översättning av xfce4 - xfce4-mixer

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-08-21 23:13:20

Johan Hammar writes:
> #: panel-plugin/vc_alsa.c:122
> #, c-format
> msgid "alsa: Unable to find simple control '%s',%i\n"
> msgstr "alsa: Kunde inte hitta enkel kontroll '%s',%i\n"

Jag vet inte exakt vad %s blir här, men på svenska använder vi " som
citationstecken, och jag förmodar att det är i den funktionen
apostroferna finns där.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.