Översättningen av Plone 2.0, del 2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-10 23:11:24

Hoppas jag lyckas bättre med kodningen den här gången.

> #Generated accesskey id:s. Other accesskeys are autoextracted from
> #the templates. See plone-en.po for the default english accesskeys used.
> msgid "accesskeys-Edit"
> msgstr "e"

Denna och följande verkar inte speciellt naturliga för den svenska
översättningen. "e" för att "ändra" är ju inte uppenbart. Vore inte
t.ex. "ä" bättre?

> #: ./plone_forms/member_search_results.pt
> #. <span i18n:translate="batch_x_items_matching_your_criteria">
> #.  ${number}
> #.  items matching your criteria.
> #. </span>
> msgid "batch_x_items_matching_your_criteria"
> msgstr "Hittade ${number} objekt som överenstämmde med dina sökkriterier."

Eller kortare och mer nära orginalet: ${number} objekt övernstämde med
dina sökkriterier.

Under alla omständigheter bara ett "m" i "stämde".

> #: ./plone_portlets/calendar_slot.pt
> #. <span i18n:translate="date_separator">
> #.  /
> #. </span>
> msgid "date_separator"
> msgstr "/"

I svenska datum brukar vi ha bindestreck som separator: 2004-03-10.

> #: ./plone_forms/discussion_reply_form.pt
> #. <p i18n:translate="description_add_comment">
> #.     You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting.
> #. </p>
> msgid "description_add_comment"
> msgstr "Du kan lägga till en kommentar genom att fylla i formuläret nedan. För att se hur det kommer att se ut före du lämnar in den, klicka på &laquo;Förhandsgranska kommentaren&raquo;."

Du lägger till mycket som inte står i orginalet.

> #: ./plone_content/file_edit_form.cpt
> #. <p i18n:translate="description_edit_file">
> #.     Add the relevant details of the file to be added in the form below,
> #.     select the file with the 'Browse' button, and press 'Save'.
> #. </p>
> msgid "description_edit_file"
> msgstr "Lägg till relevanta detaljer om den fil som du vill lägga till i formuläret nedan, välj filen genom att klicka på &laquo;Bläddra&raquo;-knappen, och tryck på &laquo;Spara&raquo;"

Var det meningen att använda de lite ålderdomliga
vinkelcitationstecknen? I så fall, vad jag vet var svenskt bruk att anvånda
högerriktade både före och efter: ett »citerat» ord.

Men annars är ju citationstecken (", &rdquo;) på båda sidor av ordet
gängse bruk idag.

> #: ./plone_content/metadata_edit_form.cpt
> #. <p i18n:translate="description_edit_properties">
> #.     This information, also referred to as
> #.  <em>
> #.  metadata
> #.  </em>
> #.  is the
> #.     collection of information that is used to categorize an
> #.     object, assign effectuation dates and expiration dates,
> #.     language, and keywords.
> #. </p>
> msgid "description_edit_properties"
> msgstr "Denna information, som även kallas <em>metadata</em>, är den mängd av information som används för kategorisera ett objekt, för att ange när innehållet ska bli tillgängligt och tas bort, språkangivelse samt för nyckelord. <br/> Ändra detta innehålls metadata med formuläret nedan. Kom ihåg att metadata är ett kraftfullt verktyg - det gör det möjligt för oss att göra mycket användbar kategorisering, så fyll i fälten så kortfattat som möjligt och lämna de fält du inte kan tomma."

Det där efter <br/> finns inte i orginalet.

> #: ./plone_forms/folder_localrole_form.pt
> #. <p i18n:translate="description_group_shares">
> #.       Groups are a convenient way to share items to a common set of
> #.       users. Select one or more groups, and a role to assign.
> #. </p>
> msgid "description_group_shares"
> msgstr "Grupper är ett praktiskt sätt att dela en mapp till en vanligt förekommande sammansättning av användare. Välj en eller flera Grupper och en roll att tilldela."

Lite smidigare: byt ut "en vanligt förekommande sammansättning av" mot
"en samling".

Litet "g" i "grupper".

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.