Re: Översättning av "constructor"?

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-08-19 15:28:44

 > Jag undrar vad "constructor" bör översättas med, eftersom jag inte har
 > hittat det i Dataterms ordlista. Jag har tidigare bara hört uttrycket
 > "konstruktor" genomgående användas på svenska för detta ändamål, men
 > nyligen fick jag också höra att på vissa ställen används "konstruerare"
 > istället.

Alla säger "konstruktor", och detta ord passar väl in i svenska
böjningsmönster, så jag föreslår att du håller dig till det.

Angående "kontruktör": jämför skillnaden mellan operator och operatör.

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.