Re: wget-1.5.3

From: Daniel Bergström (noa_at_melody.se)
Date: 1999-11-18 20:38:45

On tor, nov 18, 1999 at 08:04:40 +0100, Göran Uddeborg wrote:
> > > > msgid "No data received"
> > > > msgstr "Ingen data mottagen"
> > > 
> > > Skall det inte vara "Inget data mottaget"?
> > 
> > Över min döda kropp.
> 
> Snälla nå'n, då får det vara!  Något sådant vill jag då rakt inte
> riskera! :-)
> 
> > Nej men, skämt åsido, jag vet att data är plural
> > men används ofta som singular och att det blir problem med bestämd form.
> > Jag har en gammal skolordbok här som menar att även plural bestämd form
> > är "data". Men varken jag själv eller någon jag känner använder
> > någonting annat än "datan" för data i bestämd form. 
> 
> Jag avsåg inte "ett datum-flera data".  Jag tycker inte heller
> latinska böjningar inte hör hemma i svenska.  Själv använder jag nog
> normalt "data" snarast som ett ord utan plural, ungefär som "luft" och
> "vatten", och ofta det besläktade "fakta".  Det har inte pluralform,
> eller kanske bara pluralform.
> 

När jag gick i skolan kallades konceptet för ämnseord, och ville man
vara korrekt skulle man inte använda det i bestämd form om man inte
använde någon form av mängdangivelse framför. Skulle man följa den
principen borde man säga "Inga bitar data mottagna" eller liknande.
(jfr 'två liter mjölk', 'åtta mjölk' ger fel på svenskaprovet :).

Däremot tycker jag inte att man behöver bry sig speciellt mycket om
detta i datafallet, vi skall inte vara slavar under några språk-
vetenskapliga regler utan vår uppgift är i första hand att göra oss
förstådda hos dem som använder de program vi översätter. Jag röstar
sålunda för 'Ingen data mottagen'; data är helt klart neutrum :)

/daniel

-- 
We can't prove that God exists. However, we can prove that if God does exist,
he's pretty good at math. In fact, we can prove that even if God doesn't
exist, he's still pretty good at math.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.