Re: wget-1.5.3

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-11-18 20:04:40

> > > msgid "No data received"
> > > msgstr "Ingen data mottagen"
> > 
> > Skall det inte vara "Inget data mottaget"?
> 
> Över min döda kropp.

Snälla nå'n, då får det vara!  Något sådant vill jag då rakt inte
riskera! :-)

> Nej men, skämt åsido, jag vet att data är plural
> men används ofta som singular och att det blir problem med bestämd form.
> Jag har en gammal skolordbok här som menar att även plural bestämd form
> är "data". Men varken jag själv eller någon jag känner använder
> någonting annat än "datan" för data i bestämd form. 

Jag avsåg inte "ett datum-flera data".  Jag tycker inte heller
latinska böjningar inte hör hemma i svenska.  Själv använder jag nog
normalt "data" snarast som ett ord utan plural, ungefär som "luft" och
"vatten", och ofta det besläktade "fakta".  Det har inte pluralform,
eller kanske bara pluralform.

Jag tyckte bara att det då kändes om neutrum.  Men det kanske är fel.
Jag vet inte, jag känner mig inte alls övertygad.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.