Re: SIGDANGER

From: Tomas Gradin (tg_at_kiwi.ipro.se)
Date: 1999-06-30 11:54:42

> Tomas Ögren påpekade att signalen SIGDANGER kommer från AIX, och
> betyder "Paging space low".  (Vi har ju en förklaring av signaler på
> vår hemsida, och de finns väl dessutom med i glibc-meddelandena.)  Så
> jag tänkte föreslå att vi förklarar den signalen med "Ont om
> sidminne".  Verkar det vettigt?

Ja, men jag gillar inte riktigt termen "minne" i sammanhanget, 
eftersom "minne" i första hand förknippas med RAM. Dessutom står det 
ju "space" snarare än "memory".

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.