Re: Gnomemeeting 1.0.

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-25 19:59:00

tis 2004-03-23 klockan 21.59 skrev Johnny Strom:
> Jag noterade ett litet översättnings fel i Gnomemeeting 1.0 det står så här:
> "Töm automastiskt samtalet efter 30 sekunders inaktivitet"
> 
> Det borde vara något i den här stilen:
> "Avsluta samtalet automatsikt efter 30 sekunders inaktivitet"

Jag kan hålla med om att "avsluta" låter bättre på svenska i detta
sammanhang, men frågan är ändå om detta verkligen är ett
översättningsfel. Originalet är nämligen:

    #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:57 src/pref_window.cpp:1026
    msgid ""
    "If enabled, calls for which no audio and video has been received in the last "
    "30 seconds are automatically cleared"
    msgstr ""
    "Om detta är aktiverat kommer samtal för vilka inget ljud eller bild har "
    "tagits emot de senaste 30 sekunderna automatiskt att tömmas"

Dessutom finns det dessa relevanta meddelanden:

    #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:14
    msgid "Clear inactive calls"
    msgstr "Töm inaktiva samtal"
    
    #: src/endpoint.cpp:1174
    msgid "Local user cleared the call"
    msgstr "Lokala användaren har nollställt samtalet"
    
    #: src/endpoint.cpp:1177
    msgid "Remote user cleared the call"
    msgstr "Fjärranvändaren har nollställt samtalet"
    
    #: src/endpoint.cpp:1189
    msgid "The Gatekeeper cleared the call"
    msgstr "Portvakten har nollställt samtalet"
    
    #: src/pref_window.cpp:1026
    msgid "Automatically _clear calls after 30 seconds of inactivity"
    msgstr "_Töm automatiskt samtal efter 30 sekunders inaktivitet"

Jag vet inte om "clear" är etablerad engelsk terminologi för att avsluta
samtal, men om det inte är det rör det sig alltså om ett fel i
originalmeddelandet som bör buggrapporteras på
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnomemeeting --
översättningen blir sällan bättre än originalet.
Är det inte så, och om detta alltså verkligen är etablerad engelsk
terminologi, bör vi naturligtvis anpassa översättningen till att
konsekvent översätta detta till antingen "nollställa" eller "avsluta".

Vet du eller någon annan hur det är med "clear" i detta sammanhang?


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.