Re: Presentation och undringar

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-09 20:08:35

Martin Wahlen tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> gcalendar, gnome-libs, gtk-themes, gedit, gnome-media, gtkicq
> ggv, gnome-network, gwp, ORBit, gnome-objc, 
> gnome-print, gnome-admin, gnome-utils, libgtop
> gnome-xml, mc, gnome-core, gnumeric, ee
> gnome-games, gtk+, gnome-guile, gtk-engines

Nu skall vi se om jag förstår.  Detta är paket med i princip en po-fil
var, som skall översättas.  Och den mer allmänna dokumentationen, som
du talar om ligger i Docbook-format, den tillkommer utöver det.  Är
det så du menar?  Eller missförstår jag?

Och vilka av dessa är det som redan är bokade?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.