SIGDANGER

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-06-29 21:11:07

Tomas Ögren påpekade att signalen SIGDANGER kommer från AIX, och
betyder "Paging space low".  (Vi har ju en förklaring av signaler på
vår hemsida, och de finns väl dessutom med i glibc-meddelandena.)  Så
jag tänkte föreslå att vi förklarar den signalen med "Ont om
sidminne".  Verkar det vettigt?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.