Re: Shadow 981228 - mitt första försök

From: Fredrik Liljegren (cof_at_ebox.tninet.se)
Date: 1999-01-18 10:03:42

> # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
> # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
> # FIRST AUTHOR <ztion@swipnet.se>, 1999.

Kanske värt att ändra...


> #: libmisc/age.c:127
> msgid " Contact the system administrator.\n"
> msgstr " Kontakta system operatören.\n"

Bör nog skriva ihop systemoperatören.


> #: libmisc/mail.c:62 libmisc/mail.c:77
> msgid "You have new mail."
> msgstr "Du har ny epost."

Nu har jag ite nya SAOL själv, men jag har för mig att jag såg "e-post" med
bindestreck när jag kollade i den (någon som kan bekräfta?).


> #: libmisc/pam_pass.c:50
> #, c-format
> msgid "passwd: %s\n"
> msgstr "passwd: %s\n"

Bör inte detta också översättas?


> #: libmisc/suauth.c:106
> msgid "Password authentication bypassed.\n"
> msgstr "Lösenords bevisning på äkthet kringgicks.\n"

Låter lite krystat.. Kanske "Lösenordets äkthetskontroll kringgicks."?


> #: libmisc/sub.c:60
> #, c-format
> msgid "Invalid root directory \"%s\"\n"
> msgstr "Felaktig rot katalog \"%s\"\n"

Rot räknas nog som svenskt ord, "rotkatalog".


> #: lib/dialchk.c:71
> msgid "Dialup Password:"
> msgstr "Dialup Lösenord:"

Om Dialup skall vara oöversatt bör du iallafall använda bindestreck till
"Dialup-lösenord".


> #: lib/pwauth.c:54
> msgid "Password: "
> msgstr "Lösenord: "
> 
> #: lib/pwauth.c:56
> #, c-format
> msgid "%s's Password:"
> msgstr "%s's Lösenord:"

Jag har inte den bästa koll på hur gettext funkar, men om det är samma msgid på
båda bör de väl vara samma sträng och inte två skilda? Något att ta upp med
författaren.


> #: src/chage.c:151
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [ -l ] [ -m min_days ] [ -M max_days ] [ -W warn ]\n"
> " [ -I inactive ] [ -E expire ] [ -d last_day ] user\n"
> msgstr ""
> "Användning: %s [ -l ] [ -m min_dagar ] [ -M max_dagar ] [ -W varn ]\n"
> " [ -I inaktiv ] [ -E utgång ] [ -d last_day ] användare\n"

"last_day" missad.


> #: src/chage.c:153
> #, c-format
> msgid "Usage: %s [ -l ] [ -m min_days ] [ -M max_days ] [ -d last_day ]
> user\n" msgstr "Användning: %s [ -l ] [ -m min_dagar ] [ -M max_dagar ] [ -d
> last_dag ] användare\n"

"last_dag"?


> #: src/chage.c:197
> msgid ""
> "Enter the new value, or press return for the default\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "Skriv in det nya värdet, eller tryck på return för standard värdet\n"
> "\n"

"standardvärdet"


> #: src/chage.c:200
> msgid "Minimum Password Age"
> msgstr "Minimum Lösenords Ålder"
> 
> #: src/chage.c:205
> msgid "Maximum Password Age"
> msgstr "Maximum Lösenords Ålder"

Förmodligen bör du bara ha versal på första ordet, och sammanskriva
"lösenordsålder". Själv skulle jag nog översätta minimum till minsta, eller
åtminstone minimal, och maximum till högsta eller maximal (maximum och maximal
står förvisso som vardagliga uttryck i SAOL 11).


> #: src/chage.c:215
> msgid "Last Password Change (MM/DD/YY)"
> msgstr "Senaste Lösenords Ändring (MM/DD/ÅÅ)"
> 
> #: src/chage.c:218
> msgid "Last Password Change (DD/MM/YY)"
> msgstr "Senaste Lösenords Ändring (DD/MM/ÅÅ)"
> 
> #: src/chage.c:221
> msgid "Last Password Change (YY/MM/DD)"
> msgstr "Senaste Lösenords Ändring (ÅÅ/MM/DD)"
> 
> #: src/chage.c:231
> msgid "Password Expiration Warning"
> msgstr "Lösenords Upphörnings Varning"
>
> #: src/chage.c:236
> msgid "Password Inactive"
> msgstr "Lösenord Inaktivt"
> 
> #: src/chage.c:243
> msgid "Account Expiration Date (MM/DD/YY)"
> msgstr "Kontots Upphörnings Datum (MM/DD/ÅÅ)"
> 
> #: src/chage.c:246
> msgid "Account Expiration Date (DD/MM/YY)"
> msgstr "Kontots Upphörnings Datum (DD/MM/ÅÅ)"
>
> #: src/chage.c:249
> msgid "Account Expiration Date (YY/MM/DD)"
> msgstr "Kontots Upphörnings Datum (ÅÅ/MM/DD)"

Sammanskriv och se upp med versalerna.


> msgid "Minimum:\t%ld\n"
> msgstr "Minimum:\t%ld\n"
> 
> #: src/chage.c:305
> #, c-format
> msgid "Maximum:\t%ld\n"
> msgstr "Maximum:\t%ld\n"

Av någon anledning så är minimum mer accepterat i SAOL än maximum.


> #: src/chage.c:536 src/chpasswd.c:126
> #, c-format
> msgid "%s: can't open password file\n"
> msgstr "%s: kan inte öppna lösenords filen\n"

Sammanskriv.


> #: src/chage.c:562
> #, c-format
> msgid "%s: can't lock shadow password file\n"
> msgstr "%s: kan inte låsa shadow lösenords filen\n"
> 
> #: src/chage.c:569
> #, c-format
> msgid "%s: can't open shadow password file\n"
> msgstr "%s: kan inte öppna shadow lösenords filen\n"

Kanske "shadow-lösenordsfilen".


> #: src/chage.c:651
> #, c-format
> msgid "Changing the aging information for %s\n"
> msgstr "Ändrar åldrings informationen för %s\n"

"åldringsinformationen"


> #: src/chage.c:680 src/chage.c:743 src/pwunconv.c:184
> #, c-format
> msgid "%s: can't update password file\n"
> msgstr "%s: kan inte uppdatera lösenords filen\n"

> #: src/chage.c:710 src/pwunconv.c:179
> #, c-format
> msgid "%s: can't update shadow password file\n"
> msgstr "%s: kan inte uppdatera shadow lösenords filen\n"

> #: src/chage.c:759 src/chage.c:774 src/chfn.c:585 src/chsh.c:424
> #: src/passwd.c:827 src/passwd.c:928
> msgid "Error updating the DBM password entry.\n"
> msgstr "Fel uppstod under uppdatering av DBM lösenords noteringen\n"

> #: src/chage.c:791
> #, c-format
> msgid "%s: can't rewrite shadow password file\n"
> msgstr "%s: kan inte skriva om shadow lösenords filen\n"

> #: src/chage.c:805
> #, c-format
> msgid "%s: can't rewrite password file\n"
> msgstr "%s: kan inte skriva om lösenords filen\n"

> #: src/chage.c:854
> #, c-format
> msgid "%s: no aging information present\n"
> msgstr "%s: ingen åldrings information finns tillgänglig\n"

Sammanskriv.


> #: src/chfn.c:105
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [ -f full_name ] [ -r room_no ] [ -w work_ph ]\n"
> "\t[ -h home_ph ] [ -o other ] [ user ]\n"
> msgstr ""
> "Usage: %s [ -f hela_namnet ] [ -r rums_nummer ] [ -w jobb_tele ]\n"
> "\t[ -h hem_tele ] [ -o övrigt ] [ användare ]\n"

> #: src/chfn.c:109
> #, c-format
> msgid ""
> "Usage: %s [ -f full_name ] [ -r room_no ] [ -w work_ph ] [ -h home_ph ]\n"
> msgstr ""
> "Usage: %s [ -f hela_namnet ] [ -r rums_nummer ] [ -w jobb_tele ] [ -h
> hem_tele ]\n"

Kanske "rumsnummer", "jobbtele" och "hemtele".


> #: src/chfn.c:164
> msgid "Full Name"
> msgstr "Hela Namnet"

Versaler...


> #: src/chfn.c:169
> msgid "Room Number"
> msgstr "Rums Nummer"

> #: src/chfn.c:171
> #, c-format
> msgid "\tRoom Number: %s\n"
> msgstr "\tRums Nummer: %s\n"

> #: src/chfn.c:174
> msgid "Work Phone"
> msgstr "Arbets Telefonnummer"

> #: src/chfn.c:176
> #, c-format
> msgid "\tWork Phone: %s\n"
> msgstr "\tArbets Telefonnummer: %s\n"

> #: src/chfn.c:179
> msgid "Home Phone"
> msgstr "Hem telefonnummer"

> #: src/chfn.c:181
> #, c-format
> msgid "\tHome Phone: %s\n"
> msgstr "\tHem telefonnummer: %s\n"

Sammanskriv.


> #: src/chfn.c:373 src/chsh.c:248 src/passwd.c:1209
> #, c-format
> msgid "%s: Cannot determine your user name.\n"
> msgstr "%s: Kan inte bestämma ditt användarnamn.\n"

För mig låter det som om den har svårt att besluta sig. Kanske "avgöra"?


> #: src/chfn.c:389 src/chsh.c:266
> #, c-format
> msgid "%s: cannot change user `%s' on NIS client.\n"
> msgstr "%s: Kan inte ändra användare `%s' på NIS klienten.\n"

NIS-klienten.


> #: src/chfn.c:394 src/chsh.c:273
> #, c-format
> msgid "%s: `%s' is the NIS master for this client.\n"
> msgstr "%s: `%s' är NIS mästaren på denna klient.\n"

Dito.


> #: src/chfn.c:469
> #, c-format
> msgid "Changing the user information for %s\n"
> msgstr "Ändrar användar information för %s\n"

> #: src/chfn.c:483
> #, c-format
> msgid "%s: invalid room number: \"%s\"\n"
> msgstr "%s: felaktigt rums nummer: \"%s\"\n"

> #: src/chfn.c:488
> #, c-format
> msgid "%s: invalid work phone: \"%s\"\n"
> msgstr "%s: felaktigt arbets telefonnummer: \"%s\"\n"

> #: src/chfn.c:493
> #, c-format
> msgid "%s: invalid home phone: \"%s\"\n"
> msgstr "%s: felaktigt hem telefonnummer: \"%s\"\n"

Sammanskriv.


> #: src/chfn.c:498
> #, c-format
> msgid "%s: \"%s\" contains illegal characters\n"
> msgstr "%s: \"%s\" innehåller felaktiva bokstäver\n"

"felaktiga"


> #: src/chfn.c:538 src/chsh.c:377 src/passwd.c:737 src/passwd.c:882
> msgid "Cannot lock the password file; try again later.\n"
> msgstr "Kan inte låsa lösenords filen; försök igen senare.\n"

> #: src/chfn.c:544 src/chsh.c:383 src/passwd.c:742 src/passwd.c:887
> msgid "Cannot open the password file.\n"
> msgstr "Kan inte öppna lösenords filen.\n"

> #: src/chfn.c:577 src/chsh.c:416 src/passwd.c:821 src/passwd.c:922
> #: src/passwd.c:962
> msgid "Error updating the password entry.\n"
> msgstr "Fel uppstod när jag skulle uppdatera lösenords noteringen\n"

> #: src/chfn.c:600 src/chsh.c:439 src/passwd.c:834 src/passwd.c:935
> msgid "Cannot commit password file changes.\n"
> msgstr "Kan inte begå ändringar i lösenords filen.\n"

> #: src/chfn.c:607 src/chsh.c:446
> msgid "Cannot unlock the password file.\n"
> msgstr "Kan inte låsa upp lösenords filen.\n"

Sammanskriv.
Hädanefter bortser jag från sammanskrivning och versalmissar.


> #: src/faillog.c:80
> #, c-format
> msgid "usage: %s [-a|-u user] [-m max] [-r] [-t days] [-l locksecs]\n"
> msgstr "användning: %s [-a|-u användare] [-m max] [-r] [-l låssek]\n"

Ser ut som om du missat "-t".


> #: src/gpasswd.c:438
> #, c-format
> msgid "Adding user %s to group %s\n"
> msgstr "Lägger till användaren %s till gruppen %s\n"

> #: src/gpasswd.c:455
> #, c-format
> msgid "Removing user %s from group %s\n"
> msgstr "Tar bort användaren %s från gruppen %s\n"

Jag skulle nog känna det mer naturligt att ha användare i obestämd form, så det
blir "...användare fredrik..." istället.


> #: src/groupdel.c:87
> msgid "usage: groupdel group\n"
> msgstr "användning: groupdel grupp\n"

"groupdel"...


> #: src/grpck.c:300 src/grpck.c:363 src/grpck.c:455 src/grpck.c:518
> #: src/grpck.c:535 src/pwck.c:287 src/pwck.c:349 src/pwck.c:456 src/pwck.c:518
> #: src/pwck.c:542
> #, c-format
> msgid "delete line `%s'? "
> msgstr "ta bort linje `%s'? "

Det skall inte vara rad?


> #: src/grpck.c:417 src/grpck.c:586
> #, c-format
> msgid "delete member `%s'? "
> msgstr "ta bort medlemen `%s'? "

Stavfel..


> #: src/login.c:334
> msgid ""
> "\n"
> "[Disconnect bypassed -- root login allowed.]\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "[Disconnect kringgicks -- root inloggning tillåten.]\n"

Finns det anledning att inte översätta här?


> #: src/login.c:668
> #, c-format
> msgid " on `%.100s'"
> msgstr " on `%.100s'"

Miss..


> #: src/login.c:872 src/sulogin.c:239
> msgid "Login incorrect"
> msgstr "Felaktigt login"

Tidigare har du använt "inloggning" eller "användare", beroende på
sammanhanget.


> #: src/login.c:1030
> msgid "Warning: login re-enabled after temporary lockout.\n"
> msgstr "Varning: login på nytt aktivt efter den temporära lockouten\n"

Dito.


> #: src/newusers.c:438
> #, c-format
> msgid "%s: line %d: invalid line\n"
> msgstr "%s: linje %d: ogiltig linje\n"

Även här kanske rad är bättre.


> #: src/newusers.c:484
> #, c-format
> msgid "%s: line %d: cannot find user %s\n"
> msgstr "%s: linje %d: kan inte hitta användaren %s\n"

Och användare.


> #: src/passwd.c:241
> #, c-format
> msgid "usage: %s [ -f | -s ] [ name ]\n"
> msgstr "användning: %s [ -f | -s ] [ användarnamn ]\n"

På engelska har de nöjt sig med "name".


> #: src/passwd.c:244
> #, c-format
> msgid "    %s [ -x max ] [ -n min ] [ -w warn ] [ -i inact ] name\n"
> msgstr "    %s [ -x max ] [ -n min ] [ -w varn ] [ -i inakt ]
> användarnamn\n"

> #: src/passwd.c:247
> #, c-format
> msgid "    %s { -l | -u | -d | -S | -e } name\n"
> msgstr "    %s { -l | -u | -d | -S | -e } användarnamn\n"

....


> #: src/passwd.c:864
> msgid "Cannot commit TCFS changes.\n"
> msgstr "Kan inte begå TCFS ändringarna.\n"

Genomföra tror jag skulle låta mer naturligt..


> #: src/passwd.c:1178
> #, c-format
> msgid "%s: repository %s not supported\n"
> msgstr "%s: förvaringsplatsen %s är inte stödd\n"

Kanske "stöds ej"?


> #: src/pwck.c:404
> #, c-format
> msgid "user %s: directory %s does not exist\n"
> msgstr "användare %s: hemkatalogen %s finns inte\n"

"katalog" kanske räcker.


> #: src/su.c:152
> msgid "Sorry."
> msgstr "Fel."

?


> #: src/useradd.c:565 src/useradd.c:576
> #, c-format
> msgid "%s: rename: %s"
> msgstr "%s: rename: %s"

?


> #: src/useradd.c:1219
> #, c-format
> msgid "%s: shadow passwords required for -f\n"
> msgstr "%s: shadow lösenord krävs för -e\n"

Miss.


> #: src/userdel.c:513
> #, c-format
> msgid "%s: user %s is currently logged in\n"
> msgstr "%s: användare %s är loggad in just nu\n"

Kanske "inloggad".


> #: src/vipw.c:99
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "%s: %s is unchanged\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "%s: %s ändrades inte\n"

Förmodligen inget problem, men i vissa omständigheter kan "är oförändrad" vara
mer korrekt.


Mvh Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.