Re: svenska meddelanden till man

From: Peter Nilsson (pnidv96_at_student.vxu.se)
Date: 1999-12-08 22:16:31

Hej!

Några kommentarer till ovanstående.

 NO_ALTERNATE
-	"Sorry - no support for alternate systems compiled in\n"
+	"Tyvärr - stöd för alternativa system är inte inkompilerat\n"

"Inkompilerat" låter konstigt tycker jag. Medkompilerat? Låter inte
riktigt bra heller.

 NO_COMPRESS
-	"Man was compiled with automatic cat page compression,\n\
-but the configuration file does not define COMPRESS.\n"
+	"man var kompilerat med automatisk sidkompression av cat-typ\n\
+men konfigurationsfilen inehåller inget värde för COMPRESS.\n"

Säger vi inte komprimering på svenska?

 NO_NAME_FROM_SECTION
-	"What manual page do you want from section %s?\n"
+	"Vilken manualsida vill du ha från sektionen %s?\n"

Jag skulle säga avsnitt (obestämd form). Om avsnitt låter som en del av en
manualsida, så kanske del är bättre?

 NO_SUCH_ENTRY_IN_SECTION
-	"No entry for %s in section %s of the manual\n"
+	"Det finns ingen manualsida som beskriver %s i sektionen %s\n"

Som ovan.

 SYSTEM_FAILED
-	"Error executing formatting or display command.\n\
-System command %s exited with status %d.\n"
+	"Fel när formaterins- eller visningskommandot skulle köras.\n\
+Programmet %s returnerade värdet %d.\n"

Kan %s resultera i ett kommando med argument ("gzip -cd")? I så fall låter
"programmet" konstigt. "Komandot %s..."?

 OUT_OF_MEMORY
-	"Out of memory - can't malloc %d bytes\n"
+	"Minnet slut - kunde inte allokera %d bytes\n"

Det heter "byte" i pluralis också. Skall du inte använda presens som
originalet?

 SECTION
-	"\nsection: %s\n"
+	"\nsektion: %s\n"

Avsnitt/del?

 OPEN_ERROR
-	"Cannot open man page %s\n"
+	"Kunde inte öppna manualsidan %s\n"

Tempus?

 ROFF_FROM_FILE
-	"parsing directive from file %s\n"
+	"tolkar direktiv från från filen %s\n"

Dubbelt "från".

 ROFF_FROM_ENV
-	"parsing directive from environment\n"
+	"tolkar direktiv från miljön\n"

Det är förvisso korrekt, men jag tycker det låter märkligt med
"miljön". Vad tycker du om något med "miljövariabler".

 USING_DEFAULT
-	"using default preprocessor sequence\n"
+	"använder standardvärdet för preprocessor-sekvens\n"

Är "förprocessor" vedertaget. I så fall kanske det går att använda?

 PLEASE_WAIT
-	"Formatting page, please wait...\n"
+	"Formatterar sida, var god vänta...\n"

"sidan" istället?

 PROPOSED_CATFILE
-	"will try to write %s if needed\n"
+	"kommer att försöka att skriva %s om det behövs\n"

Jag skulle nog strukti "att" efter "försöka", så att det flyter bättre.

 TRYING_SECTION
-	"trying section %s\n"
+	"försöker med sektionen %s\n"

Avsnitt/del?

 CANNOT_STAT
-	"Warning: cannot stat file %s!\n"
+	"Varning: kunde inte anropa stat() för filen %s!\n"

Tempus?

 ADDING_TO_MANPATH
-	"adding %s to manpath\n"
+	"lägger till %s till sökvägarna för manualsidor\n"

Eventuellt kan du stryka "till" före "%s".

 USAGE1
-	"usage: %s [-adfhktwW] [section] [-M path] [-P pager] [-S list]\n\t"
+	"användning: %s [-adfhktwW] [sektion] [-M sökväg] [-P sidvisare] [-S lista]\n\t"

Avsnitt/del?

 USAGE6
 	"\
- w : print location of man page(s) that would be displayed\n\
-   (if no name given: print directories that would be searched)\n\
- W : as for -w, but display filenames only\n\n\
- C file  : use `file' as configuration file\n\
- M path  : set search path for manual pages to `path'\n\
- P pager : use program `pager' to display pages\n\
- S list  : colon separated section list\n"
+ w : skriv ut var i filträdet den mansida som skulle visas befinner sig\n\
+   (om inget namn är angivet: skriv ut det kataloger som skulle ha\n\
+   ha blivit genomsökta)\n\
"det kataloger" och två "ha".

+ W : motsvarar -w, men skriver endast ut filnamn\n\n\
+ C fil    : använd \"fil\" som konfigurationsfil\n\
+ M sökväg  : sätt sökvägen till manualsidorna till \"sökväg\"\n\
+ P sidvisare : använd programmet \"sidvisare\" för att visa sidor\n\
+ S lista   : en lista, separerad med kolon över aktuella manualsektioner\n"
separerad->avdelad? Om du ändrat sektion ovan, så gör det även här.

Obs insprängd kommentar ovan.

 USAGE7
-	" m system : search for alternate system's man pages\n"
+	" m system  : leta efter ett mansidor på ett alternativt system\n"
"ett mansidor".


 USAGE8
-	" p string : string tells which preprocessors to run\n\
+	" p sträng  : sträng talar om för man vilka preprocessorer som skall köras\n\
        e - [n]eqn(1)  p - pic(1)  t - tbl(1)\n\
        g - grap(1)   r - refer(1) v - vgrind(1)\n"

Om du ändrat preprocessor ovan, så gäller det även här.

 NO_CAT_FOR_NONSTD_LL
-	"no cat page stored because of nonstandard line length\n"
+	"ingen sida av cat-typ lagrade eftersom radlängden inte följer standard\n"
"lagrade" skall vara "lagrad".

Observera att jag inte är någon rutinerad översättare, men en del är i
alla fall till nytta.

MVH/Peter Nilsson

--
'(#\P . (#\e . (#\t . (#\e . (#\r)))))

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.