Behövs ändring på sv@li.org:s hemsida?!

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-06-29 21:24:50

Jonas Sunrydh tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/DISCLAIM ->
> http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/registry.sgml
> 
> Det är denna jag skall fylla i?

Snarare är det numera
http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML/disclaim.html du skall
titta på, och välja ett format som passar.

Jag ändrar länken; tack för påpekandet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.