Re: Menu

Författare: Hans Öfverbeck (hans.ofverbeck_at_home.se)
Datum: 2004-03-19 09:32:43

Göran Uddeborg wrote / skrev:

>Jens Arvidsson writes:
> 
>
>>[ser att mina tidigare försök att skicka inte har lyckats]
>>
>>Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se> writes:
>>  
>>
>>>Några lite senkomna kommentarer.
>>>
>>>   
>>>
>>>>msgid "Puzzles" 
>>>>msgstr "Pussel"
>>>>    
>>>>
>>>Vad finns under denna? Puzzle på engelska är ju egentligen lite
>>>vidare än svenskans pussel, och innefattar ju t.ex. gåtor.
>>>   
>>>
>>Jo. På min dator finns det "master mind", memory, solitär, minröjning,
>>pussel och några till, men jag hade svårt att komma på något med
>>motsvarande betydelse. "Huvudbry", kanske?
>>  
>>
>
>Ja, kanske det. "Problem" eller "problemlösning" är andra tänkbara.
>Men huvudbry är väl inte så dumt.
> 
>

"Tankenöt" ligger väl ganska nära engelskans "Puzzle", så jag föreslår 
"Tankenötter".

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.