Re: SIGDANGER

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-07-01 23:00:19

Tomas Gradin tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Ja, men jag gillar inte riktigt termen "minne" i sammanhanget, 
> eftersom "minne" i första hand förknippas med RAM.

Det är sant, det leder nog tankarna fel.  Men vad säger man på
svenska?  "Ont om sidutrymme" undrar jag om man förstår.  Och "Ont om
sidminnesutrymme" känns väldigt konstruerat.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.