Ang. lynx

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-06-30 23:45:13

Jonas Sunrydh tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Jag tar hand om översättningen till Lynx 2.8.3

Så trevligt.  Jag noterar och anmäler.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.