gstreamer

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-19 09:20:09

Då har jag gått igenom resten av gstreamer, och hittade ett par
detaljer till:

> #: tools/gst-launch.c:118
> msgid "WARNING: only one toplevel element is supported at this time."
> msgstr "VARNING: endast element på översta nivån stöds just nu."

Jag tror det betyder: "endast ETT element på översta nivån ...".  På
lägre nivåer får det nog finnas fler.

> #: tools/gst-launch.c:462
> msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
> msgstr "FEL: \"pipeline\"-elementet hittades inte.\n"
> 
> #: tools/gst-launch.c:469
> msgid "RUNNING pipeline ...\n"
> msgstr "KÖR pipeline...\n"

I övrigt har du översatt till rörledning.  Varför inte här?


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.