Re: Översättning av "constructor"?

Anders.Lotsson_at_idg.se
Datum: 2004-08-20 10:23:41

"Alla" säger inte konstruktor, men en sökning på Google tyder på att en
stor majoritet (7-1) gör det. Så jag böjer mig.

Skillnaden mellan operator och operatör finns onekligen. Frågan är om man
kan generalisera den ordbildningsprincipen? Finns det fler exempel?


Anders Lotsson
owner-dataterm-kontakt@nada.kth.se wrote on 2004-08-19 15:28:44:

>
>  > Jag undrar vad "constructor" bör översättas med, eftersom jag inte har
>  > hittat det i Dataterms ordlista. Jag har tidigare bara hört uttrycket
>  > "konstruktor" genomgående användas på svenska för detta ändamål, men
>  > nyligen fick jag också höra att på vissa ställen används
"konstruerare"
>  > istället.
>
> Alla säger "konstruktor", och detta ord passar väl in i svenska
> böjningsmönster, så jag föreslår att du håller dig till det.
>
> Angående "kontruktör": jämför skillnaden mellan operator och operatör.
>
> /tg
>
>


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.