Connection timed out

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-18 20:48:20

bserrander@atr.se tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Kan man inte vända på meningen och skriva någonting i stil med 'Tidsgräns
> för anslutning överskreds.'? Betydelsen är ju stort sätt densamma och
> 'tidsgräns överskreds' är det närmaste jag kan tänka min en översättning
> för 'timed out' eftersom det är underförstått i det engelska uttrycket att
> det finns en tidsgräns.

Det är både rätt och fel.  Det finns en tidsgräns.  Men det är inte
"anslutningen" som har en tidsgräns, utan avståndet mellan paketen.

Naivt tycker jag ditt meddelande på samma sätt som det ursprungliga
antyder att det finns någon slags utsatt begränsning på hur länge
förbindelsen får vara uppkopplad.  Men så är det inte.  När man tar
emot paket finns det en gräns på hur länge man väntar på nästa innan
man antar att något har gått sönder och betraktar förbindelsen som
bruten.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.