Re: Presentation och undringar

From: Fredrik Liljegren (cof_at_ebox.tninet.se)
Date: 1999-01-09 15:02:33

> Dokumentation ligger i Docbook formatet som bla stöder
>LANG="svse"  som attribut till alla taggar. Man borde kunna göra något med
><!DOCTYPE docbook PUBLIC "-//Davenport//DTD DocBook V3.0//EN" [
><!ENTITY % USEN "IGNORE">
><!ENTITY % SVSE "INCLUDE">
>]>
>
>och
>
><!-- Svenska modulen -->
><[ %SVSE; [
>Massa översatt text
>]]> 
>
><!-- Engelska modulen -->
><[ %USEN; [
>]]>

Som jag förstår det så föreslår du att både det engelska dokumentet ska vara i
samma fil?...

Jag kikade nu på gtk+, som har en studiehandledning (tutorial) som är översatt
till franska och italienska. I det fallet döper de bara filerna med *_fr.sgml
eller *_it.sgml.

Så långt ser jag inga problem. Mina tveksamheter ligger mer i hur det ska gå
till när uppdateringar eller tillägg i manualen sker, för att man skall slippa
gå igenom hela dokumentet och kontrollera översättningen och på så vis se vad
som är tillagt.  Men om ingen här känner till det kanske jag borde ta kontakt
med t ex gtk+ manualgäng eller gnus översättningsgrupper i andra länder..?

Mvh Fredrik
 

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.