Re: Översättning av "constructor"?

Anders.Lotsson_at_idg.se
Datum: 2004-08-19 11:50:43

(Detta är min personliga uppfattning, alltså inget som Datatermgruppen har
tagit ställning till.)

Hej - det finns en tredje svensk term. "Konstruktör" heter det i
Eiderbäck-Hägglund-Bälters bok Objektorienterad programmering i Smalltalk.

För min del föredrar jag "konstruktör" eftersom det är ett redan
existerande svenskt ord. Jag ser ingen poäng med att införa en alternativ
ordform som "konstruktor". "Konstruerare" är en oklanderlig ordbildning,
men vad har den som inte "konstruktör" har?

Allmänt sett är detta en så snäv fackterm att nyttan av språklig reglering
inte står i proportion till arbetsinsatsen, i synnerhet med tanke på att
fackfolk brukar ha bestämda åsikter om vad saker och ting ska heta och ofta
struntar i våra råd. (Så tack för att du frågade.) Men, som sagt, gör gärna
som Eiderbäck med flera och kalla det för "konstruktör".

Hälsningar

Anders Lotsson
(medlem av Datatermgruppen och journalist på tidningen Computer Sweden)
                                      
       Christian Rose                        
       <menthos@menthos.                       
       com>                            To 
       Sent by:         dataterm-kontakt@nada.kth.se    
       owner-dataterm-ko                     cc 
       ntakt@nada.kth.se     sv@li.org              
                                  Subject 
                    Översättning av "constructor"?   
       2004-08-19 10:55                       
                                      
                                      
       Please respond to                       
       dataterm-kontakt@                       
        nada.kth.se                        
                                      
                                      
Inom objektorienterad programmering förekommer ofta det engelska
begreppet "constructor" som betecknar en speciell metod som används vid
skapandet av en instans av en klass.

Jag undrar vad "constructor" bör översättas med, eftersom jag inte har
hittat det i Dataterms ordlista. Jag har tidigare bara hört uttrycket
"konstruktor" genomgående användas på svenska för detta ändamål, men
nyligen fick jag också höra att på vissa ställen används "konstruerare"
istället.

Tacksam för svar på detta, samt besked om detta är något som kommer att
tas med i senare versioner av Dataterms ordlista.


Mvh
Christian
_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.