Re: fileutils 4.0d igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-02-14 19:59:38

> Göran skrev.
> > #: src/copy.c:925
> > #, c-format
> > msgid "%s -> %s (unbackup)\n"
> > msgstr "%s -> %s (backa säkerhetskopia)\n"
> 
> Jag hör ofta verbet "backa" som synonym för att ta en säkerhetskopia.
> Backa säkerhetskopia blir för mig då att ta säkerhetskopia av
> säkerhetskopian.  Är det det som avses, eller är det att ta tillbaka
> data från säkerhetskopia?

Det undrade jag också först, så när jag översatte det så fick jag
titta i koden för att förstå.

Meddelandet kan fås från cp, mv etc.  De kan ju fås att flytta undan
en existerande fil till ett ~-namn.  Om den därpå följande kopieringen
misslyckas så flyttas säkerhetskopian tillbaka.  Det är detta som
rapporteras med ovanstående meddelande.  (Om man har sagt --verbose.)

Så jag menade "backa" i betydelsen "ta tillbaka" eller "ångra", inte
som slang för "back up".  Men om det kan missförstås så är det kanske
inte så lyckat.  (Risken blir kanske mindre med %s:en ifyllda i och
för sig, men ändå.)

Blir det bättre med "återta säkerhetskopia"?  Eller har någon bättre
förslag?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.