Re: svenska meddelanden till man

From: Peter Nilsson (pnidv96_at_student.vxu.se)
Date: 1999-12-10 00:13:07

On Thu, 9 Dec 1999, Daniel Resare wrote:

> On Wed, Dec 08, 1999 at 10:16:31PM +0100, Peter Nilsson wrote:
> >  NO_NAME_FROM_SECTION
> > -	"What manual page do you want from section %s?\n"
> > +	"Vilken manualsida vill du ha från sektionen %s?\n"
> > 
> > Jag skulle säga avsnitt (obestämd form). Om avsnitt låter som en del av en
> > manualsida, så kanske del är bättre?
> 
> Jag tycker att sektion är bästa översättningen, eller egentligen
> tycker jag att sektion och avdelning är lika bra och då har sektion
> den fördelen att det för dem som någon gång läst om man-sidor på engelska
> direkt förstår vad man menar. Avsnitt eller del tycker jag är missvisande,
> då man kan se manualsidorna som ett bibiliotek med artiklar, där man
> hittar artiklar med olika teman vid olika avdelningar.
> 
Du har rätt vad gäller mina förslag till ord. Däremot tycker jag att
avdelning är klart bättre. Ett större verk kan ha avdelningar, men jag har
aldrig hört talas om böcker som är indelade i sektioner. Känner man till
man-sidornas struktur, förstår man nog att avdelning är motsvarigheten
till section.

> > 
> >  USING_DEFAULT
> > -	"using default preprocessor sequence\n"
> > +	"använder standardvärdet för preprocessor-sekvens\n"
> > 
> > Är "förprocessor" vedertaget. I så fall kanske det går att använda?
> 
> Jag har aldrig hört någon använda förprocessor. Vad säger ni andra?
> 
Det har jag, men anledningen till att jag skulle föredra det är kanske att
jag har tungrots-r (som fastnar i halsen:-).

MVH/Peter N
--
'(#\P . (#\e . (#\t . (#\e . (#\r)))))

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.