Connection timed out

bserrander_at_atr.se
Date: 1999-01-18 15:50:25

Det verkar sitta hårt inne att hitta en bra översättning för 'Connection
timed out'...

Kan man inte vända på meningen och skriva någonting i stil med 'Tidsgräns
för anslutning överskreds.'? Betydelsen är ju stort sätt densamma och
'tidsgräns överskreds' är det närmaste jag kan tänka min en översättning
för 'timed out' eftersom det är underförstått i det engelska uttrycket att
det finns en tidsgräns.

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.