Översättningen av Plone 2.0

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-10 22:44:27

Ja, nu blev det så där konstigt igen!

Hoppas det här försöket blir läsbart.

> Här är den nuvarande översättningen (ca 1000 strängar) av Plone 2.0, ett 
> s.k. Content Management System som används för att bygga både små och 
> stora webbplatser (och har slagit igenom stort det senaste året).

Ja, vi har just satt upp det på min dotters skola
(http://www.strandskolan.org) och håller som bäst på att förstå hur
det skall hanteras. Hur rättigheter skall sättas för att saker skall
bli som man vill ha dem, hur vi skall göra de anpassningar vi vill ha,
och hur vi skall hindra den där databasfilen att svämma över alla
bräddar.

Bra grej, men det tar ett tag att lära sig!

Till saken. Jag började titta lite på er översättning. Jag kommer
inte igenom allt på en kväll, men här är en början.

> msgid "Add item"
> msgstr "Lägg till"
> 
> 
> #: ./plone_templates/global_contentmenu.pt
> #. <a href="#" i18n:attributes="title" onclick="return buttonClick(event, 'objectMenu');" onmouseover="buttonMouseover(event, 'objectMenu');" title="Add new items to this folder">
> msgid "Add new items to this folder"
> msgstr "Lägg till nya poster till denna mapp"

Ni översätter "item" med post i andra fallet. Borde det inte vara med
i första också?


> msgid "Add-on Product Configuration"
> msgstr "Inställning av tilläggsprodukter"
> 
> 
> msgid "Add-on Product Preferences"
> msgstr "Inställningar för tilläggsprodukter"

Christian, hur brukar du hantera Configuration gentemot Preferences?

> msgid "BTree Folder"
> msgstr "BTräds-mapp"
> 
> 
> msgid "BTree Folder has been created."
> msgstr "Mappen har skapats."

Inte "BTrädsmappen i andra fallet?

> msgid "CMF folder designed to hold a lot of objects."
> msgstr "BTräds-mappar är bra på att hantera mängder objekt."

Eller kanske inte. Ni tycks ha en något fri översättningsstil.

> msgid "Configure"
> msgstr "Inställningar"

Hmm, verb på engelska, substantiv på svenska.

> msgid "Content properties have been saved."
> msgstr "Dina inställningar har sparats."

"Innehållets", inte "dina", väl?

> msgid "Discussion Item"
> msgstr "Kommentar"

Stämmer det verkligen?

> msgid "Documents can contain text that can be formatted using 'Structured Text.'"
> msgstr "Dokument kan innehålla text i HTML- eller 'Strukturerad Text'-format."

Orginalet säger inget om HTML.

Citationstecken (") används istället för apostrofer (') i sådana här
sammanhang på svenska.

> msgid "Edit Event"
> msgstr "Ändrar händelse"
> 
> 
> msgid "Edit File"
> msgstr "Ändrar fil"
> 
> 
> msgid "Edit Image"
> msgstr "Ändrar bild"
> 
> 
> msgid "Edit Link"
> msgstr "Ändrar länk"
> 
> 
> msgid "Edit Newsitem"
> msgstr "Ändrar nyhet"
> 
> 
> msgid "Edit Properties"
> msgstr "Ändrar egenskaper"

Om ni skall vara konsekventa med övriga meddelanden bör det väl vara
"Ändra", inte "Ändrar" i de här fallen?

> msgid "Image objects can be embedded in Portal documents."
> msgstr "Bilder kan refereras från annat innehåll."

Vore det inte bra att vara lite närmar orginalet: Bilder kan läggas in
i portaldokument?

> msgid "News Items contain short text articles and carry a title as well as an optional description."
> msgstr "Nyheter visas på webbplatsens förstasida när de publiceras."

Det är kanske sant, men som översättning var det VÄLDIGT fritt må jag
säga.

> msgid "Password change was canceled."
> msgstr "Byte av lösenord avbrytet."

"Avbrutet" heter det.

> msgid "Please correct your errors"
> msgstr "Var vänlig korrigera de markerade felen."

"... korrigera dina fel."?

> msgid "Please select one or more items to delete."
> msgstr "Markera det inneh?ll som du vill ta bort."

Innehåll stavas inte med frågetecken. :-)

> msgid "Plone folders can define custom 'view' actions, or will behave like directory listings without one defined."
> msgstr "Mappar innehåller andra objekt."

En väldigt fri översättning igen. Ni kanske vill ha det så?

> msgid "Publishing"
> msgstr "Tillstånd"

Varför inte "Publicering"? Det där blir väl förvirrande.

> msgid "Reply deleted"
> msgstr "Kommentar borttagen"
> 
> 
> msgid "Reply to Comment"
> msgstr "Kommentera"

Snarare "Svar borttaget" respektive "Svara på kommentar".

> #: ./plone_3rdParty/CMFTopic/topic_edit_form.cpt
> #. <span class="fieldRequired" i18n:attributes="title" i18n:translate="label_required" title="Required">
> msgid "Required"
> msgstr "Krävs."

Punkten.

> #: ./plone_prefs/prefs_groups_overview.pt
> #. <table class="listing" i18n:attributes="summary" summary="Select roles for each group">
> msgid "Select roles for each group"
> msgstr "Välj roller för grupperna"

Snarare "... för varje grupp"

> msgid "Send this page to somebody"
> msgstr "Skicka sidan som en länk till en vän"

Måste det vara en vän? :-)


> msgid "Syndication information has been saved."
> msgstr "Syndikeringsinställningarna har sparats."
> 
> 
> msgid "Syndication properties updated."
> msgstr "Syndikeringsinställningarna har sparats."

Jag känner inte till begreppet syndikering i Plone. Men är verkligen
information och egenskaper samma sak?

> msgid "Too much input was given."
> msgstr "Det angivna värdet är för stort."

Det är väl något helt annat? "För mycket indata gavs." borde det väl
vara?

> msgid "View Document"
> msgstr "Visar dokument"
> 
> 
> msgid "View Event"
> msgstr "Visar händelse"
> 
> 
> msgid "View File"
> msgstr "Visar fil"
> 
> 
> msgid "View Image"
> msgstr "Visar bild"
> 
> 
> msgid "View Link"
> msgstr "Visar länk"
> 
> 
> msgid "View NewsItem"
> msgstr "Visar nyhet"

Liknande ovan, här borde det vara "visa"

> msgid "You entered too many characters."
> msgstr "Du har angett för många antal tecken."

Ta bort "antal".

> msgid "You have been registered"
> msgstr "Du har registrerats som användare"
> 
> 
> msgid "You have been registered."
> msgstr "Du har registrerats."

Borde inte översättningarna också vara lika så när som på punkten?

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.