Re: tar 1.13.12

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-10-12 19:53:46

> > > N msgid "Cannot add directory %s"
> > > N msgstr "Kan inte lägga till katalogen %s"
> > 
> > "Skapa" kanske passar bättre en "lägga till" på svenska.  (Möjligen på
> > engelska också.)
> 
> Det passar inte riktigt.  Meddelandet kommer när man inte kan lägga till en
> katalog till ett arkiv som man skapar.  Anledningen är att man inte kan
> läsa katalogen.

Åh, jaså, är det åt det hållet.  Ja då är inte "skapa" något bra.  Ett
möjligt alternativ är "ta med", men jag vet inte om det är bättre än
"lägga till".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.