Re: gstreamer

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-20 18:41:32

fre 2004-03-19 klockan 09.20 skrev Göran Uddeborg:
> Då har jag gått igenom resten av gstreamer, och hittade ett par
> detaljer till:
> 
> > #: tools/gst-launch.c:118
> > msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time."
> > msgstr "VARNING: endast element på översta nivån stöds just nu."
> 
> Jag tror det betyder: "endast ETT element på översta nivån ...".  På
> lägre nivåer får det nog finnas fler.

Jo... Tack!


> > #: tools/gst-launch.c:462
> > msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
> > msgstr "FEL: \"pipeline\"-elementet hittades inte.\n"
> > 
> > #: tools/gst-launch.c:469
> > msgid "RUNNING pipeline ...\n"
> > msgstr "KÖR pipeline...\n"
> 
> I övrigt har du översatt till rörledning.  Varför inte här?

I den första är ju pipeline inom citationstecken, så jag antar att det
är för att explicit markera att det är namnet på elementet, och
olämpligt att översätta. Eller? Jag låter det vara oöversatt.

Det andra meddelandet ovan är bara ett förbiseende. Jag har fixat det
nu. Tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/gstreamer-0.8.0.sv.po.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.