"skript" eller "program"?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-09-04 11:43:17

Christian Rose tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Hittade det här hos Svenska Datatermgruppen:
> 
> skript 
> text som innehåller instruktioner eller kommandon till program

Hmm, dessutom innehåller senaste upplagan av SAOL har visst också
"skript".  Vi kanske skulle revidera vårt tidigare beslut.  Någon
annan som tycker något?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.