Re: gtksourceview

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-08-18 23:28:53

tis 2004-08-17 klockan 19.29 skrev Jan D.:
> > Filen kommer snart även att finnas på
> > http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.8/PO/gtksourceview.HEAD.sv.po.
> >
> > #: gtksourceview/gtksourcebuffer.c:288
> > msgid "Check Brackets"
> > msgstr "Kontrollera klamrar"
> 
> Brackets => hakparenteser (även enligt Svenska dataterm). På flera 
> ställen.

Ändrade till bara "parenteser" efter Görans motivation och förslag.


> > #: gtksourceview/gtksourcebuffer.c:289
> > msgid "Whether to check and highlight matching brackets"
> > msgstr "Huruvida matchande klamrar ska kontrolleras och färgmarkeras"
> 
> Huruvida låter högtidligt. Om?

Nej, nej. "Om" är översättningen av "if". "Huruvida" är översättningen
av "whether". Om "huruvida" kan tyckas vara högtidligt kan man nog säga
detsamma om "whether", så jag ser inte någon skillnad i stil här.

Dessutom så tycker jag att det ser dumt ut att börja en mening med "om",
särskilt om det inte följs av någon följdsats (jfr "Om lampan är röd bör
du trycka på knappen" med bara "Om lampan är röd"). "Om" beskriver ett
villkor som normalt kräver en följdsats, inte ett tillstånd som kan stå
för sig själv. I alla fall enligt min uppfattning.


> > # Osäker.
> > #: gtksourceview/language-specs/css.lang.h:1
> > msgid "At Rules"
> > msgstr "At-regler"
> 
> "At rules" är konstruktioner som börjar med @ (at på engelska). Se 
> ex.vis http://www.htmldog.com/guides/cssadvanced/atrules/. Hur det 
> bäst översätts har jag inget förslag på.

Okej, "snabelaregler" får det väl bli då, i likhet med vad jag översatt
"at" till på andra ställen, och vad Dataterm vill
(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a17). "Snabel-a-regler" eller
"snabel-aregler" ser för hemskt ut dock, så jag skriver som sagt samman
helt och hållet.


> > #: gtksourceview/language-specs/css.lang.h:16
> > msgid "Selector Grammar"
> > msgstr "Selektorgrammatik"
> 
> En "selector" är något som väljer ut ett CSS element, t.ex. en vanlih 
> HTML
> tagg. "Selector grammar" är den grammatik som en selektor måste
> följa. Selektorgrammatik låter bra.

Ok. Tack för förklaringarna.


> > # Osäker.
> > #: gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:6
> > msgid "Intrinsics"
> > msgstr "Inbyggda"
> 
> Intrinsics är inbyggda funktioner i Fortran, typ sinus (SIN) och sånt.
> Men det finns tillfällen när man måste deklarera att förekomsten av
> SIN verkligen refererar till funktionen och inte är en variabel. 
> Typexempel
> är när man ger SIN som parameter till en funktion:
> 
>   ...
>   x = integrate(SIN, 1.0, 2.0)
>   ...
> 
> För att kompilatorn ska fatta att SIN inte är en variabel så måste man 
> skriva
>   INTRINSIC SIN
> före anropet.
> 
> Frågan är då om "Intrinsics" ovan refererar till funktioner i en 
> specifik
> deklaration eller rent allmänt till alla möjliga funktioner som man kan 
> ha
> i en INTRINSIC-deklaration?
> 
> I det senare fallet är översättningen bra. Är det deklarationen som 
> avses
> bör nog Intrinsics stå kvar.

Jag chansar att det är senare.


> > #: gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:18
> > msgid "Types Class and Object Keywords"
> > msgstr "Typklass och objektnyckelord"
> 
> Är du säker på att de inte glömt ett , i origialet, d.v.s.
> "Typ, klass och objektnyckelord"?

Buggrapporterade detta som sagt.


> > #: gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:6
> > msgid "Plain Old Documentation"
> > msgstr "Vanlig enkel dokumentation"
> 
> "Plain Old Documentation" är en sorts väldigt enkelt sätt att märka upp
> manualer, som HTML fast ännu enklare. Eftersom det finns en hel del
> verktyg som innehåller pod (förkortning för plain old documentation,
> pod2text, pod2html, pod2tex o.s.v.) så är jag inte säker på om det här 
> bör översättas.

Har de markerat det för översättning så har de. Var vad de ville att
inte att ha det översatt så har de gjort något tankefel någonstans.

Men jag har buggrapporterat detta som sagt.


> > #: gtksourceview/language-specs/php.lang.h:9
> > msgid "Double Quoted String"
> > msgstr "Dubbelciterad sträng"
> 
> Här är det nog frågan om en sträng med "" som avskiljare. Dubbelciterad
> låter inte riktigt rätt. Men något bra förslag har jag inte.

Ok, låter det vara som det är.


> > #: gtksourceview/language-specs/python.lang.h:10
> > msgid "Self"
> > msgstr "Själv"
> 
> Här kan Self referera till variabeln self som ett objekt använder för
> att referera till sig själv (this i C++). I så fall bör det inte 
> översättas.

Eller som "Me" i VBA...

De har ju markerat det för översättning, så jag låter det vara som det
är. Men jag har felrapporterat det ifall vad de ville inte verkligen var
att det skulle översättas:

http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=150497


> > #: gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:2
> > msgid "ANSI Reserved Words"
> > msgstr "Reserverade ANSI-ord"
> 
> Inte "ANSI-reserverade ord"?

Det blir nog bättre. Jag ändrar. Tack.


> > # Osäker.
> > #: gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:14
> > msgid "Markup (inline)"
> > msgstr "Märkning (inline)"
> 
> Jag antar att det refererar till märkning i löpande text som till 
> exempel:
>  ... för att använda @variable{xx} måste man ...
> till skillnad från
> @begin example
>  ....
> @end example
> 
> "Märkning (löpande)" skulle man kunna säga.

Okej, jag ändrar. Tack.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.