Re: wget-1.5.3

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-11-17 22:33:01

Jag har haft lite annat för mig, så jag hann inte kommentera innan du
skickade in. Men bättre sent än aldrig, här kommer några förslag
till. Du kan ju alltid skicka in igen om du tycker att något av dem
är bra.

Jag hämtade po-filen från URLen du skickade, men i den stod det

> "PO-Revision-Date: 1999-09-03 17:50+01:00\n"

Antingen har du glömt att uppdatera, eller så har jag fått tag i den
första versionen. Ifall jag nedan upprepar påpekanden som någon annan
redan skrivit så ber jag om ursäkt. Jag slängde dem när jag såg att
du ändå gjort en ny version.

> msgid "Error in server response, closing control connection.\n"
> msgstr "Fel i serversvar, stänger kontrollförbindelse.\n"

Denna betydelse av "control" skall väl (åtminstone än så länge, en
betydelseglidning är väl inte osannolik på sikt) översättas med
"styrning"? Så det borde väl vara "styrförbindelse"?

> msgid "Write failed, closing control connection.\n"
> msgstr "Skrivning misslyckades, stänger kontrollförbindelse.\n"

D:o.

> msgid "Unknown type `%c', closing control connection.\n"
> msgstr "Okänd typ \"%c\", stänger kontrollförbindelse.\n"

D:o.

> #: src/ftp.c:537
> msgid "\nREST failed, starting from scratch.\n"
> msgstr "\nREST misslyckades, startar om från noll.\n"

"från början" (av filen) är kanske tydligare för den som inte vet vad
REST gör i protokollet.

> #: src/ftp.c:721
> #, c-format
> msgid "%s: %s, closing control connection.\n"
> msgstr "%s: %s, stänger kontrollförbindelse.\n"

Där är ett "control" till som jag skulle vilja byta ut mot "styr".

> #: src/ftp.c:746
> msgid "Control connection closed.\n"
> msgstr "Kontrollförbindelse stängd.\n"

Och en till

> msgid "Will not retrieve dirs since depth is %d (max %d).\n"
> msgstr "Kommer inte att hämta kataloger eftersom djupet är %d (max %d).\n"

Jag tror att ett korrektare tempus på svenska vore

 Hämtar inte kataloger eftersom ....

> msgid "%s: Warning: cannot determine local IP address.\n"
> msgstr "%s: Varning: kan inte bestämma den lokala IP-adressen.\n"

Jag skulle föreslå "avgöra" istället för "bestämma". Det är ju inte
wget som bestämmer den...

> msgid "%s: Warning: cannot reverse-lookup local IP address.\n"
> msgstr "%s: Varning: kan inte utföra omvänd uppslagning av lokala IP-adressen.\n"

Varför bestämd form? Det kan finnas mer än en. "lokal IP-adress"
vore bättre enligt min mening.

> msgid "No data received"
> msgstr "Ingen data mottagen"

Skall det inte vara "Inget data mottaget"?

> msgid "Authorization failed.\n"
> msgstr "Åtkomst nekad.\n"

Hmm, skulle kunna vara vilseledande. Kan du inte behålla
"auktorisering"?

> msgid "File `%s' already there, will not retrieve.\n"
> msgstr "Filen \"%s\" finns redan där, kommer inte att hämta.\n"

Analogt med tidigare skulle jag vilja ha "hämtar inte" på slutet.

> msgid "ERROR: Redirection (%d) without location.\n"
> msgstr "FEL: Återdirigering (%d) utan adress.\n"

"Åter" antyder ju att man kommer tillbaka i någon mening. Jag skulle
föreslå "omdirigering" istället.

> "    --cut-dirs=NUMBER      ignore NUMBER remote directory components.\n"
> "    --cut-dirs=ANTAL      ignorera ANTAL fjärrkataloger.\n"

Det där skulle nog kunna missförstås. Kanske
"fjärrkatalogkomponenter"?

> "HTTP options:\n"
> "HTTP-alternativ:\n"

Du använder ju "flaggor" överallt annars, så gör det du här också.

> "    --proxy-user=USER   set USER as proxy username.\n"
> "    --proxy-user=ANVÄNDARE  sätt ANVÄNDARE som proxy-användarnamn.\n"

"Proxy" betyder ju egentligen "ombud". Undrar om man förstår
"ombudsanvändarnamn"? Kanske med ett "(proxy)" efteråt?

> "FTP options:\n"
> "FTP-alternativ:\n"

FTP-flaggor?

> msgid "Output will be written to `%s'.\n"
> msgstr "Utdata kommer att skrivas till \"%s\".\n"

Ännu ett engelskt "will" som jag vill översätta med en enklare form på
svenska. "Utdata skrivs till..."

> msgid "Removing %s since it should be rejected.\n"
> msgstr "Tar bort %s eftersom det skulle ha avvisats.\n"

"den" väl (filen)?

> msgid "Invalid port specification"
> msgstr "Ogiltig port"

Är det rätt? Jag skulle antagit att det engelska betyder att
portspecifikationen är syntaktiskt fel, medan jag skulle uppfattat det
svenska som att jag givit ett felaktigt värde. "Ogiltig
portgspecifikation" blir nog bättre, om jag inte missförstår den
engelska texten.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.