Re: gtksourceview

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-08-18 23:42:58

tis 2004-08-17 klockan 22.54 skrev Jonas Rydberg:
> > #: gtksourceview/gtksourcebuffer.c:279
> > msgid "Escape Character"
> > msgstr "Escape-tecken"
> > 
> > #: gtksourceview/gtksourcebuffer.c:280
> > msgid "Escaping character for syntax patterns"
> > msgstr "Escape-tecken för syntaxmönster"
> 
> Detta är väl tecken som tar bort ev. speciell betydelse för 
> efterföljande tecken t.ex. \' för att kunna lägga in en apostrof i en 
> sql-sats.
> Jag har inget bra förslag, men man borde väl kunna komma på något på 
> svenska. Undantagstecken? Flykttecken?
> 
> Finns på fler ställen.

Jag har för mig att vi kallar sådant här "escapetecken" och
"escapesekvenser" på andra ställen. Däremot tar jag bort bindestrecket.


> > #: gtksourceview/gtksourcebuffer.c:297 gtksourceview/gtksourceprintjob.c:295
> > msgid "Highlight"
> > msgstr "Färgmarkera"
> > 
> > #: gtksourceview/gtksourcebuffer.c:298
> > msgid "Whether to highlight syntax in the buffer"
> > msgstr "Huruvida syntaxen ska färgmarkeras i bufferten"
> 
> Kan inte highlight markeras med annat än färg, t.ex. med fettext? I så 
> fall kanske det räcker att översättat till "Markera".
> Gäller isf på fler ställen .

"Markera" kan ju missförstås till att vara det som händer om man drar
med musknappen nedtryckt eller håller skift nedtryckt när man flyttar i
texten. Det är ju knappast det som avses här.

Jag tror jag låter det vara "färgmarkera". Även om det inte bara är färg
som används ger det nog en tillräckligt korrekt bild av vad som avses.


> Åsså några stavmissar:
> 
> > #: gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:22
> > msgid "SQL*Plus Double At Sign"
> > msgstr "DQL*Plus-dubbelsnabelatecken"
>      ^

Fixat som jag påpekat tidigare.


> > #~ msgid "Mathemathics"
> > #~ msgstr "Metematik"
>        ^
> Inte så intressant förstås, översättningen skall ju bort.

Nä, men samtidigt kan det vara bra att ha sådana här fixade om
originalsträngen skulle återvända, och översättningen automatiskt
användas igen. Tack!


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.