Re: funderingar

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-11-16 21:49:43

Marcus Rejås tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Linux manualsidor, och deras översättningar, koordineras av LDP[1].
> Vidare så har ju lösryckta program också ofta en manalsida. Denna
> spridning gör en översättnig svår. Jag är inte så insatt i hur
> översättningen av meddelandetexterna fungerar, men finns det någon
> liknande procedur för manualsidorna?

Inte vad jag vet.

Free Translation Project, som sv@li.org är en del av, fungerar som en
slags mötesplats mellan pakethanterare och översättare.  Vi översätter
alltså inte enbart texter från någon viss källa, utan vilken
utvecklare som helst med ansvar för något paket kan skicka in sina
meddelandefiler, och få dem översatta till några språk i retur.
Kanske är vi ensamma om att ha mer än en part även på "källsidan";
såväl GNOME, KDE, som LDP är ju "orginalcentraler" för respektive
projekt, väl?

I princip borde väl samma infrastruktur passa även manualsidorna, som
också kommer från massa olika källor.  (De manualsidor som hanteras av
LDP är väl bara paketet "man-pages", som väsentligen dokumenterar
kärnan och libc.)  Jag vet att det varit uppe till diskussion
tidigare, men då inte kommit längre än till diskussion.  Jag kan ju ta
upp det med François igen, om ni tycker.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.