Re: SIGDANGER

From: Tomas Gradin (tg_at_kiwi.ipro.se)
Date: 1999-06-30 13:19:02

> > > Tomas Ögren påpekade att signalen SIGDANGER kommer från AIX, och
> > > betyder "Paging space low".  (Vi har ju en förklaring av signaler på
> > > vår hemsida, och de finns väl dessutom med i glibc-meddelandena.)  Så
> > > jag tänkte föreslå att vi förklarar den signalen med "Ont om
> > > sidminne".  Verkar det vettigt?
> > 
> > Ja, men jag gillar inte riktigt termen "minne" i sammanhanget, 
> > eftersom "minne" i första hand förknippas med RAM. Dessutom står det 
> > ju "space" snarare än "memory".
> 
> Det är inte minnet som tar slut, utan swap/page-utrymmet på disk... (för
> att minnet har tagit slut..)

Ja, just det. Så varför "ont om sidMINNE", var min fråga.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.