär typen
som de är i originalspråk. Finns det någon policy i översättningsprojektet
tro?

> 
> ROFF_FROM_FILE
> -	"parsing directive from file %s\n"
> +	"tolkar direktiv från från filen %s\n"
> 
> Dubbelt "från".

fixat.

> 
> ROFF_FROM_ENV
> -	"parsing directive from environment\n"
> +	"tolkar direktiv från miljön\n"
> 
> Det är förvisso korrekt, men jag tycker det låter märkligt med
> "miljön". Vad tycker du om något med "miljövariabler".

ytterligare en fråga om hur exakt man skall översätta. Det engelska
originalet är ju minst lika otydligt. Jag väljer nog ändå att byta
ut miljön mot miljövariabler

> 
> USING_DEFAULT
> -	"using default preprocessor sequence\n"
> +	"använder standardvärdet för preprocessor-sekvens\n"
> 
> Är "förprocessor" vedertaget. I så fall kanske det går att använda?

Jag har aldrig hört någon använda förprocessor. Vad säger ni andra?

> 
> PLEASE_WAIT
> -	"Formatting page, please wait...\n"
> +	"Formatterar sida, var god vänta...\n"
> 
> "sidan" istället?

det är bättre. jag ändrar
> 
> PROPOSED_CATFILE
> -	"will try to write %s if needed\n"
> +	"kommer att försöka att skriva %s om det behövs\n"
> 
> Jag skulle nog strukti "att" efter "försöka", så att det flyter bättre.

sant

> ADDING_TO_MANPATH
> -	"adding %s to manpath\n"
> +	"lägger till %s till sökvägarna för manualsidor\n"
> 
> Eventuellt kan du stryka "till" före "%s".

bra ide.

> 
> USAGE1
> -	"usage: %s [-adfhktwW] [section] [-M path] [-P pager] [-S list]\n\t"
> +	"användning: %s [-adfhktwW] [sektion] [-M sökväg] [-P sidvisare] [-S lista]\n\t"
> 
> Avsnitt/del?
> 
> USAGE6
> 	"\
> - w : print location of man page(s) that would be displayed\n\
> -   (if no name given: print directories that would be searched)\n\
> - W : as for -w, but display filenames only\n\n\
> - C file  : use `file' as configuration file\n\
> - M path  : set search path for manual pages to `path'\n\
> - P pager : use program `pager' to display pages\n\
> - S list  : colon separated section list\n"
> + w : skriv ut var i filträdet den mansida som skulle visas befinner sig\n\
> +   (om inget namn är angivet: skriv ut det kataloger som skulle ha\n\
> +   ha blivit genomsökta)\n\
> "det kataloger" och två "ha".
> 
> + W : motsvarar -w, men skriver endast ut filnamn\n\n\
> + C fil    : använd \"fil\" som konfigurationsfil\n\
> + M sökväg  : sätt sökvägen till manualsidorna till \"sökväg\"\n\
> + P sidvisare : använd programmet \"sidvisare\" för att visa sidor\n\
> + S lista   : en lista, separerad med kolon över aktuella manualsektioner\n"
> separerad->avdelad? Om du ändrat sektion ovan, så gör det även här.

det flyter bättre ja, jag ändrar.

> 
> NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
> -	"no cat page stored because of nonstandard line length\n"
> +	"ingen sida av cat-typ lagrade eftersom radlängden inte följer standard\n"
> "lagrade" skall vara "lagrad".

förståss.
> 
> Observera att jag inte är någon rutinerad översättare, men en del är i
> alla fall till nytta.
> 

Det är verkligen till nytta, jag är inte heller någon professionell
översättare, vilket säkert märks. Men det finns nog plats för mig också,
eftersom vi jobbar i en öppen process. Jag tycker att slutresultatet
av översättningarna i GNU-projektet är mycket bättre än översättningen 
i många komersiella programvaror, och är någon missnöjd med en översättning
är det ju bara att göra det bättre själv.

tjipp
/daniel

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions 
email: noa@melody.se cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.