Kommentarer till libc 2.1, del 2

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-09 22:55:02

Ok, nu har jag tittat igenom resten också.

> msgid "Destination address required"
> msgstr "Måladress krävs"

Jag tycker det svenska "destination" är lite precisare än det mer
allmänna "mål" här. Jag föreslår att du använder "destination" även i
översättningen för att undvika missförstånd. "Destination krävs"
skulle fungera t.ex., om du tycker "destinationsadress" blir för
tungt.

> msgid ""
> "Generate message catalog.\\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
> "is -, output is written to standard output.\n"
> msgstr ""
> "Skapa meddelandekatalog.\\vOm INFIL är - så läses stadard in. Om UTFIL\n"
> "är - så skrivs resultatet till standard ut.\n"

"stadard"

Vadå "\\v" förresten? Skall det vara så verkligen?

> msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
> msgstr "Vänta i SECS sekunder (standardvärde 3600)"

"SECS" betyder väl "seconds", så det borde kanske översättas.

> #: iconv/iconv_prog.c:54
> msgid "Input/Output format specification:"
> msgstr "In/ut format specifikation"

Skriv ihop. Och tag med kolonet på slutet.

> #: nis/nis_print.c:187
> msgid "Kerberos.\n"
> msgstr "Kerberos.\n"

Varför finns detta med? Det är ju ett namn. (Fråga som kan gå vidare
till programmerarna, om inte någon annan ser någon anledning.)

> #: posix/../sysdeps/posix/gai_strerror.c:37
> msgid "Name or service not known"
> msgstr "namn eller service okänd"

Översättningen skall nog också börja versalt. Sedan kanske du
eventuellt skulle översätta "service" med "tjänst" här?

> msgid "Output control:"
> msgstr "Kontrollera utdata:"

"Styr" är nog bättre än "kontrollera" här, väl? (Jag förmodar att det
kommer ett gäng flaggor eller dylikt sedan.)

> msgid "Print more messages"
> msgstr "Skriv mer meddelanden"

Jag skulle nog valt "fler", men det är ju en smaksak naturligtvis.

> msgid "Results Sent to callback proc"
> msgstr "Resultat skickat till återanropsprocessen"

Du kanske skall påpeka att det nog inte skall vara versalt "S" här.

> msgid "Stale NFS file handle"
> msgstr "Förlegad NFS-filhandtag"

"Förlegat".

> msgid "System information:"
> msgstr "System information:"

Skriv samman.

> msgid "Urgent I/O condition"
> msgstr "Viktigt I/O-tillstånd"

"Viktigt" säger ju inte att det är bråttom. "Akut" kanske är bättre?

> msgid "X500"
> msgstr "X500"

Återigen, varför är sådant här översättbart?

> msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
> msgstr "`%s' är inte en korrekt profildatafil för \"%s\""

Du har inte bytt till citationstecken runt första %s.

> msgid "block freed twice\n"
> msgstr "block avallokerat två gånger\n"

Du tycker inte det räcker med "frigort"?

> msgid "cannot find C preprocessor: %s \n"
> msgstr "kan inte hitts C preprocessor: %s \n"

"hitts"?

> msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
> msgstr "tecknet %s\"%s\" i klass \"%s\" kan inte vara i klass \"%s\""

"får inte" är kanske tydligare än "kan inte".

> msgid "clntudp_create: out of memory\n"
> msgstr "clnttcp_create: minnet slut\n"

Det är kanske lite dumt att översätta "clntudp" med "clnttcp". Det
skulle kunna orsaka missförstånd. :-)

> msgid "clntunix_create: out of memory\n"
> msgstr "clnttcp_create: minnet slut\n"

Motsvarande.

> msgid "line after ellipsis must contain character definition"
> msgstr "rad efter ... måste innehålla teckendefinition"

Det heter väl "ellips" på svenska också.

> msgid "line before ellipsis does not contain definition for character constant"
> msgstr "rad före ... innehåller inte definition för teckenkonstant"

Och här också.

> msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
> msgstr "felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\" i kategori \"%s\": %s"

Är du säker? Man kan inte få det första meddelandet när det helt
saknas ett "reguljärt uttryck för fält %s".

> msgid "no symbolic name given for end of range"
> msgstr "inget symboliskt namn givet för slutet på omfånget"

"intervall" är väl bättre.

> msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
> msgstr "program %lu version %lu berett och väntar\n"

Är inte "redo" lite smidigare än "berett"?

> msgid "svc_tcp.c - cannot getsockname or listen"
> msgstr "svc_tcp_.c - kan inte anropa getsockname eller listen"

Det där understrykningstecknet efter "svc_tcp", det skall inte vara
där.

> msgid "symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbolic name in charset"
> msgstr ""
> "symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar symbolnamn i\n"
> "teckenuppsättning"

Blev det rätt med "symbolnamn" där? Skall det inte vara "symboliskt namn".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.