"skript" eller "program"?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 1999-09-02 01:07:07

> Visst används ofta termen "script" i engelska för vissa program,
> speciellt för enklare och/eller interpreterade program. Som de till
> sed. Det finns dock ingen riktigt klar gränsdragning mellan "program"
> och "script". Ett perl-script kan ju mycket väl kompileras, t.ex.
> Eller heter det perl-program? :-)

Nej, det finns ingen klar gränsdragning. Fast jag lutar åt den
tolkningen som du påpekar, nämligen att "script" tolkas mer som ett
enklare eller interpreterat program, medan "program" syftar till
någonting i form av kompilerade programinstruktioner.

Att just Perl är ett gränsfall är klart. Perl är ju ett språk gjort för
tolkning vid körning, och egentligen borde väl allt som har konstruerats
med hjälp av Perl, enligt ovanstående lösa definition, kallas "script".
Men uttrycket "Perl program" [i engelsk text] är otroligt vanligt, och
jag hävdar inte att det är fel.

Jag var inte med på tiden det debatterades om termen "skript" (långt
ifrån, jag är väl den som är nyast och grönast =) men jag tycker ändå
att termen "skript" är berättigad. De flesta som jag har pratat med och
som har programmeringserfarenhet nämner den ovanstående "definitionen".
Termen "skript" används flitigt på svenska som motsvarighet till
engelskans "script".

Hittade det här hos Svenska Datatermgruppen:

skript 
text som innehåller instruktioner eller kommandon till program
Använd skript för engelska script. Skript böjs ett skript, skriptet,
flera skript, de där skripten. 
   Kommentar
   Ordet manus används också för detta begrepp (bl.a. av Apple).

(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a104)


Jag hävdar inte att "program" och "skript" inte kan referera till samma
sak. Men jag tycker att man tar bort en stor del av klarheten i vad man
menar då man gör det. Anledningen till att båda termerna "script" och
"program" används i engelska texter är att man vill markera skillnader i
olika sammanhang. I till exempel UNIX-världen referar "script" ofta till
"shell script" ("skalskript"?) och "program" till de program som finns
installerade på systemet. Anledningen till att man använder olika
beteckningar är att man vill markera skillnaden för läsaren i
dokumentationen. Jag skulle själv bli mycket konfunderad om allt
plötsligt kallades för "program".


Bara mina små funderingar...
/Christian

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.